ΔΕΠΑ Α.Ε.

 • PlusΜέλος
 • Από: 01.06.2012

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας μια μεγάλη ενεργειακή επένδυση.

Η ΔΕΠΑ, με πολύχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά, είναι ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός όμιλος εταιρειών, με δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Με συνεχείς επεκτάσεις των αγωγών φυσικού αερίου και τη δημιουργία νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), ο όμιλος ΔΕΠΑ φέρνει το φυσικό αέριο κοντά σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας.

Με μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου στηρίζει την επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να έχει ουσιαστικό ρόλο ως κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από χώρες με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Όραμα-στόχοι
Όραμα της ΔΕΠΑ είναι να συνδέσει περαιτέρω το μέλλον της χώρας με τα ενεργειακά δίκτυα της Ευρώπης και να υποστηρίξει την ένταξη της στις μεγάλες ενεργειακές λεωφόρους, σε μια εποχή που ο τομέας της ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης γεωπολιτικών ισορροπιών.

Οι στρατηγικοί στόχοι της ΔΕΠΑ συνίστανται:

 • στη διατήρηση του ηγετικού της ρόλου στην απελευθερωμένη, ανταγωνιστική εγχώρια αγορά
 • στην δημιουργία και αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών στην Ελλάδα με την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στο εσωτερικό της χώρας, και σε διεθνές επίπεδο με την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή.

Στρατηγική
Η ΔΕΠΑ αναπτύσσει συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, με στόχο:

 • την παροχή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές από διαφοροποιημένες πηγές
 • τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας και τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά
 • την ανάληψη ηγετικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή, με την ανάπτυξη έργων υποδομής και προμήθεια φυσικού αερίου σε περιφερειακές αγορές
 • τη δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου με «πράσινα» χαρακτηριστικά.

Οι άνθρωποι μας
Ο ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη των στόχων και την προώθηση του οράματος της ΔΕΠΑ είναι αναμφισβήτητα οι άνθρωποί της.

Σήμερα η Εταιρία απασχολεί μόνιμα 65 στελέχη με εξαιρετικές σπουδές, με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, αλλά κυρίως με αγάπη, πίστη και αφοσίωση στις αρχές και τις αξίες της.  

Ποσοστό 46% του προσωπικού είναι γυναίκες ενώ το 80% των ανθρώπων της Εταιρίας είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολλοί δε κατέχουν έναν τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Η ΔΕΠΑ, αναγνωρίζοντας πως μόνο οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν τη διαφορά, αναβαθμίζει διαρκώς τα συστήματα διοίκησής τους και φροντίζει να αξιοποιεί κατάλληλα τους ανθρώπους της. 

Δημιουργεί δυναμικές και ικανές ομάδες εργασίας, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων της και πολλαπλασιάζοντας την παραγωγικότητά τους.  

Επενδύει σταθερά στην επαγγελματική αλλά και την προσωπική εξέλιξη των στελεχών της, διοργανώνοντας στο πλαίσιο πλάνου εκπαίδευσης  προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης που βοηθούν στην ανάπτυξη των γνώσεων, των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους.
 
Κυρίως, όμως, η Εταιρία φροντίζει να υπάρχει ένα ισορροπημένο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και καλλιεργεί κλίμα γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας με το προσωπικό, επιτυγχάνοντας έτσι αμοιβαία καλή πίστη και αλληλοκατανόηση.  

Δύναμη Ευθύνης για την Κοινωνία & το Περιβάλλον
Έχοντας επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στην ανάταση της εθνικής μας οικονομίας, η ΔΕΠΑ, από την ίδρυσή της ακόμα, ενέταξε τις Υπεύθυνες Εταιρικές Πρακτικές  στη συνολική στρατηγική της εταιρείας. Η εθελοντική ενσωμάτωση αυτών των αξιών συνεχίζει σήμερα να αποτελεί ακλόνητη ηθική δέσμευση της εταιρείας για έναν κώδικα ορθής συμπεριφοράς που, παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλει ώστε η επίδραση της ΔΕΠΑ στον άνθρωπο και στο περιβάλλον να έχει, σταθερά, θετικό πρόσημο.

Για τη ΔΕΠΑ είναι αυτονόητο ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με την κοινωνική ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η αντίληψη αυτή αποκτά ακόμα πιο ξεχωριστή σημασία, αν αναλογιστεί κανείς την ηγετική θέση και τον καταλυτικό ρόλο της εταιρείας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πρωτίστως, αυτή η άρρηκτη σύνδεση Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών με την ανάπτυξη διασφαλίζει απτά και πολλαπλά οφέλη για την ίδια την εταιρεία:

 • διαφάνεια και ξεκάθαρες διαδικασίες λειτουργίας
 • αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση
 • καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
 • βελτιωμένη απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας

Ειδικά σήμερα, που διαμορφώνεται ένα νέο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας δημιουργούν προστιθέμενη αξία και μακροπρόθεσμη προοπτική για τη ΔΕΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, συντελούν καθοριστικά:

 • στην επίτευξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη ΔΕΠΑ, καθιστώντας την έτσι πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και, σίγουρα, πιο θελκτική για τους καταναλωτές
 • στην αναβάθμιση της αξίας της εταιρείας
 • στηβελτίωσητηςεμπιστοσύνηςτουκοινωνικούσυνόλου

Γενικότερα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΔΕΠΑ εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη φροντίδα για κοινωνική ευημερία, με ένα πολύπτυχο πρόγραμμα και μία σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούν:

 • τη στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας
 • την ευημερία της κοινωνίας, με έμφαση στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται
 • την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού
 • τη στήριξη των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης
 • την ενίσχυση του αθλητισμού και της εκπαίδευσης
 • το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες
 • και φυσικά, την έμπρακτη, ενεργή προστασία του περιβάλλοντος η οποία αποτελεί για την εταιρία θεμελιώδη προτεραιότητα

Επιβράβευση αλλά και επιβεβαίωση της δέσμευσης της ΔΕΠΑ για την υιοθέτηση δράσεων που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της και από την επιχειρηματική δράση της, αποτελεί η πρόσφατη βράβευση της εταιρείας στον τομέα Εταιρικής & Κοινωνικής Ευθύνης – Προστασίας Περιβάλλοντος, σε εκδήλωση της Stat Bank με θέμα «Greek Commerce – Κοινωνική Ευθύνη – Export Leaders 2011».

Ωστόσο, προτεραιότητα της ΔΕΠΑ είναι η περαιτέρω βελτίωση των Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών της και η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου και συστηματικού προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης.

Στόχος της εταιρείας είναι κάθε δράση να έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που η επιχείρηση διοικείται, παράγει έργο και επηρεάζει την κοινωνία και το περιβάλλον.

Εξίσου σημαντικό, στόχος της ΔΕΠΑ είναι κάθε δράση εταιρικής υπευθυνότητας να έχει, εκτός από απτά, και μετρίσιμα αποτελέσματα που θα αξιοποιούνται για ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση των επιδόσεων.

Γνωρίζοντας ότι η Υπεύθυνη Εταιρική Συμπεριφορά οδηγεί σε αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία, η ΔΕΠΑ δεσμεύεται ότι οι υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές της θα συνεχίσουν να καθορίζουν τη γενικότερη στρατηγική της.

Δύναμη Ευημερίας για την Κοινωνία
Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, η ΔΕΠΑ επιδιώκει να αποτελεί έναν οργανισμό – πρότυπο για την προσφορά του σε έργο και διαρκή συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Αποβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έχει αναπτύξει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που εστιάζει στον άνθρωπο, στην έρευνα και τις επιστήμες, στις τέχνες και τον πολιτισμό, στην παιδεία και τον αθλητισμό. Ουσιαστικά, όμως, το κοινωνικό έργο της ΔΕΠΑ έχει πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις.

Ο ρόλος της ΔΕΠΑ στην οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μόνο το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιήθηκαν ποτέ στη χώρα. Δημιουργώντας  νέες ενεργειακές υποδομές, η ΔΕΠΑ συνδέει την Ελλάδα με πιο φθηνή, πιο ασφαλή, πιο αποδοτική και σίγουρα πιο φιλική στο περιβάλλον ενέργεια. Καθιστώντας την Ελλάδα κομβικό για την Ευρώπη ενεργειακό δίαυλο, αναβαθμίζει τη διεθνή θέση της χώρας, προσελκύει νέες επενδυτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες και, επακόλουθα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την απασχόληση. Επιπλέον, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για χιλιάδες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, όπως και  προφανή οφέλη για εκατομμύρια νοικοκυριά και καταναλωτές.

Με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες η ΔΕΠΑ δεν έχει απλά αλλάξει το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Ούτε η συνεισφορά της στην ελληνική κοινωνία περιορίζεται μόνο στην εξασφάλιση καλύτερου και οικονομικότερου καυσίμου και στη διασφάλιση, άμεσα ή έμμεσα, χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Εξίσου σημαντικό με τα αναπτυξιακά και οικονομικά οφέλη που διαχέονται στην κοινωνία, είναι και το γεγονός ότι, σήμερα, εκατομμύρια καταναλωτών -ασχέτως κοινωνικής προέλευσης ή οικονομικής διαστρωμάτωσης- θεωρούν αυτονόητη και δεδομένη τη συμβολή του φυσικού αερίου στη βελτίωση της καθημερινότητάς  τους και στην  ποιότητα της ζωής τους.

Ωστόσο, η συμβολή της ΔΕΠΑ στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας δεν σταματά εδώ. Συνεπής στη δέσμευσή της για διαρκή και ουσιαστική προσφορά, αναλαμβάνει δράσεις στήριξης που αγκαλιάζουν όλη την κοινωνία, και εστιάζουν κυρίως στους εξής τομείς:

Τον άνθρωπο, με έμφαση στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στόχος της ΔΕΠΑ είναι να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην καλύτερη ποιότητα ζωής για αδύνατες κοινωνικά ομάδες, είτε με δικές της πρωτοβουλίες είτε με συνέργειες.

Τις επιστήμες, την έρευνα και την παιδεία, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Η ΔΕΠΑ, υπέρμαχος της βιώσιμης ανάπτυξη της αγοράς του μέλλοντος και των νέων, και πάντα στο πλαίσιο δράσεων για την παιδεία, την έρευνα και τις επιστήμες, αναλαμβάνει δράσεις για την επαγγελματική απασχόληση φοιτητών και νέων επιστημόνων, την αξιοποίηση και προώθηση της βιομηχανικής και πειραματικής έρευνας σε επιστημονικά πεδία ειδικού ενδιαφέροντος.

Με παρόμοιες υποστηρικτικές δράσεις, με δωρεές και χορηγίες, η ΔΕΠΑ ενισχύει τις τέχνες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό (δωρεές και στήριξη ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων και ομάδων), αλλά και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Δύναμη Προστασίας για το Περιβάλλον
Λόγω της ιδιαίτερης σχέσης του φυσικού αερίου με το περιβάλλον, στη ΔΕΠΑ η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί έννοια αλληλένδετη με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πάγια και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της ΔΕΠΑ είναι, η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη να συνδυάζονται με την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Η δέσμευση της ΔΕΠΑ για προστασία του περιβάλλοντος εκφράζεται μέσα από τις καθημερινές πρακτικές της εταιρείας. Κυρίως, όμως ο σεβασμός στο περιβάλλον μετουσιώνεται σε πράξη με τη συνολική περιβαλλοντική της πολιτική. Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής η ΔΕΠΑ εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που υιοθετεί διεθνείς προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας και σύγχρονες πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού η ΔΕΠΑ φροντίζει κάθε επιχειρησιακή ενέργεια που άπτεται του περιβάλλοντος να συμμορφώνεται με την ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, πάντα βάσει αυτού του συστήματος, μεθοδεύει ενέργειες που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, ενώ είναι σε θέση να θέτει στόχους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι, όπου δραστηριοποιείται, να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες στο τοπίο, στους φυσικούς πόρους, στην ατμόσφαιρα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.Τόσο κατά το κατασκευαστικό της έργο, όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της, η ΔΕΠΑ εφαρμόζει τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι εγκαταστάσεις του συστήματος φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και έχουν πιστοποιηθεί από εξειδικευμένους οργανισμούς.

Πέρα από τις διαχειριστικές περιβαλλοντικές πρακτικές, η ΔΕΠΑ αναπτύσσει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης με γνώμονα πάντα την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η Αεριοκίνηση, η αξιοποίηση δηλαδή του φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων, με τεράστια οφέλη τόσο από οικονομικής πλευράς – το φυσικό αέριο κοστίζει το 1/3 της τιμής της βενζίνης – όσο και για το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΠΑ πρωτοστατεί δρομολογώντας εξελίξεις και συνεργασίες για τη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου όχι μόνο για περισσότερα οχήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (π.χ. απορριμματοφόρα Δήμων και Κοινοτήτων, ταξί, οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης κ.ά.) αλλά και σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Στο ίδιο πλαίσιο δράσης εντάσσονται και τα νέα πιλοτικά προγράμματα περιφερειακής Αεριοκίνησης οχημάτων, όπως αυτό που ξεκινά από το 2012 στο Βόλο – όπου με έξοδα της ΔΕΠΑ τοποθετούνται ειδικές αντλίες φυσικού αερίου σε τοπικά πρατήρια – ή αυτό που αφορά τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, το δήμο Θεσσαλονίκης. Μεσοπρόθεσμος στόχος της ΔΕΠΑ είναι η δημιουργία βασικής υποδομής σημείων ανεφοδιασμού στις μεγαλύτερες πόλεις και σε όλο το μήκος των εθνικών οδών της χώρας.

Μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη για την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει η ΔΕΠΑ το περιβάλλον, είναι και το πρόγραμμα Ecomobility,οικολογική μετακίνηση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εφήβων που αποσκοπεί στην υιοθέτηση νέων συμπεριφορών για τις μετακινήσεις στην πόλη, καθώς και στην ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου σε όλη την Ελλάδα και καλλιεργεί την περιβαλλοντική ευαισθησία τους, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων συνηθειών μετακίνησης. Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Προστασίας του πολίτη, καθώς και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ υποστηρίζεται από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς οργανισμούς της χώρας.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Στον άξονα «Βιώσιμη Ανάπτυξη» η ΔΕΠΑ έχει να επιδείξει ένα εντυπωσιακό σε εύρος και αξία έργο με πρωτοποριακές, στοχευμένες δράσεις που αποβλέπουν στην οικονομική πρόοδο του σήμερα με ταυτόχρονη προστασία των πόρων για την ανάπτυξη του αύριο.

Λειτουργώντας ως πραγματική δύναμη ανάπτυξης έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, αλλά και στην επινόηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος που, παράλληλα, μπορούν να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι ενέργειες αυτές, που εντάσσονται στο συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΔΕΠΑ, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριοτήτων και ξεπερνούν σε εμβέλεια τα εθνικά μας σύνορα.

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθούν ορισμένες από τις πιο πρόσφατες:

 • Οικονομική ενίσχυση επιστημονικών ινστιτούτων, ερευνητικών οργανισμών και επιχειρηματικών φορέων που προωθούν την  Αειφόρο Ανάπτυξη και το σύγχρονο επιχειρείν.
 • Χορηγίες σε επιστημονικά και επιχειρηματικά  συνέδρια, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη.
 • Υποστήριξη διακρατικών διασκέψεων, κορυφαίου επιπέδου, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κλιματικών, οικονομικών και ενεργειακών προκλήσεων, με νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και  αξιοποίησης των επενδυτικών ευκαιριών που βρίσκονται μπροστά μας.

< BACK