ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ: Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τα Τρόφιμα

Το Κέντρο Αριστείας για τη Διατροφή, τον Τουρισμό & την Αναψυχή του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος συμμετέχει σε Ερευνητικό Έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τα Τρόφιμα (EIT) για τη δημιουργία καινοτόμου και βιώσιμης συσκευασίας τροφίμων
Το Κέντρο Αριστείας για τη Διατροφή, τον Τουρισμό & την Αναψυχή (Center of Excellence in Food Tourism & Leisure, CoEFTL) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος επιλέχθηκε, έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τα Τρόφιμα (EIT Food, European Institute of Innovation and Technology for Food), να συμμετάσχει σε ερευνητικό έργο αναφορικά με την οργάνωση εργαστηρίων με τη συμμετοχή καταναλωτών (EIT Food RIS Consumer Engagement Labs) από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.


Στόχος του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου συσκευασίας τροφίμων που θα προσφέρει ευκολία στους καταναλωτές κατά τη μεταφορά τροφίμων «σε πακέτο» (delivery, take away menus) και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αειφορίας στο πλαίσιο της «κυκλικής οικονομίας», δηλ. της χρήσης αποβλήτων σχετικών με τη διατροφή με σκοπό τη δημιουργία χρήσιμων καινούργιων υλικών ή προϊόντων.


Το συγκεκριμένο έργο συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και συμμετείχαν, εκτός της Ελλάδας, ερευνητικές ομάδες από τη Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Λιθουανία. Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελούνταν από μια «κοινοπραξία» μεταξύ επιστημόνων-ερευνητών, μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών catering και μιας εταιρείας κατασκευής υλικών συσκευασίας.


Το Κέντρο Αριστείας για τη Διατροφή, τον Τουρισμό & την Αναψυχή (CoEFTL) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος συντόνισε τις δραστηριότητες της κοινοπραξίας που αντιπροσώπευε την Ελλάδα, και, ειδικότερα, εκτός του ιδίου, τις εταιρείες Δειπνοσοφιστήριον (εταιρεία υπηρεσιών catering) και Merla Pack (εταιρεία παραγωγής συσκευασιών τροφίμων).


Το έργο RIS Consumer Engagement Labs 2022 υλοποιήθηκε μέσω της χρήσης διαδραστικών μεθοδολογιών σε εργαστήρια (ομάδες εργασίας) στα οποία συμμετέχουν ενεργά καταναλωτές που, με τη σειρά τους, βοηθούν στη διαδικασία δημιουργίας νέων ιδεών και σχεδιασμού νέων μορφών συσκευασίας τροφίμων. Τα εργαστήρια αυτά σκοπεύουν, εντέλει, να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα των καταναλωτών και να προωθήσουν την αποδοχή νέων προϊόντων που έχουν εξαρχής προέλθει από δικές τους ιδέες. Τα εν λόγω εργαστήρια λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες απαιτήσεις των καταναλωτών που σχετίζονται με τρόφιμα σε πακέτο (take away menus), όπως γεύματα που παραγγέλθηκαν από εστιατόρια, παρόχους τροφοδοσίας ή υπηρεσίες παράδοσης φαγητού. Τα αποτελέσματα των RIS Consumer Engagement Labs πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τοπικούς παρόχους υπηρεσιών τροφίμων (όπως ταχυφαγεία, εστιατόρια κ.λπ.) και εταιρείες συσκευασίας, βοηθώντας στον εντοπισμό πιθανών αναγκών βελτίωσης των συσκευασιών take away αναφορικά με τη χρηστικότητά τους και την αξία που προσδίδουν στους καταναλωτές, και, ταυτόχρονα, την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας στον τομέα διανομής και παράδοσης τροφίμων μέσω της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών.


Με βάση τα παραπάνω, και προκειμένου να δημιουργηθεί μια καινοτόμος συσκευασία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών και των εμπλεκόμενων εταιρειών (εταιρείες catering και κατασκευής συσκευασιών τροφίμων), αλλά και ταυτόχρονα στις αρχές της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας, δημιουργήθηκαν τρία πάνελ καταναλωτών με πέντε συμμετέχοντες το καθένα.

Μέχρι το τέλος των συνεδριών του κάθε πάνελ, και με τη διαδικασία της συνδημιουργίας μεταξύ των συμμετεχόντων, γεννήθηκε ένας αριθμός από πρωτότυπες ιδέες συσκευασίας πακέτου για διανομή φαγητού στο σπίτι. Οι ιδέες αυτές συζητήθηκαν με εκπροσώπους της κοινοπραξίας, δηλαδή της Merla Pack και του Δειπνοσοφιστηρίου, που με την πολύτιμη εμπειρία τους επέλεξαν και κατέληξαν σε μια καινοτόμα συσκευασία που, παράλληλα, θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα αληθινό προϊόν. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την παραγωγή από τη Merla Pack ενός αριθμού αντιγράφων συσκευασίας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από το Δειπνοσοφιστήριον σε αληθινά σημεία πώλησης των προϊόντων του (εστιατόρια υπό την αιγίδα του), ώστε να μπορέσει να αξιολογηθεί η δυναμική της νέας συσκευασίας σε όρους «πραγματικής αγοράς».

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ