Κωνσταντίνος Παναγιώτου, Συνιδρυτής της ORAMIQUE

Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτου είναι σύμβουλος διαχείρισης και διαμεσολαβητής, σύμβουλος ανάπτυξης επιχειρήσεων, εκτελεστικός μέντορας, ομιλητής και συντονιστής συνεδρίων, καθώς και επιχειρηματίας ακινήτων. Έχει εμπειρία άνω των είκοσι ετών στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και στην επιτυχή διοίκηση ατόμων και ομάδων, με έδρα κυρίως το Λονδίνο και τη Ζυρίχη με κορυφαίες εταιρείες χρηματοδότησης και επενδύσεων όπως η JP Morgan Chase και η Credit Suisse Group. Έχει αναπτύξει, οργανώσει, διεκπεραιώσει και διευθύνει κορυφαία προγράμματα και συνέδρια, καθώς επίσης έχει συντονίσει κορυφαία στελέχη και άλλες παγκόσμιες εκδηλώσεις.

Ο κύριος στόχος του κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών περιλαμβάνει την καθοδήγηση διαχείρισης επενδύσεων και συμβούλου εταιρικών πελατών, καθώς και την προώθηση επιχειρηματικών στρατηγικών συμπράξεων. Έχει στενή συμβουλευτική συνεργασία με υψηλόβαθμα στελέχη και διευθυντές εταιρειών, πελατών και συνεργατών όπως επίσης και την οργάνωση μεγάλων φόρουμ εταιρικών σχέσεων και εκδηλώσεων εκ μέρους των πελατών του. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη συνεργασία, την οργανωτική κουλτούρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ποικιλομορφία και διαφορετικότητα, την εταιρική και ατομική βιωσιμότητα, επίλυση διαφορών και  διασφάλιση συμφερόντων, βελτιστοποίηση οικογενειακών επιχειρήσεων και διαδοχή, διαχείριση αλλαγών, συγκριτική αξιολόγηση και μέτρηση απόδοσης και ατομικών κινήτρων. 

Ο Κωνσταντίνος είναι συνιδρυτής της ORAMIQUE και επιπλέον διευθύνει την εταιρεία ακινήτων Fioreal (fioreal.com) με έδρα την Αθήνα. Έχει μεταπτυχιακό στις οικονομικές και κοινωνικές σπουδές από το Trinity College, Dublin καθώς και MBA από το London Business School.

Ο πρωταρχικός στόχος της ORAMIQUE είναι η στενή συνεργασία της με πελάτες που παράγουν μακροπρόθεσμα βιώσιμα αποτελέσματα. H επιτυχία αυτή δεν οφείλεται μόνο στο περιεχόμενο και στις διαδικασίες των προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες από προσωπικές εμπειρίες. Η εμπιστοσύνη των πελατών και τα αποτελέσματα, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη συμπληρωματική επιδεξιότητα και προσέγγιση των συνιδρυτών Αλεξάνδρα και Κωνσταντίνου Παναγιώτου, οι οποίοι σε συνδυασμό παρέχουν ουσιαστική εμπειρία από διαφορετικά υπόβαθρα, καθώς και θετική ενέργεια η οποία παρακινεί ακόμη και τις πιο απαιτητικές διοικητικές ομάδες. Αυτό ενισχύεται από μια βαθιά κατανόηση της θεμελιώδους ανθρώπινης και διαπροσωπικής δυναμικής συγκεκριμένα των εκτελεστικών ομάδων C-suite, καθώς και της περίπλοκης εταιρικής πραγματικότητας στο σημερινό απαιτητικό επαγγελματικό κόσμο.

Η ORAMIQUE ακολουθεί μια καινοτόμο και προοδευτική προσέγγιση και σαφώς ξεχωρίζει από άλλους συμβούλους επιχειρήσεων ως προς την ικανότητά της να κατανοεί, να συνεργάζεται και να βοηθά τους πελάτες της στη μεγιστοποίηση των σημαντικών χαρακτηριστικών που διακρίνει τα στελέχη των επιχειρήσεων και των δικτύων τους.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ