ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Η Eldorado δημοσίευσε την πρώτη έκθεση για την κλιματική αλλαγή 

Η Eldorado παρουσίασε την πρώτη της Έκθεση για την Κλιματική Αλλαγή ενσωματώνοντας τον στόχο μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 30% έως το 2030 με έτος αναφοράς το 2020.

Αναφέρεται συγκριτικά με το ανθρακικό αποτύπωμα των τυπικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δηλ. εκείνων δίχως περιοριστικά μέτρα (εξαιρουμένων των όποιων επιβαρύνσεων από νέες επενδύσεις – επεκτάσεις). Ο στόχος της εταιρείας αντιστοιχεί σε ισοδύναμο 65.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e).

Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, η Eldorado προχωρά στη σταδιακή μετάβαση της χρήσης ενέργειας με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα μέσα από τέσσερις βασικούς πυλώνες: μέτρηση και παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αποτελεσματική λειτουργία και συνεχής βελτίωση της απόδοσης, καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και παραγωγή πράσινης ενέργειας, καθώς και στρατηγική προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει μία προκαταρκτική ανάλυση σεναρίων των φυσικών κλιματικών κινδύνων και των σχετικών κινδύνων μετάβασης στην απανθρακοποίηση, προκειμένου να αρχίσει να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών πρακτικών. 

«Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα αποτελεί, θεμέλιο της επιχείρησής μας και αυτή η έκθεση είναι το αποκορύφωμα του έργου των ομάδων μας ανά τον κόσμο επί δύο και πλέον χρόνια», δήλωσε ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. «Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας, στοιχείο που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τον στόχο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα στηρίξει την πορεία μας προς την απανθρακοποίηση. Έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόζουμε πρακτικές βιωσιμότητας σε όλα τα επίπεδα και τις πτυχές της δραστηριότητάς μας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώνουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς μας, να βελτιώνουμε την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας και να συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Οι δράσεις και η πρόοδος της Eldorado σε σχέση με το κλίμα

Η Eldorado παρακολουθεί και υποβάλλει αναφορά για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των λειτουργιών της από το 2016. Έχει σημειώσει πρόοδο σε πολλούς τομείς, σύμφωνα με τα στελέχη της.

  • • Το 2021, παρουσιάσαμε επίσημα το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιωσιμότητας (SIMS) της Eldorado, το οποίο παραθέτει δέσμη από πρότυπα ελάχιστων ικανών επιδόσεων που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των εταιρικών δραστηριοτήτων: υγεία και ασφάλεια, περιβαλλοντική διαχείριση, κοινωνικές επιδόσεις και ασφάλεια, ενώ περιλαμβάνει ειδικά πρότυπα για την ενέργεια και την παρακολούθηση και διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και την ενσωμάτωση επιμέρους έργων στο διαχειριστικό αυτό πλαίσιο. 
  • • Η Eldorado εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κατανάλωσης της ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω του οποίου υποστηρίζει την αποτύπωση, την αξιολόγηση, τον καθορισμό,  και την παρακολούθηση των ενεργειακών και κλιματικών κινδύνων, καθώς και τις ευκαιρίες κατά τη διάρκεια σχεδιασμού των έργων, ενώ αποτελεί οδηγό για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων λειτουργιών.
  • • Η Eldorado κατέχει ηγετική θέση μεταξύ ομότιμων εταιρειών, στην προσπάθεια μετριασμού της έντασης των εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα, καταγράφοντας το 2020 μέση ένταση εκπομπών 0,37 ισοδύναμα τόνων CO2 ανά παραγόμενη ουγκιά χρυσού στα τέσσερα ενεργά μεταλλεία της, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου – βάσει ενεργητικού – ο οποίος κυμαίνεται στα 0,67 ισοδύναμα τόνων CO2, ανά παραγόμενη ουγκιά χρυσού από υπόγεια και επιφανειακής εξόρυξης μεταλλεία. 

Πηγή άρθρου και εικόνας: από CSRindex

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ