Μάριος Τ. Κυριάκου, Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Ο Μάριος Τ. Κυριάκου, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της KPMG Ελλάδος από το 1977, έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας. Απέκτησε τον τίτλο του ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW) στο Λονδίνο το 1968. Εργάστηκε στο Λονδίνο και στη Ρώμη πριν έρθει στην Ελλάδα το 1971, όπου βοήθησε στην ίδρυση της Εταιρείας. Συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Επιστημονική Επιτροπή της Εταιρείας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακών θεμάτων, έχοντας την ευθύνη για την Ελλάδα και την Κύπρο. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής KPMG.

Από άποψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ο Μάριος Τ. Κυριάκου είναι μέλος και πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου Εγκεκριμένων Λογιστών – Ελεγκτών Ελλάδος (ΣΕΛΕ). Είναι επίσης μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), όπου στο παρελθόν υπήρξε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, ενώ σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ. Είναι επίσης μέλος της ομάδας Εργασίας για τις Τράπεζες της FEE (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών – Fédération des Experts Comptables Européens (FEE)) και ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα του ICAEW. Από άποψη κοινωνικής συνεισφοράς, ο Μάριος Τ. Κυριάκου έχει υπηρετήσει στα Διοικητικά Συμβούλια αρκετών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τόσο ως μέλος όσο και ως Πρόεδρος. Μέχρι πρόσφατα ήταν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της λέσχης Propeller. Αυτή την περίοδο είναι Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο Μάριος Τ. Κυριάκου διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση σε Ελληνικά και διεθνή φορολογικά θέματα, μετασχηματισμούς εταιρειών, προγράμματα επενδύσεων, συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, λογιστικά συστήματα και συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Έχει συμβάλει, με την ιδιότητα του ωςεπαγγελματίας σύμβουλος επιχειρήσεων, στην επίλυση ποικίλων θεμάτων πολλών Ελληνικών και ξένων εταιρειών και έχει επίσης αναμιχθεί σε μεγάλο αριθμό συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η παρουσία του στην Ελληνική αγορά (για 40 χρόνια) συνδυασμένη με τη συμμετοχή του σε διεθνείς υποθέσεις του επιτρέπει να είναι ένας πολύτιμος σύμβουλος σε πολλά θέματα.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ