Τοποθέτηση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τον νέο νόμο περί υιοθεσίας και αναδοχής

Το Χαμόγελο του Παιδιού , ως φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, εξαρχής χαιρέτησε την προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής και να υλοποιήσει προτάσεις που εδώ και πολλά χρόνια έχουν κατατεθεί από ανεξάρτητες αρχές , κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με το πεδίο της παιδικής προστασίας.

Τον Δεκέμβριο αναρτήθηκε στην διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας το αρχικό προσχέδιο για τον νέο νόμο περί αναδοχής και υιοθεσίας, πάνω στο οποίο τοποθετηθήκαμε και εμείς μεταξύ άλλων. Στο συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου , κατά την εκτίμηση μας υπήρχαν ασάφειες και πεδία που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση & εμβάθυνση προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος, δηλαδή η παροχή προς τα ευάλωτα παιδιά ενός υγιούς & ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος που θα καλύπτει πρωτίστως τις εξατομικευμένες και πολύ ειδικές ανάγκες κάθε παιδιού.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται :

Λειτουργία ανεξάρτητης συντονιστικής αρχής – αποκλειστικής ενασχόλησης με το πεδίο της υιοθεσίας και της αναδοχής και όχι πολυκερματισμός και περιοδικής θητείας όργανα στα οποία συμμετέχουν και πολιτικά τοποθετημένα πρόσωπα, τα οποία σε κάθε κυβερνητική αλλαγή θα αλλάζουν και θα προκαλούν δυσκινησία στην λειτουργία .

Άρτια εκπαιδευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό (κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι) με γνώση του πεδίου αποκλειστικής απασχόλησης και αριθμητικά επαρκές ως προς τις ανάγκες των παιδιών . Στην παρούσα στιγμή , δεν προκύπτει από την καταγραφή των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών αριθμητική επάρκεια για την κάλυψη των αναγκών αναδοχής ή υιοθεσίας των παιδιών και δεν είναι δυνατό να καλύπτεται η κοινωνική έρευνα της αναδοχής από ιδιώτες κοινωνικούς λειτουργούς (ΣΚΛΕ).

Δια βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών (κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι) πάνω στον τομέα της υιοθεσίας και των αναδοχών και όχι περιορισμένης διάρκειας και θεματολογίας σεμιναριακές εκπαιδεύσεις.

Πρόβλεψη για ανα διετία επαναξιολόγηση της ικανότητας των επαγγελματιών στα πεδία της υιοθεσίας και της αναδοχής.

Θέσπιση κοινών πρωτοκόλλων αξιολόγησης, εκπαίδευσης , πιστοποίησης υποψηφίων αναδόχων – θετών γονέων .

Θέσπιση πρωτοκόλλων αξιολόγησης των κριτήριων τοποθέτησης των παιδιών σε αναδοχή και διαδικασιών «matching» μεταξύ υποψηφίων γονέων και παιδιών . 

Θέσπιση πρωτοκόλλων εποπτείας της αναδοχής και παροχή δυνατότητας στα παιδιά (ανάλογα με την ηλικία) για επικοινωνία με τον αρμόδιο εποπτείας της αναδοχής , όταν προκύπτει κάτι σοβαρό. 

• Λαμβάνοντας υπόψη , ότι στην παρούσα χρονική στιγμή , μεγάλος αριθμός παιδιών διαμένει σε χώρους παιδικής προστασίας χρειάζεται πριν από όλα να θεσμοθετηθούν και να εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων παιδικής προστασίας προκειμένου να τηρείται από αυτές, νομότυπα και το Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων , με όλα τα ευαίσθητα και μη δεδομένα που προβλέπονται στα α, β, γ και βάσει των προδιαγραφών της Αρχής τήρησης προσωπικών δεδομένων. 

Η αναδοχή, όπως και η υιοθεσία αποτελούν θεσμούς παιδοκεντρικά εστιασμένους και προκειμένου να συμβάλλουν τα μέγιστα στην υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κάθε φορά λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ