Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. http://www.hellas-gold.com/ EuroCharity's RSS for Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. el 2010 9th Sunday of May 2021 04:32:19 AM 9th Sunday of May 2021 04:32:19 AM el 2010 Logo http://globalsustain.org/images/logos/hellas_gold_logo.jpg http://www.hellas-gold.com/ Ελληνικός Χρυσός: Η κύρωση της συμφωνίας και οι επενδύσεις http://globalsustain.org/el/story/30526 Η νέα Επενδυτική Συμφωνία υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2021 2021-03-18 14:03:30 30526 2010-03-23T15:57:28Z Νέα Επενδυτική Συμφωνία για την Ελληνικός Χρυσός http://globalsustain.org/el/story/30377 Με την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας 2021-02-09 10:02:59 30377 2010-03-23T15:57:28Z Την κοινωνική δράση του Δ. Πολυγύρου "Κανένας μόνος" στηρίζει δυναμικά η Ελληνικός Χρυσός http://globalsustain.org/el/story/30302 Η πρωτοβουλία αφορά στην ενίσχυση των ευπαθών ομάδων του Δήμου 2021-01-21 11:01:28 30302 2010-03-23T15:57:28Z Η μεταλλευτική βιομηχανία ανέπτυξε αντισώματα στον Covid-19 - Το παράδειγμα της Ελληνικός Χρυσός http://globalsustain.org/el/story/30202 Η πορεία των μεγάλων του κλάδου έδειξε ότι το καράβι κουνήθηκε, αλλά παραμένει σταθερό στην πορεία του 2020-12-16 12:12:19 30202 2010-03-23T15:57:28Z Η Ελληνικός Χρυσός εντάχθηκε στην ηγετική ομάδα των 25 “The Most Sustainable Companies in Greece 2020” http://globalsustain.org/el/story/30204 Μία ενδελεχής, ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης από εμπειρογνώμονες και στελέχη επιχειρήσεων ανέδειξε την εταιρεία μας σε επιχείρηση - πρότυπο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό 2020-12-16 12:12:15 30204 2010-03-23T15:57:28Z