Συνεχίζεται ο θεσμός των Υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Συνεχίζεται ο θεσμός των Υποτροφιών COSMOTE για πτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα


Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η COSMOTE προκηρύσσει τις Υποτροφίες COSMOTE για πρωτοετείς φοιτητές Ελληνικών ΑΕΙ, με στόχο την ενίσχυση των πτυχιακών σπουδών τους

Οι Υποτροφίες COSMOTE, ύψους δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ η καθεμία, απονέμονται σε δέκα πρωτοετείς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλων των κλάδων που προέρχονται από δέκα νομούς της Ελληνικής περιφέρειας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, το πρόγραμμα Υποτροφιών της COSMOTE απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν αποφοιτήσει από δημόσια σχολεία των νομών ?ρτας, Δωδεκανήσων, Ημαθίας, Ηρακλείου, Κεφαλονιάς, Κιλκίς, Κορίνθου, Λάρισας, Φθιώτιδας και Χανίων.


Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και το επίπεδο των υποψηφιοτήτων, η COSMOTE θα απονείμει και φέτος Τιμητικές Διακρίσεις, συνοδευόμενες από το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ η καθεμία, σε υποψηφίους οι οποίοι διακρίθηκαν για τις σχολικές και εξωσχολικές τους επιδόσεις.


Ως προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους έχει ορισθεί η 20/10/2006. H απονομή των Υποτροφιών και των Τιμητικών Διακρίσεων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης μετά την αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων.


O θεσμός των Υποτροφιών COSMOTE, ο οποίος διανύει φέτος το πέμπτο του έτος, εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, «Συμμετοχή» της εταιρίας. Από το 2002, οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα, η COSMOTE έχει απονείμει 40 Υποτροφίες και 77 Τιμητικές Διακρίσεις, συνολικής αξίας 557.000 ευρώ, σε φοιτητές από 36 διαφορετικούς νομούς της χώρας.


Μέσα από την πρωτοβουλία των Υποτροφιών της, η COSMOTE συμμετέχει ενεργά στον τομέα της εκπαίδευσης, προάγοντας τη γνώση, ενισχύοντας τους νέους, τονώνοντας την ελληνική περιφέρεια. Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον της νεολαίας για το πρόγραμμα, αλλά και η εξαιρετική πορεία των Υποτρόφων της εταιρίας, αποτελούν σαφή απόδειξη της επιτυχίας του θεσμού των Υποτροφιών COSMOTE.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Οι ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ COSMOTE αφορούν απόφοιτους λυκείου του σχολικού έτους 2005-2006 που έχουν εισαχθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές. Γενικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση των Υποτροφιών αποτελούν η ελληνική ιθαγένεια των υποψηφίων, η εισαγωγή τους σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της χώρας μας, ανεξαρτήτως σχολής ή τμήματος, η αποφοίτησή τους από δημόσιο λύκειο των νομών ?ρτας, Δωδεκανήσων, Ημαθίας, Ηρακλείου, Κεφαλονιάς, Κιλκίς, Κορίνθου, Λάρισας, Φθιώτιδας και Χανίων (σημειώνεται ότι το Α.Ε.Ι. εισαγωγής του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από το νομό όπου βρίσκεται το λύκειο αποφοίτησής του, ή σε διαφορετικό νησί στην περίπτωση των Δωδεκανήσων), η έγκαιρη κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων -σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη- δικαιολογητικών, η οικονομική αδυναμία των υποψηφίων να αντιμετωπίσουν τις σπουδές τους. Πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια θα ληφθούν, επίσης, υπόψη.


Για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή των σχετικών εντύπων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.cosmote.gr/scholarships ή να απευθύνονται στο τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της COSMOTE (210- 6177263).


Πηγή: COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ