English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Προμηθέας

Μέλος: NGO Free
Από: 31.12.2012

Ελικώνος 27, 113 64 Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Κοινωνικό

Ο Προμηθέας είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται από το 2003 στον χώρο της Ψυχικής Υγείας έχοντας ως στόχο την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Είναι εγγεγραμμένος στο Ειδικό μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β & Γ. Εποπτεύεται από την Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στα πλαίσια της  Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης - Αποασυλοποίησης και κοινωνικό οικονομικής επανένταξης των ψυχικά πασχόντων ο Προμηθέας λειτουργεί δύο (2) Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ν. Αττικής και Ν. Κορινθίας) με αρ. Έγκρισης Σκοπιμότητας Υ5β/Γ.Π./οικ.68628 και Υ5β/Γ.Π./οικ.68628 αντίστοιχα και ένα (1) Κέντρο Ημέρας με αρ. Έγκρισης Σκοπιμότητας Υ5β/Γ.Π./οικ.97576.  

Οι πόροι του Φορέα προέρχονται αποκλειστικά από τον Τακτικό Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
 • Η εφαρμογή των αρχών και των στόχων της Συναινετικής Διακήρυξης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Παγκόσμιας Εταιρίας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στη WHO/MNH/MND 96.2 έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
 • Η ευαισθητοποίηση και η διαμόρφωση της κοινής γνώμης, προκειμένου να αποδέχεται στρατηγικές για την ισότητα των ευκαιριών στα Α.Μ.Ε.Α., καθώς και βελτίωση της εικόνας των ΑΜΕΑ τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στους αρμόδιους.
 • Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε άνεργα άτομα με ψυχικές διαταραχές και γενικά σε άτομα με ψυχικές ή σωματικές μειονεξίες καθώς και η προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
 • Η συνεχής παροχή αποτελεσματικών και αποδεκτών θεραπευτικών παρεμβάσεων υψηλής ποιότητας με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, τη πρόληψη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των επωφελούμενων.
Για μας προτεραιότητα αποτελεί η προσπάθεια ενεργοποίησης των ψυχικά ασθενών ως ενεργά μέλη της κοινωνίας που θα είναι σε θέση να ενταχθούν και να προσαρμοστούν στο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμα μέλη με ίδιες ευκαιρίες και αντιμετώπιση. Αυτό προϋποθέτει αλλαγή της συμπεριφοράς όλης της κοινωνίας ως προς την αποδοχή και αντιμετώπιση των ψυχικά πασχόντων. Γι’ αυτό το λόγω ο φορέας μας με πολυδιάστατες ενέργειες στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και στη συμμετοχή όλων μέσω εθελοντικών δράσεων.
 • Οικοτροφείο Γαλήνη Α'
Η λειτουργία του Οικοτροφείου «ΓΑΛΗΝΗ Α'» πραγματοποιείται στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς-Β' Φάση» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2004. Οι ένοικοι είναι 15 γυναίκες με νοητική καθυστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές και προέρχονται από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων γίνεται πάνω στη βάση της αντιμετώπισης και εξάλειψης των ασυλο- ιδρυματικών καταλοίπων με σκοπό την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων του και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων που του αφαιρέθηκαν βίαια και απάνθρωπα με τον εγκλεισμό του. Γι’ αυτό μέσα από τις υπηρεσίες μας δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη του  αυτοσεβασμού των ενοίκων, να τους ενεργοποιήσουμε στη συμμετοχή τους στη ζωή, να μάθουν να αναπτύσσουν τις δεξιοτεχνίες και τις ικανότητές τους, ώστε να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτησίας στην κοινωνία.

Κύριοι στόχοι της Π.Θ.Ο. για την κοινωνική αποκατάσταση των ενοίκων είναι:
 • Η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης τους
 • Η εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης
 • Η βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων
 • Η μείωση του στίγματος και των διακρίσεων για τον ψυχικά πάσχοντα στην κοινότητα, με σχεδιασμό, συντονισμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίησή της σε στενή συνεργασία με κοινοτικούς φορείς
 • Η προαγωγή της προσωπικής αυτονομίας τους μέσα από τη βελτίωση της λειτουργικότητά τους
 • Η επανασύνδεση με την οικογένειά τους σε νέες βάσεις αποδοχής της ιδιαιτερότητας της νόσου τους
 • Οικοτροφείο Γαλήνη Β'
Το Οικοτροφείο «Γαλήνη Β'» αποτελεί μια μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (όπως ορίζεται στο Νόμο 2716/99, άρθρο 9), η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρισιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια», άξονα προτεραιότητας 2: «Ψυχική Υγεία». Βρίσκεται στη θέση Βορόθι, στο Ζευγολατιό Κορινθίας και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2005, στα πλαίσια της αποασυλοποίησης των χρόνια ψυχικών πασχόντων. Έχει δυνατότητα φιλοξενίας 15 ενήλικων ατόμων με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση. Πρόκειται για άτομα που η μακρόχρονη παραμονή τους στο χώρο του Ψυχιατρείου έχει ακυρώσει πολλές δεξιότητες και έχει περιορίσει τη λειτουργικότητά τους.

Βασικοί στόχοι της λειτουργίας του Οικοτροφείου είναι η αποκατάσταση των δεξιοτήτων τους με προοπτική τη κοινωνική επανένταξη, την επαγγελματική αποκατάσταση και την ατομική αυτονόμηση των ψυχικά ασθενών, έχοντας πάντα ως αρχή μας την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Στεγάζεται σε μια έκταση 17 στρεμμάτων, πλούσια σε βλάστηση και διατηρεί κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για τη φροντίδα οικόσιτων ζώων καθώς και εκκλησία. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί στάβλος, όπου φιλοξενούνται 3 άλογα άριστα εκπαιδευμένα που συμβάλλουν σημαντικά στη θεραπεία των ενοίκων. Στην Θεραπευτική Ιππασία εφαρμόζονται δραστηριότητες που αφορούν την Ιπποκομία, για την αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν σχέση με την επικοινωνία, θέματα φοβίας, χτίζει την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό, ενισχύει την χρησιμοποίηση  μυών του ανθρώπινου σώματος καθώς βοηθάει τον αναβάτη να βελτιώσει τη στάση και το συντονισμό του σώματός του. Σημαντική είναι επίσης και η λειτουργία αναψυκτηρίου- creperie, όπου οι ίδιοι οι ένοικοι ασχολούνται ενεργά με την παρασκευή γλυκισμάτων και περνούν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους.

Η λειτουργία ενός νέου και καινοτόμου για τα Ελληνικά δεδομένα προγράμματος  κοινωνικής μέριμνας της Ψυχικής Υγείας αποτελεί η «Φάρμα Φροντίδας». Σκοπός της δεν είναι η καλλιέργεια της σοδειάς αλλά η καλλιέργεια και η τελειοποίηση των ανθρωπίνων όντων. Στόχος της είναι να συνδυάσει την φροντίδα με την αποτελεσματική εργασία στο υποστηρικτικό φυσικό περιβάλλον, να παρέχει μια υγιή καθημερινή δομημένη ενασχόληση για τους συμμετέχοντες, χτίζοντας αυτοπεποίθηση και στηρίζοντας τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις κοινωνικές και πρακτικές τους δεξιότητες. Η φάρμα φροντίδας στηρίζεται σε τρία χαρακτηριστικά: 1ον) η επαφή με την Φύση, 2ον) η επαφή με άλλους ανθρώπους και 3ον) η επαφή με αποτελεσματική εργασία και υγιή καθημερινή δομημένη ενασχόληση. Επιπλέον, έχουμε προχωρήσει στη τυποποίηση των προϊόντων που παράγουμε προκειμένου να τα διαθέσουμε δωρεάν με σκοπό την προαγωγή του έργου που γίνεται και την καταπολέμηση του στίγματος της Ψυχικής Νόσου.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα επανένταξης και αποκατάστασης δίνει τη δυνατότητα στα άτομα αυτά να εξελιχθούν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, ώστε να ενταχθούν σε ένα δίκτυο κοινωνικών σχέσεων.

Η υλοποίηση του προγράμματος έχει άμεσους και μακροπρόθεσμους στόχους προσανατολισμένοι τόσο ως προς τους ενοίκους όσο και ως προς τη κοινότητα:
 • Διασφάλιση διατροφής, διαμονής και στέγασης των ενοίκων καθώς και φαρμακευτικής αγωγής
 • Ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των ενοίκων καθώς και ψυχολογική στήριξη των οικογενειών τους
 • Εκπαίδευση των ενοίκων που έχει αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και λειτουργιών για τη βελτίωση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στην κοινωνικοποίηση των ενοίκων, καθώς και στην απασχόληση
 • Διασφάλιση ποιότητας ζωής, συνέχεια της φροντίδας και αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα
 • Επανασύνδεση των ενοίκων με το οικογενειακό τους περιβάλλον, όπου αυτό είναι εφικτό
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση σχέσεων συνεργασίας με τη γειτονιά και τους τοπικούς φορείς/υπηρεσίες, στα πλαίσια της αγωγής της κοινότητας
 • Επαφές με κατοίκους της περιοχής στα πλαίσια της εθελοντικής τους προσφοράς
 • Διοργάνωση συναντήσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων, στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της κοινότητας και των τοπικών Αρχών και Υπηρεσιών, με στόχο την κοινωνική επανένταξη των ενοίκων και τη μείωση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο
 • Συνεργασία με τη σχολική κοινότητα, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση για την ψυχική νόσο και βαθμιαία να επέλθει ο κοινωνικός αποστιγματισμός των ανθρώπων αυτών.
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΑΛΗΝΗ
Η λειτουργία του εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» Άξονας Προτεραιότητας: 2 «Ψυχική Υγεία», Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης-Ενίσχυσης της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης». Χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 12 μήνες και εν συνεχεία 100% από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πρόκειται για ένα οργανωμένο θεραπευτικό-υποστηρικτικό πρόγραμμα που έχει εδραιωθεί από τον Ιανουάριο του 2008, συνδυάζοντας την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας κάθε επωφελούμενου, με εξατομικευμένες υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, αλλά και ομαδικά υποστηρικτικά θεραπευτικά προγράμματα, έτσι ώστε αυτός να απολαμβάνει υψηλή ποιότητα ζωής, παραμένοντας αυτόνομος και κοινωνικά δραστήριος.

Το έργο κινείται εντός των πλαισίων, των αρχών και των κοινωνικοπολιτικών προτεραιοτήτων, που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και επιχειρεί να υλοποιήσει τους στόχους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για προσφορά υπηρεσιών ψυχικής υγείας απαλλαγμένων από τα χαρακτηριστικά που καλλιεργούν και αναπαράγουν το στίγμα, τον ιδρυματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έχοντας ως πρώτο γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των επωφελουμένων στοχεύουμε στην:
 • Γνώση και αποδοχή της ασθένειας από τον ασθενή και την οικογένειά του
 • Βελτίωση-ύφεση των συμπτωμάτων που προκαλεί η νόσος
 • Πρόληψη-αποτροπή εμφάνισης υποτροπών
 • Διαχείριση των ψυχολογικών παραμέτρων που συνδέονται με τη νόσο
 • Τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου
 • Επαναπροσδιορισμός της σχέσης με το οικογενειακό περιβάλλον
 • Ανακούφιση-μείωση της επιβάρυνσης της οικογένειας
 • Ομαλή εργασιακή επανένταξη
 • Αποτροπή περιθωριοποίησης και κοινωνικής απομόνωσης
 • Ενίσχυση της σταδιακής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
 • Διασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας ζωής
 • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας
Το κέντρο ημέρας παρέχει υποστηρικτικά προγράμματα στους επωφελούμενους όπως προγράμματα βιωματικών ασκήσεων, εργασιοθεραπεία, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης, διεξαγωγή μονοήμερων εκδρομών- περιπάτων, μαθήματα μαγειρικής, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, ψυχόδραμα, δράσεις για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και στιγματοποίησης, καθώς και την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων.