Ίδρυμα Μποδοσάκη

  • Non ProfitΜέλος
  • Από: 01.09.2006

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Προφίλ
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. 
Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα βάσει των τεσσάρων στρατηγικών του πυλώνων: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.
Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Τι είναι το Social Dynamo

Το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») είναι ένας χώρος για την ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της Κοινωνίας των Πολιτών, με άξονες την μάθηση, την υποστήριξη και τη δικτύωση. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων, μέσω της ομάδας συνΑθηνά, που εκφράζει το κοινό τους όραμα για μία δυναμική κοινωνία των πολιτών, μέσω της οποίας θα ενισχύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, θα προωθείται η συμμετοχική διακυβέρνηση και θα αναπτύσσεται η αλληλεγγύη. Το όραμα αυτό βρίσκει τη στέγη του σε έναν δημιουργικό χώρο (φυσικό και διαδικτυακό), ο οποίος αναδεικνύει και αναπτύσσει τις δεξιότητες οργανώσεων και ομάδων.
Το Social Dynamo επιδιώκει σταδιακά να γίνει ένας χώρος διάδρασης στην ελληνική κοινωνία των πολιτών, όπου ανακοινώνονται νέα αυτής, δομούνται συνεργασίες ανάμεσα σε διάφορους αντίστοιχους κόμβους ενδυνάμωσης, οργανώνονται κοινές δράσεις, φιλοξενούνται εκδηλώσεις, όλα αυτά στο πνεύμα της δημιουργίας ενεργών πολιτών.
Γιατί “Social Dynamo”; Γιατί όπως ακριβώς το δυναμό συσσωρεύει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ομάδων ενεργών πολιτών, μεταφέροντάς τους τεχνογνωσία και δίνοντάς τους ευκαιρίες για συνεργασία και δικτύωση.
Τι προσφέρει:
  • Μάθηση: Το Social Dynamo προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση για οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, παρέχοντας ένα εύρος επιμορφωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων και μία διαδικτυακή πλατφόρμα εξ αποστάσεως μάθησης, που έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο του Προγράμματος των EEA Grants «Είμαστε όλοι Πολίτες».
  • Επαγγελματική υποστήριξη: Το Social Dynamo προσφέρει επαγγελματική υποστήριξη σε ΜΚΟ και ομάδες πολιτών, παρέχοντας pro bono συμβουλευτική και mentoring από έμπειρα στελέχη. Οι τομείς στους οποίους μπορεί να παρέχεται αυτή η υποστήριξη, είναι ενδεικτικά οι εξής: τεχνικές εξεύρεσης πόρων, επικοινωνία και μάρκετινγκ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, θέματα ηγεσίας και διοίκησης, οικονομική διαχείριση και νομικά θέματα.
  • Ένα χώρο συνεργασίας: Το Social Dynamo προσφέρει σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών ένα πλαίσιο φιλοξενίας και χώρο συνεργασίας (co-working space). Συγκεκριμένα, ο χώρος του Social Dynamo έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ταυτόχρονα 15 ομάδες, από τις οποίες η καθεμία θα φιλοξενείται για 6-12 μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδό της. Τον χώρο αυτό, οι φιλοξενούμενες οργανώσεις/ομάδες θα μπορούν επίσης να τον αξιοποιούν και για τη διοργάνωση των εκδηλώσεών τους.
  • Δικτύωση: Το Social Dynamo ενθαρρύνει τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μέσω εκδηλώσεων και focus groups. Η δικτύωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω εκδηλώσεων, συζητήσεων και διαλέξεων που οργανώνονται σε τακτική βάση.

< BACK