Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

  • PlusΜέλος
  • Από: 14.04.2008

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Έχει δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες. Η Εταιρία, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2018, διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων το οποίο αποτελείται από σχεδόν 5.400 συνεργάτες, οι οποίοι εξυπηρετούν πάνω από 620.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Link: https://www.europaikipisti.gr/gr/europisti-asfalistikh

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RlU9b5Q7NCc 

H βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ και αναδεικνύεται μέσω της κοινωνικά υπεύθυνης δράσης της. Ο απολογισμός βιωσιμότητας έχει ως στόχο την ενημέρωση για την πολιτική, τα προγράμματα και τους μελλοντικούς στόχους της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, με άξονα την ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρίας.

Ο απολογισμός βιωσιμότητας στηρίζεται στο διεθνές πρότυπο GRI G4 και στις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 26000.

Μπορείτε να βρείτε παρακάτω τον απολογισμό βιωσιμότητας:

«Απολογισμός Βιωσιμότητας»

< BACK