Νέος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Κώστας Θέος

Κοινή συναινέσει αποφασίσθηκε σήμερα, Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011, η λύση της σύμβασης εργασίας του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Απόστολου Μπαράτση με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Εκ μέρους της Επιχείρησης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αρθούρος Ζερβός ευχαρίστησε τον κ. Μπαράτση για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του στη ΔΕΗ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Θέου στη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας. Ο κ. Θέος, αντιπρόεδρος ήδη του Διοικητικού Συμβουλίου που καθίσταται πλέον και εκτελεστικό του μέλος, θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα από τη 1η Ιανουαρίου 2012. 

Βιογραφικό Σημείωμα
Ο κ. Κώστας Θέος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1985) και απέκτησε τους μεταπτυχιακούς τίτλους Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) το 1989 από την École Centrale de Paris και την École nationale des ponts et chaussées και τον τίτλο Docteur Ingénieur το 1994 από την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Παρίσι).

Έχει εργαστεί ως Εμπειρογνώμονας-Σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινοτικών προγραμμάτων, ανάπτυξης και επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητες τα αναπτυξιακά προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε., την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και Σύμβουλος στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας σε θέματα προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωση.

Επίσης, έχει εργαστεί ως αρθρογράφος στην εφημερίδα «Ημερησία» σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης επί πέντε χρόνια. Διετέλεσε Προϊστάμενος του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γραφείο του Πρωθυπουργού την περίοδο 2009-2011.

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. των εταιρειών «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.», «ΔΕΠΑ Α.Ε.» και «Ελληνικές Εξαγωγές Α.Ε.».<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ