ΕΛΠΕ: Υπογραφή συμφωνίας πώλησης ΔΕΠΑ Υποδομών

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., οι πωλητές ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. υπέγραψαν σήμερα τη σύμβαση πώλησης του συνόλου των μετοχών της παραπάνω εταιρείας στην Italgas SpA, αντί συνολικού τιμήματος ύψους €733 εκατ., με την αναλογία της συμμετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» (35%) να ανέρχεται στα €256 εκατ.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις συνήθεις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» κύριος Ανδρέας Σιάμισιης, σχολίασε: «Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών. Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Vision 2025», με στόχο την ανακατανομή κεφαλαίων προς δραστηριότητες που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση και το μετασχηματισμό του Ομίλου και δεν αποτελούν μειοψηφικές συμμετοχές. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων σε πράσινη ενέργεια, καθώς και για διανομή προς τους μετόχους μας σαν ένα έκτακτο μέρισμα.»

Πηγή άρθρου: Δελτίο Τύπου / Newsletter

Πηγή εικόνας: Capital.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ