ΔΕΗ ΑΝΑΝΩΣΙΜΕΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΦΏΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 230 MW

Η ΔΕΗ Α.Ε ανακοίνωσε ότι η ΕΤΕπ θα πα-ράσχει χρηματοδότηση €28,5 εκατ. για την κατασκευή τριών Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην Κοζάνη ισχύος 230 MW. Η χρηματο-δότηση της ΕΤΕπ θα ανέλθει έως το μέγιστο ποσό των €35 εκατ. τους επόμενους μήνες. Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ αποτελεί μέρος μίας κοινοπρακτικής δομής χρηματοδό-τησης τύπου «Project Finance» συνολικού ύψους €102,4 εκατομμυρίων, η οποία περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες δανειακές γραμμές ύψους €95,1 εκατομμυρίων και μεσοπρόθεσμες δανειακές γραμμές χρημα-τοδότησης κατασκευαστικού ΦΠΑ ύψους €7,3 εκατομμυρίων. Η ΕΤΕπ συνεργάστηκε με την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος οι οποίες κάλυψαν, κατ’ ισομοιρίαν, το 70% των μακροπρόθεσμων δανειακών γραμμών και το 100% της μεσο-πρόθεσμης χρηματοδότησης ΦΠΑ.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ