ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.symmaxiagiatinellada.gr EuroCharity's RSS for ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ el 2010 12th Wednesday of May 2021 02:46:17 AM 12th Wednesday of May 2021 02:46:17 AM el 2010 Logo http://globalsustain.org/images/logos/SYMMAXIA_URL_LOGO.jpg http://www.symmaxiagiatinellada.gr Συμμαχία για την Ελλάδα: Η ποιότητα εσωτερικού αέρα στην περίοδο του COVID και η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων http://globalsustain.org/el/story/30625 Σε εκδήλωση του ΕΛΙΝΥΑΕ και της ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ για την προστασία και τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στην Ελλάδα 2021-04-19 10:04:14 30625 2010-03-23T15:57:28Z Μνημόνιο Συνεργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ με τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» http://globalsustain.org/el/story/30555 Οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν να συνεργαστούν, στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας 2021-03-24 11:03:58 30555 2010-03-23T15:57:28Z Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» - «ΑΣΠΙΔΑ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 http://globalsustain.org/el/story/30260 Εξοπλίζει το Κωνσταντοπούλειο - Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας 2021-01-08 09:01:19 30260 2010-03-23T15:57:28Z Η "Συμμαχία Για Την Ελλάδα" στο πλευρό του Υπουργείου Παιδείας http://globalsustain.org/el/story/29467 Ανταποκρίθηκαν άμεσα στην προσφορά tablet, τα οποία αποτέλεσαν βασικό εξοπλισμό των εκπαιδευτικών δομών της χώρας 2020-06-29 11:06:33 29467 2010-03-23T15:57:28Z Συμμαχία για την Ελλάδα: Απολογισμός Δράσεων Έτους 2019 http://globalsustain.org/el/story/29380 Διαβάστε τον Απολογισμό εδώ 2020-06-18 15:06:37 29380 2010-03-23T15:57:28Z