ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ : Διάθεση 205.680 δωρεάν μετοχών σε στελέχη και προσωπικό

 

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €822.720, βάσει της τιμής κλεισίματος €4,00 της μετοχής της Εταιρείας στις 14.03.2024.

Η«Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι διατέθηκαν δωρεάν σε υλοποίηση εφαρμοζόμενου σχήματος μεταβλητών αποδοχών (Πρόγραμμα Διακράτησης Ανώτατων Στελεχών, εφεξής το «Πρόγραμμα»), μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, συνολικά 205.680 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

 

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €822.720, βάσει της τιμής κλεισίματος €4,00 της μετοχής της Εταιρείας στις 14.03.2024.

 

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2023 προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

 

Βάσει του Προγράμματος, υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.

 

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 3.769.739 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,30% του συνόλου των μετοχών της.

 

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ