Όμιλος ΟΤΕ: Έργο ICT στο Παρίσι για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Τη δημιουργία, διαχείριση και υποστήριξη του συνόλου των δικτυακών υποδομών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA) στο Παρίσι, ανέλαβε ο Όμιλος ΟΤΕ, για τα επόμενα δέκα χρόνια, ως επικεφαλής της ένωσης εταιρειών με τη SWORD FRANCE.

Το έργο περιλαμβάνει παροχή και υποστήριξη δικτυακών υποδομών ως υπηρεσίες (as-a-Service) και θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού.

Ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός ESMA, που είναι υπεύθυνος για τη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και την προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ευρώπης, μεταφέρεται στις νέες του εγκαταστάσεις στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο Όμιλος ΟΤΕ θα παρέχει υπηρεσίες ενσύρματης και ασύρματης τοπικής δικτύωσης (LAN και WiFi), εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), απομακρυσμένης πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού (Remote Access), πρόσβασης στο Internet (Internet Access), συνδεσιμότητας στο cloud με ασφάλεια (Cloud Connectivity & Cloud Access Security Brokerage), Colocation (Hosting) και άλλες ad hoc υπηρεσίες.

Tο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του Ομίλου ΟΤΕ, χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικής εποπτείας και διαχείρισης, θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των δικτυακών υποδομών ως managed services όλο το 24ωρο, βάσει αυστηρών Service Level Agreements (SLAs). Οι προσφερόμενες λύσεις μπορούν να επεκταθούν ή να περιοριστούν ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η κορυφαία τεχνογνωσία του Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα δικτύων, σε συνδυασμό με τις καινοτόμες και απόλυτα προσαρμόσιμες λύσεις πληροφορικής που διαθέτει, τον καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θέλει να ενισχύσει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά της στη νέα ψηφιακή εποχή. Είμαστε ικανοποιημένοι που όλο και περισσότεροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί μας εμπιστεύονται για την υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων ICT έργων. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε ένα κόσμο καλύτερο για όλους».

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA)

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών είναι η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ESMA έχει 3 στόχους:

  1. την προστασία των επενδυτών: διασφάλιση της καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ενίσχυση των δικαιωμάτων τους ως επενδυτών, με παράλληλη αναγνώριση των υποχρεώσεών τους·
  2. την εύρυθμη λειτουργία των αγορών: προαγωγή της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της κατάλληλης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και σταθερών υποδομών της αγοράς·
  3. τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα: ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να αντιμετωπίζονται οι κλυδωνισμοί και οι δημοσιονομικές ανισορροπίες, και ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η ESMA είναι επίσης αρμόδια για τον συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές του τομέα των κινητών αξιών και για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρίσης.

Πηγή εικόνας: Unsplash.com/Anthony DELANOIX

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ