Σωκράτης Χήτας, Advisory and Project Consultant, Global Sustain

Ο Σωκράτης Χήτας είναι Advisory and Project Consultant στη Global Sustain. Συμβάλλει στην υλοποίηση των έργων σε θέματα αειφορίας, εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναλαμβάνει την εξεύρεση και επεξεργασία στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στα στάδια χάραξης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και την υποστήριξη συγγραφής των απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας.

Ο Σωκράτης, έχει εμπειρία στις έρευνες συγκριτικής αξιολόγησης των στρατηγικών εταιρικής υπευθυνότητας εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καταγράφει και αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών, τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν οι εταιρείες και τα χαρακτηριστικά των απολογισμών που εκδίδουν.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει Business Development Assistant της Global Sustain και Project Management Assistant της Break Even Consulting.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και  Πολιτικών Επιστημών.

Μιλάει Αγγλικά.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ