Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο: Ενώνει τις δυνάμεις του με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προς όφελος της επιχειρηματικότητας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2022, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, με στόχο την υλοποίηση συνεργειών και τη διαμόρφωση ενός αμοιβαία επωφελούς πλαισίου δραστηριοτήτων. Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου κος Νικόλαος Μπακατσέλος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB κα Αθηνά Χατζηπέτρου.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, δήλωσε:
• «Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, έχει ως προτεραιότητά του την ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιχειρείν. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη συντονισμένων και στοχευμένων δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και διασύνδεσης με διεθνή οικοσυστήματα που προσφέρουν την απαραίτητη υπεραξία».


Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, κα Αθηνά Χατζηπέτρου, επεσήμανε:
• «Ως Αναπτυξιακή Τράπεζα εργαζόμαστε αδιαλείπτως για τη δημιουργία καινοτόμων και στοχευμένων εργαλείων που στηρίζουν εμπράκτως την επιχειρηματικότητα. Κεντρική στρατηγική και φιλοσοφία μας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσα από τη συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε δράσεις που ενθαρρύνουν περαιτέρω επιχειρηματικές πρωτοβουλίες συνεισφέροντας στην προσέλκυση επενδύσεων και βοηθώντας παράλληλα την ελληνική επιχείρηση να γίνει πιο εξωστρεφής».
Η κα. Χατζηπέτρου αναφέρθηκε επίσης στην πλατφόρμα Know your Customer (KYC) που ετοιμάζει η HDB και θα συμβάλει στη διεύρυνση της περιμέτρου των πιστοληπτικά ικανών (bankable).
Η νέα πλατφόρμα KYC θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τις Τράπεζες. Θα προσφέρεται δηλαδή η δυνατότητα -μέσω της HDB– σε επιχειρήσεις που θέλουν να χρηματοδοτηθούν, να υποβάλλουν έγγραφα που θα πιστοποιούν στους συνεργαζόμενους φορείς την ενημερότητά τoυς, την πιστοληπτική τους αξιοπιστία, καθώς και το επιχειρηματικό τους πλάνο.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος Επιτροπής Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Εκπαίδευσης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κα Λίτσα Παναγιωτοπούλου, υπογραμμίζει:
• “Μέσα από τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, στοχεύουμε στην ανάδειξη της δυναμικής του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της χώρας και της αναπτυξιακής του προοπτικής. Μέσα από τη συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα μας δίνεται η δυνατότητα να διαμορφώσουμε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος στο επίκεντρό του έχει τη κεφαλαιοποίηση αυτής της προοπτικής. Η δημιουργία ενός εξωστρεφούς περιβάλλοντος συνομιλητών προστιθέμενης επιχειρηματικής και επενδυτικής αξίας αποτελεί το εχέγγυο και την ισχυρή βάση αυτής της συνεργασίας”.
Στόχος του μνημονίου συνεργασίας, είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των συνεργειών μεταξύ του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB μέσα από δράσεις ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω της εξωστρέφειας.

Η συνεργασία θα επιδιώξει συμπράξεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, μεταφοράς τεχνολογίας, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.
Θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πλατφόρμες δικτύωσης με διεθνή οικοσυστήματα και τη δικτύωση επιχειρήσεων με θερμοκοιτίδες και επενδυτικούς κύκλους στις ΗΠΑ.

Θα διερευνηθούν και θα προγραμματιστούν διοργανώσεις επιχειρηματικών αποστολών από και προς ΗΠΑ καθώς και προγράμματα επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (reskilling & upskilling) για την αποτελεσματικότερη στελέχωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ