Το Χαμόγελο του Παιδιού και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων και, ενώνουν τις δυνάμεις τους για κάθε γυναίκα και παιδί θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Δεσμεύτηκαν επίσης, να προβούν σε εκατέρωθεν ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών, τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας 

Δελτίο Τύπου

Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να συνεργαστούν με σκοπό την ενίσχυση των διαδικασιών προστασίας και ολιστικής υποστήριξης στις γυναίκες και τα παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις γυναικών και των παιδιών τους, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας αλλά και την ενίσχυση των διαδικασιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, αναλαμβάνουν την κοινή δέσμευση ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, κατά αρμοδιότητα, για την καλύτερη και πιο άμεση επίτευξή τους.  

Επιπλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και η ΓΓΟΠΙΦ δεσμεύτηκαν να προβούν σε εκατέρωθεν ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών, τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και να αξιοποιήσουν τις δράσεις και την τεχνογνωσία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην υποστήριξη των παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω και αναγνωρίζοντας τη χρόνια κακοποίηση και τον εγκλωβισμό των γυναικών εντός του οικογενειακού κακοποιητικού πλαισίου, τις επιζήμιες, άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες, συνέπειες στις ζωές των παιδιών, τα εμπόδια που ορθώνονται εις βάρος της αποκατάστασης και της προστασίας των θυμάτων γυναικών και παιδιών αλλά και της επιτακτικής ανάγκης ευαισθητοποίησης των πολιτών απέναντι σε αυτό το τόσο κρίσιμο κοινωνικό φαινόμενο,  η ΓΓΟΠΙΦ και  «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνεργάζονται μεταξύ τους, στις περιπτώσεις που θα απαιτείται, ώστε, μέσω των υπηρεσιών τους, να παρέχεται η πληρέστερη και ταχύτερη στήριξη των γυναικών και των παιδιών τους, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.  

Συγκεκριμένα, η ΓΓΟΠΙΦ ως ο αρμόδιος κρατικός φορέας για την επίτευξη της νομικής και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα, την εξάλειψη της έμφυλης βίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διαθέτει Δίκτυο Δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών, αποτελούμενο από:
 • Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, η οποία είναι 24ωρης και 7ήμερης λειτουργίας κσι συγκροτείται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς
 • Συμβουλευτικά Κέντρα, παροχής, υπηρεσιών ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής στήριξης στις γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών οι οποίοι προσφέρουν φιλοξενία στις εξυπηρετούμενες γυναίκες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει τις παρακάτω υπηρεσίες, που παρέχονται σε γυναίκες και παιδιά θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας 365 ημέρες τον χρόνο – όλο το 24ωρο – Πανελλαδικά-Δωρεάν. Συγκεκριμένα:
 • Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες τον χρόνο.
 • Λήψη επώνυμων ή ανώνυμων αναφορών
 • Επιτόπια παρέμβαση για άμεση απομάκρυνση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και την μεταφορά τους σε ασφαλές περιβάλλον με την ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμόδιων Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών.
 • Διάθεση Διαμερισμάτων για τη φιλοξενία γυναικών και των παιδιών τους
 • Κάλυψη υλικών αναγκών
 • Ιατρική παρακολούθηση παιδιών και κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ανασφάλιστα παιδιά
 • Διευκόλυνση της κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών
 • Διευκόλυνση της μητέρας για εύρεση εργασίας
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Διακομιδές με τις εξειδικευμένες Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για Νεογνά και Παιδιά του Οργανισμού
 • Εξατομικευμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας

Η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων  κ.  Μαρία Συρεγγέλα δήλωσε ότι:  «Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να καταπολεμήσουμε την ενδοοικογενειακή βία που έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο». Σύμφωνα με την κυρία Συρεγγέλα, «δυστυχώς, υπάρχουν δεκάδες γυναίκες και παιδιά που στερούνται το σημαντικότερο όλων των δικαιωμάτων, το δικαίωμα να ζουν χωρίς βία. Η βία κατά των γυναικών και η παιδική κακοποίηση δεν είναι ούτε αποδεκτές, ούτε ανεκτές και τόσο η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής όσο και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όχι μόνο καταδικάζουμε τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να δράσουμε, να σταθούμε στο πλευρό των γυναικών και των παιδιών τους  που μας έχουν ανάγκη και να βάλουμε ένα τέλος στις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους».  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία τονίζοντας: «Το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί δυστυχώς ένα διαχρονικό φαινόμενο και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πάντα υποστήριζε γυναίκες θύματα βίας με τα παιδιά τους. Σήμερα με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας με τον αρμόδιο θεσμικό φορέα για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, με στόχο να παρέχουμε ολιστική υποστήριξη στις γυναίκες και τα παιδιά τους και όχι αποσπασματικές υπηρεσίες, πάντα διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια και την ασφάλειά τους. Αξίζει να σημειώσω ότι μέρος της μεγάλης και σημαντικής προσπάθειας αποτελεί και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, με το οποίο ομοίως έχουμε συνάψει συνεργασία καθώς και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι θα λάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των περιστατικών».

Το Σύμφωνο Συνεργασίας μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Πηγή εικόνας και άρθρου: 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ