PressiousArvanitidis

 • PlusΜέλος
 • Από: 30.06.2011

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

PressiousArvanitidis. Ο πολύτιμος συνεργάτης στην εκτύπωση.

Η PressiousArvanitidis είναι η εταιρεία γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων που έχει πολυετή εμπειρία στην εκτυπωτική εργασία, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις έντυπης επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όραμα της εταιρείας είναι να γίνει συνώνυμο του κλάδου της και να συνεχίσει να θεωρείται πολύτιμος συνεργάτης για τους πελάτες της, μέσω του concept «one-stop shop», υπηρετώντας πάντα και με συνέπεια την εταιρική της υπογραφή «Print your mind».

Η υπογραφή αυτή επιβεβαιώνει ότι η PressiousArvanitidis είναι η εταιρεία που μπορεί να εκτυπώσει «οτιδήποτε έχουν στο μυαλό τους» οι πελάτες της, καθώς μπορεί να αντιληφθεί και να ικανοποιήσει κάθε εκτυπωτική τους ανάγκη και επιθυμία.

Η PressiousArvanitidis, με ενεργό πελατολόγιο πολλές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, προσφέρει στους πελάτες της μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών εκτύπωσης και παρέχει λύσεις σε όλες τις ανάγκες έντυπης επικοινωνίας που ενδέχεται να προκύψουν σε μια εταιρεία. Η προσέγγισή της περιλαμβάνει και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα έντυπης επικοινωνίας.

Τα προϊόντα της PressiousArvanitidis κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Προϊόντα εκτύπωσης ως εργαλείο επικοινωνίας & marketing
  • Έντυπο υλικό εταιρικής ταυτότητας, έντυπο υλικό ΕΚΕ, έντυπο διαφημιστικό και προωθητικό υλικό, έντυπο υλικό πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων, χάρτινα προωθητικά προϊόντα, χάρτινα προϊόντα συσκευασίας, ειδικές κατασκευές από χαρτί.
 • Προϊόντα εκτύπωσης ως μέρος της λειτουργίας μιας εταιρείας
  • Έντυπη ύλη για εσωτερική χρήση (έντυπα εσωτερικής μεταξύ των τμημάτων διακίνησης, χάρτινα προωθητικά προϊόντα, μπλοκ σημειώσεων, χάρτινοι κύβοι σημειώσεων, organizer, post-it, memos).
  • Έντυπη ύλη για επαφή με πελάτες (business cards, φύλλα και μπλοκ εντύπων λογιστηρίου, έντυπη καρτέλα πελάτη).
 • Προϊόντα εκτύπωσης ως κύριο αντικείμενο μιας εταιρείας
  • Λευκώματα, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ημερολόγια, συσκευασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Iστοσελίδα: www.pressious.com.

Η PressiousArvanitidis, μια ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη εταιρεία σε περιβαλλοντικά ζητήματα, και όχι τυχαία, μέλος της EuroCharity στον τομέα της Πράσινης Οικονομίας, αποδεικνύει έμπρακτα τον προσανατολισμό της, τόσο από πρακτικές που εφαρμόζονται στην εταιρεία, όσο και από τα ίδια τα προϊόντα που προσφέρει στους συνεργάτες της.

Η PressiousArvanitidis δεν επαναπαύτηκε από το γεγονός ότι είναι πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA και εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001 ήδη από το Σεπτέμβριο του 2009.

Ο πράσινος χαρακτήρας της PressiousArvanitidis ενισχύεται και από το γεγονός ότι αποτελεί τη μοναδική εταιρεία γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων που φροντίζει για την υιοθέτηση υπεύθυνων περιβαλλοντικά πρακτικών, πολύτιμων για τους πελάτες της. Αυτό το επιτυγχάνει με την ένταξη της στην αλυσίδα πιστοποίησης κατά FSC, οπότε και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε χαρτί που ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ αποτελεί προϊόν από δάση ελεγχόμενης διαχείρισης. Έτσι, η PressiousArvanitidis συμβάλλει ώστε οι πελάτες της να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές ανάγκες της τρέχουσας και των μελλοντικών γενεών.

Με τον τρόπο αυτό, η PressiousArvanitidis, η μοναδική μέχρι σήμερα πιστοποιημένη κατά FSC εταιρεία γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων στην Ελλάδα, όχι μόνο γίνεται ένας πολύτιμος κρίκος της «FSC αλυσίδας επιτήρησης», αλλά καλεί και τους συνεργάτες της να γίνουν μέλη της αλυσίδας αυτής και να ενσωματωθούν στην παγκόσμια ομάδα εκείνων των πρωτοπόρων εταιρειών που δημιουργούν ασπίδα προστασίας από την αλόγιστη καταστροφή των δασών και ευρύτερα του περιβάλλοντος.

Έτσι, χάρη σε ενέργειες και πρακτικές, που έχουν πλέον ενταχθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των διαδικασιών λειτουργίας της, φροντίζει και διασφαλίζει, ώστε οι δραστηριότητές της να επιβαρύνουν στο ελάχιστο δυνατόν το περιβάλλον και να είναι εναρμονισμένες με την υφιστάμενη νομοθεσία. Τέτοιες είναι η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης υγρών αποβλήτων, μέσω του οποίου γίνεται ανακύκλωση και ανάκτησή τους εντός της εταιρείας, η ανακύκλωση απορριμμάτων χαρτιού, άλλων πρώτων υλών, εκτυπωτικών επιφανειών και συσκευασιών, καθώς και η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών ακόμη και στις μετακινήσεις ή την κινητικότητα των συνεργατών της, ενώ χάρη στις πρωτοποριακές τους δράσεις, οι άνθρωποι της PressiousArvanitidis, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να κάνουν κάθε λευκή κόλα χαρτί πολύτιμη για το περιβάλλον, παροτρύνουν όλους εμάς να εκτυπώσουμε ότι… έχουμε στο μυαλό μας, με σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον χάρη στο μοναδικό πιστοποιημένο κατά FSC τρόπο.

Πιστοποίηση κατά FSC® για την PressiousArvanitidis
Η PressiousArvanitidis είναι από το 2010 πιστοποιημένο μέλος της «FSC® αλυσίδας επιτήρησης», όπως καταγράφεται και από τον οργανισμό FSC® στη βάση των πιστοποιημένων μελών, και αποτελεί τη μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία του κλάδου στη χώρα μας μέχρι σήμερα.

Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την ενσωμάτωση της PressiousArvanitidis στην παγκόσμια ομάδα εκείνων των πρωτοπόρων εταιρειών που δημιουργούν ασπίδα προστασίας από την αλόγιστη καταστροφή των δασών και ευρύτερα του περιβάλλοντος.

Τι είναι το FSC®
Το Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών (Forest Stewardship Council) είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993, με σκοπό την υποστήριξη των δασών του πλανήτη, και αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο φορέα σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης δασών. Αποστολή του είναι να διασφαλίζει ότι η διαχείριση των δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο, να προστατεύει τους φυσικούς βιότοπους και να σέβεται τα δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων.

Πώς επιτυγχάνεται ο σκοπός του FSC®
Η επίτευξη του σκοπού του οργανισμού βασίζεται στη λεγόμενη «FSC® αλυσίδα επιτήρησης». Πρόκειται για μια διαδικασία ελέγχου ολόκληρης της διαδικασίας εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων, η οποία ξεκινά από την επαλήθευση της πηγής ενός προϊόντος ξυλείας στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού, και ολοκληρώνεται με την παραγωγή του εκάστοτε τελικού προϊόντος. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα αυτή ελέγχονται και πιστοποιούνται, ενώ το τελικά παραγόμενο προϊόν φέρει τη σήμανση FSC® μόνο μετά την ανεξάρτητη επαλήθευση αυτής της διαδικασίας.

Ως προς τα προϊόντα χαρτιού, η επιτήρηση περιλαμβάνει την επιθεώρηση και τον έλεγχο του εδάφους προέλευσης της ξυλείας και του ξυλοπολτού, καθώς και την παρακολούθησή τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής: από τη χαρτοβιομηχανία μέχρι την εκτύπωση και τη διανομή από μια εταιρεία εκτυπώσεων πιστοποιημένη κατά FSC®.

Τα οφέλη από τα πιστοποιημένα κατά FSC® έντυπα
Τα οφέλη που προκύπτουν από την προμήθεια και τη χρήση πιστοποιημένων κατά FSC® προϊόντων εκτύπωσης είναι πολλαπλά:

 • Τα πιστοποιημένα κατά FSC® προϊόντα αντανακλούν την υποστήριξη των υψηλότερων προδιαγραφών περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας από την επιχείρησή σας.
 • Η πιστοποιημένη χρήση προϊόντων χαρτιού σύμφωνα με την «FSC® αλυσίδα επιτήρησης» συμβάλλει στην ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στις αγορές που δραστηριοποιείστε, αλλά και στη διασφάλιση ωφελειών για το περιβάλλον και τις κοινωνίες που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής του χαρτιού μέχρι να φτάσει στη δική σας αγορά.
 • Με την ενσωμάτωση στην «FSC® αλυσίδα επιτήρησης», η έννοια της ΕΚΕ δεν εξαντλείται σε ενέργειες προβολής, αλλά υιοθετείται με υπευθυνότητα, συνέπεια και πρωτοποριακό τρόπο.

FAQs – Ερωτήματα και απαντήσεις για το FSC® & τα πιστοποιημένα κατά FSC® έντυπα, που αξίζει όλοι να γνωρίζουν

FSC® Glossary – Xρήσιμοι όροι για την πιστοποίηση κατά FSC®

< BACK