Όμιλος ΟΤΕ: IT Support σε 19 χώρες για τον Όμιλο Coca-Cola HBC

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της Coca-Cola HBC για 19 χώρες σε 15 γλώσσες

155.000 αιτήματα ετησίως σε 15 γλώσσες

Την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία, με την υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής, σε 19 χώρες, εξασφαλίζει ο Όμιλος ΟΤΕ στην Coca-Cola HBC. Πρόκειται για το 3ο έργο ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) που υλοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ για την Coca-Cola HBC, το πιο σύνθετο στον τομέα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που έχει αναλάβει και το οποίο εκτελεί με επιτυχία τον τελευταίο ένα χρόνο, στοχεύοντας να διεκδικήσει και άλλα μεγάλα έργα στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ ανέπτυξε συνδυαστικές, πολυγλωσσικές υπηρεσίες IT Support, δημιουργώντας δυο κέντρα εξυπηρέτησης για τις ανάγκες του Ομίλου Coca-Cola HBC. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει στο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αυτοματισμών, να διαγνώσει, αναλύσει, διαχειριστεί και να συντονίσει απομακρυσμένες ενέργειες εξυπηρέτησης και επίλυσης θεμάτων στα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα της Coca-Cola HBC σε κάθε μία από τις 19 χώρες.  

Οι 80 εξειδικευμένοι μηχανικοί που έχουν προσληφθεί σε συνεργασία με την  θυγατρική του COSMOTE e-value, που ειδικεύεται στις υπηρεσίες contact center, μιλούν 15 διαφορετικές γλώσσες ώστε να εξυπηρετούν τους 26.000 χρήστες – εργαζόμενους και συνεργάτες- της Coca-Cola HBC σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία, Σλοβενία, Βοσνία, Κροατία, Νιγηρία, Σερβία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία,  Β. Μακεδονία, στην μητρική τους γλώσσα. Από τα 155.000 αιτήματα για υποστήριξη που έχουν δεχθεί σε ένα χρόνο, περίπου το 63% επιλύθηκε σε πρώτο επίπεδο  από τους μηχανικούς που εργάζονται για το συγκεκριμένο έργο, με το επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών να ξεπερνά το 96%.

Οι κρίσιμες υπηρεσίες της Coca-Cola HBC που υποστηρίζονται είναι:
  • Το ασύρματο κι ενσύρματο δίκτυο δεδομένων των εργοστασίων και των γραφείων του Ομίλου
  • Το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (SAP).
  • Τα  περιφερειακά συστήματα για την παραγωγή, Πώληση και διακίνηση προϊόντων
Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης on site σε χρήστες και πληροφοριακό εξοπλισμό της Coca-Cola HBC για την Ελλάδα, την Κύπρο και τα γραφεία του Ομίλου στο Amsterdam.

Coca-Cola HBC – Όμιλος ΟΤΕ: Μια επιτυχημένη συνεργασία

Η συνεργασία του Ομίλου Coca-Cola HBC με τον Όμιλο ΟΤΕ για την υλοποίηση μεγάλων έργων τεχνολογίας, ξεκίνησε με τη δημιουργία υπερσύγχρονου Data Center (κύριο και εφεδρικό), που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Το Data Center φιλοξενεί την καρδιά των πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου ακολουθώντας τα τελευταία Ευρωπαϊκά πρότυπα προκειμένου να διασφαλιστεί η καθημερινή ομαλή λειτουργία σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά διαθεσιμότητας και απόδοσης.

Την επένδυση αυτή ακολούθησε ο ανασχεδιασμός και η αναβάθμιση της ΙΤ υποδομής που υποστηρίζει την εφαρμογή SAP Business Warehouse, για να υλοποιήσει μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις SAP HANA στην Ευρώπη.  Το συνολικό ύψος των τριών επενδύσεων του Ομίλου Coca-Cola HBC στην τεχνολογία, με συνεργάτη τον Όμιλο ΟΤΕ, ανέρχεται σε 57 εκατ. ευρώ.

Η Γιώτα Λαμπροπούλου, Group Business Solutions & Systems Manager, Coca-Cola HBC με ευθύνη για 13 χώρες σημειώνει σχετικά με τη συνεργασία με τον ΟΤΕ: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συνεχίζουμε την επιτυχημένη στρατηγική συνεργασία μας με τον Όμιλο ΟΤΕ στην Ελλάδα για αυτή την επένδυση τεχνολογίας, που εξυπηρετεί σήμερα 19 από τις 28 χώρες του Ομίλου μας.  Οι επενδύσεις της Coca-Cola HBC στην Ελλάδα από το 2015, ανέρχονται σε 57 εκατομμύρια ευρώ και αναδεικνύουν  τη συνεχή δέσμευσή μας  να ενισχύουμε  τον κομβικό ρόλο της χώρας σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και να συμβάλλουμε στην απασχόληση των νέων, ταλαντούχων ανθρώπων, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται στον τόπο μας».

Όμιλος ΟΤΕ: Συνεργάτης επιλογής για υπηρεσίες IT Support 

Ο Όμιλος ΟΤΕ, επενδύοντας σε υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό, έχει στόχο να αποτελέσει βασικό πάροχο υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής. Με τις υπηρεσίες IT Support, καθώς και υπηρεσίες Device as a Service που μπορεί να τις συμπληρώσει εφόσον απαιτείται, μπορεί να προσαρμόσει τις λύσεις στις ανάγκες του κάθε πελάτη, παρέχοντας κατάλληλη μεθοδολογία, εργαλεία και τεχνογνωσία για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους και την αύξηση των επιπέδων ικανοποίησης των τελικών χρηστών. Το καταρτισμένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αυτοματισμών, μπορεί να διαγνώσει, αναλύσει, διαχειριστεί και να συντονίσει απομακρυσμένες ενέργειες εξυπηρέτησης και επίλυσης θεμάτων στα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα της εκάστοτε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Ειδικά για τις πολυεθνικές ο Όμιλος ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα παροχής πολυγλωσσικού Service Desk από πλήρως καταρτισμένο και άριστα εκπαιδευόμενο προσωπικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα από την έντονη δραστηριοποίησή του στον τομέα του IT Integration, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναλάβει μια σειρά από μεγάλα έργα ICT, για τα οποία παρέχει υπηρεσίες IT Support. Σε αυτά συγκαταλέγονται η υπηρεσία v-Banking της Eurobank, οι λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη Fraport Greece και τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, καθώς και το έργο υπηρεσίας υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών  (ENISA), που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Ο Service Desk Director Ομίλου ΟΤΕ, κ. Δημήτρης Δήμας, δήλωσε σχετικά: «Στον Όμιλο ΟΤΕ πιστεύουμε πως με την τεχνολογία μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους. Σε μια εποχή όπου ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προχωρούν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, η υποστήριξη των πληροφοριακών τους συστημάτων αποκτά ξεχωριστή σημασία. Ο Όμιλος ΟΤΕ, ως μοναδικό touchpoint, αναλαμβάνει τη συλλογή των απαιτήσεων του πελάτη,  το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παράδοση της υπηρεσίας, παραμένοντας σε διαρκή επικοινωνία μαζί του, διασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την βελτίωσή τους, όταν και όπου απαιτείται».

Πηγή: naftemporiki.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ