ΕΙΕΠ: Πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας

Από το 2018, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001: 2015.

Με την εφαρμογή του Συστήματος επιτυγχάνει την αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων του, μέσω της εφαρμογής και τήρησης συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών, ανταποκρινόμενο πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο λειτουργίας του, καθώς και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Με τον τρόπο αυτό το ΕΙΕΠ εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των μελών του, μέσω διαδικασιών που υποστηρίζουν με διαφάνεια τις δραστηριότητές του.

Στόχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι να υπερβαίνει τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας με όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του. Η συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών και του συστήματος διαχείρισης έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό δυνατοτήτων βελτιστοποίησης ούτως ώστε τίποτα να μην αποκλίνει από τα στάνταρς που έχουν τεθεί.

Η πορεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα Συμβούλια Ποιότητας και αξιολογείται από τις τιμές των δεικτών ποιότητας που ορίζονται ανά χρονιά. Δράσεις όπως τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών, οι Ημερίδες Εξυπηρέτησης πελάτη, οι Customer Service Open Days, τα webinars κ.α. κατηγοριοποιούνται βάσει των προδιαγραφών τους και ακολουθούν την πορεία του συστήματος ποιότητας.

Τα ακόλουθα μέτρα που ακολουθεί το ΕΙΕΠ συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει:

  • προορατική και αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας,
  • προώθηση της εξειδικευμένης τεχνικής και της λειτουργικής προόδου,
  • εστίαση σε νέες και προσανατολισμένες στο μέλλον τεχνολογίες,

επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των μελών του.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ