Όμιλος ΟΤΕ: Βιώσιμη Ανάπτυξη για την οικονομία, την κοινωνία & το περιβάλλον

Όμιλος ΟΤΕ: Βιώσιμη Ανάπτυξη για την οικονομία, την κοινωνία & το περιβάλλον – Δημοσιεύτηκε ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016

Tη συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον, αλλά και τη συμβολή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, παρουσίασε ο Όμιλος ΟΤΕ με τη δημοσίευση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016. Όραμα του Ομίλου ΟΤΕ είναι, μέσα από την τεχνολογία και την καινοτομία, να συμβάλλει σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. 

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι διαθέσιμος, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στο  www.otegroupsustainability2016.gr, όπου παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο η στρατηγική και οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ, σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2016, σύμφωνα με τους πέντε νέους  πυλώνες δράσης:

Ψηφιακή Κοινωνία 
Με τις επενδύσεις του σε δίκτυα νέας γενιάς την τελευταία εξαετία να έχουν ξεπεράσει τα  2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και προγραμματίζοντας άλλα 1,5 δισ. ευρώ επενδύσεων έως το 2020, ο Όμιλος ΟΤΕ πρωταγωνιστεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Το 2016 οι επενδύσεις του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό έφτασαν τα 653 εκατ. ευρώ.

Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής, ο Όμιλος ΟΤΕ αναπτύσσει προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, που αλλάζουν την εμπειρία των καταναλωτών, αλλά και προηγμένες λύσεις ICT, που στηρίζουν την πρόοδο των επιχειρήσεων. Το 2016, εμπλουτίστηκαν σημαντικά οι καινοτόμες λύσεις COSMOTE Business IT Solutions, με  νέες εφαρμογές στον χώρο των Smart Cities, της Τηλεϊατρικής, του e-Energy & του e-Tourism.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΟΤΕ στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία, συμμετέχοντας, μαζί με άλλους φορείς, σε ερευνητικά προγράμματα. To 2016, συμμετείχε σε 23 ερευνητικά έργα για προηγμένες λύσεις, όπως το 5G, το Cloud και το Internet of Things.

Καλύτερος Κόσμος για Όλους

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ο Όμιλος ΟΤΕ στέκεται δίπλα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και τα παιδιά, ενώ στηρίζει την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τις τοπικές κοινωνίες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Το 2016, παρά το δύσκολο περιβάλλον, ο Όμιλος ΟΤΕ αύξησε την κοινωνική του συνεισφορά σε πάνω από 3,6 εκατ. ευρώ. Μέσα από τις πρωτοβουλίες του, επωφελήθηκαν περισσότεροι από 1 εκατ. άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. 

Στα προγράμματα που ξεχωρίζουν, είναι η δημιουργία και ο εξοπλισμός 3 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, στα οποία έχουν λάβει φροντίδα πάνω από 85.000 παιδιά έως σήμερα, καθώς επίσης τα προγράμματα «Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο» και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων τρίτης ηλικίας και των παιδιών αντίστοιχα. 

Υπεύθυνη Εργασία & Ανάπτυξη 

Στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι να προσφέρει στους ανθρώπους του ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, με δυνατότητες για ανάπτυξη και εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, το 2016, καταγράφηκαν πάνω από 10.000 συμμετοχές εργαζομένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Ταυτόχρονα, με έμφαση στη διάδοση της ψηφιακής κουλτούρας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 190.000 ώρες μαθημάτων μέσω e-learning. 

Βιώσιμο Περιβάλλον για Όλους

Ο Όμιλος ΟΤΕ σταθερά μειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητες του, ενώ αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη λειτουργία του και περιορίζει τις ανάγκες του για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το 2016, ο Όμιλος ανακύκλωσε το 90% των παραγόμενων από τις δραστηριότητες του απορριμμάτων, ενώ με την χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών εξοικονόμησε πάνω από 200 τόνους χαρτιού. Παράλληλα, βελτίωσε κατά 20% την αποδοτικότητα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανά όγκο μεταφερόμενων δεδομένων. 

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 

Η υπεύθυνη λειτουργία του Ομίλου ΟΤΕ και οι στόχοι του για βιώσιμη ανάπτυξη, αποτυπώνονται στις διαδικασίες, τις πολιτικές και τους μηχανισμούς που έχει αναπτύξει για την αντιμετώπιση εταιρικών κινδύνων και την επιχειρησιακή συνέχεια, τη διαχείριση θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απορρήτου δεδομένων, ασφαλούς χρήσης της τεχνολογίας, ποιότητας και υπεύθυνων προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ έχει συνταχθεί «σε συμφωνία» (in accordance) με τη βασική (core) επιλογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών GRI G4. 

Με όχημα την τεχνολογία και με τη δύναμη των ανθρώπων του, ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να κάνει πράξη το όραμά του για έναν κόσμο καλύτερο για όλους. 


Με την τεχνολογία και την καινοτομία κάνουμε τον κόσμο καλύτερο!


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ