Eurobank και Enterprise Greece: Επενδύσεις με κριτήρια ESG | Το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις

Eurobank και Enterprise Greece: Επενδύσεις με κριτήρια ESG | Το νέο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις

Η Eurobank και ο οργανισμός Enterprise Greece, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας
τους, διοργάνωσαν την Τετάρτη, 14.12.22,εκδήλωση με θέμα Επένδυση με κριτήρια ESG | Μία
μεγάλη ευκαιρία για την επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων.
Πρόκειται για την πέμπτη (5η) κατά σειρά εκδήλωση, στο πλαίσιο των δράσεων που εκκίνησαν
τον Δεκέμβριο του 2021, και οι οποίες βασίστηκαν στο μοντέλο phygital που έχει υιοθετήσει η
Eurobank και συνδυάζει φυσική και διαδικτυακή παρουσία.
Στόχος των δράσεων είναι η ενημέρωση και η προετοιμασία των επιχειρήσεων για την
υιοθέτηση ενός εξωστρεφούς και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου συμβατού με τις επιταγές
της πράσινης οικονομίας.
Έως σήμερα, πλήθος εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων έχουν ενημερωθεί στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων αυτών αναφορικά με τις ευκαιρίες που απορρέουν από την εφαρμογή
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση προτύπων (ESG) για την
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, την επέκταση σε διεθνείς αγορές και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς τους. Σκοπός είναι η ενδυνάμωση της ESG κουλτούρας στην εγχώρια
επιχειρηματική κοινότητα, με ιδιαίτερη εστίασηστις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν
τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας,αναδεικνύοντας καλές πρακτικές και
προετοιμάζοντας τις επιχειρήσεις για επερχόμενες αλλαγές στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ.
Κωνσταντίνος Βασιλείου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος τηςEnterpriseGreece, κ. Μαρίνος
Γιαννόπουλος,τόνισαν τη σημασία ενίσχυσης της συλλογικής προσπάθειας για την εδραίωση
βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματικότητα.Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση,
που παρακολούθησαν περισσότεροι από 250εκπρόσωποι επιχειρήσεων, ήταν ο κ.
RicardoBoffo, οικονομικός αναλυτής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), που αναφέρθηκε στην υιοθέτηση από την Αγορά μίας φιλοσοφίας βιωσιμότητας που
ενσωματώνει τα κριτήρια ESG.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και επικεφαλής Corporate & Investment
Banking, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου,τόνισε πως«διαχρονική δέσμευση της Eurobank
παραμένει η πολυεπίπεδη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων με χρηματοδοτικές λύσεις,
καινοτόμες υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και δράσεις που στόχο έχουν τη μακροχρόνια εξέλιξη,
την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και επομένως τη βιωσιμότητά τους. Η υιοθέτηση
ESG κριτήριων στην στρατηγική των επιχειρήσεων δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία τόσο στις
ίδιες όσο και στο ευρύτερο σύστημα και είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τη γνώση και να
παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης όλων των
επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το επίπεδο ωριμότητάς τους σήμερα.».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, σημείωσε:
«Ολοκληρώθηκε η σειρά πέντε εκδηλώσεων που συνδιοργάνωσε η Enterprise Greece και η
Eurobank με θέμα την αυξανόμενη σημασία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κριτηρίων
διακυβέρνησης (ESG) στη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Στη μετά covid εποχή,
τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης για
βιώσιμες, ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, οδήγησαν στον μετασχηματισμό όχι μόνο των
επιχειρήσεων, αλλά και της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Αναγνωρίζοντας τη σημασία
των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους,
καλούμε τις εγχώριες επιχειρήσεις μας να υιοθετήσουν το σύνολο των αρχών αυτών,
προκειμένου να διασφαλίσουν την απόδοσή τους για να εξασφαλίσουν επενδυτικά κεφάλαια που θα τους επιτρέψουν να εξαπλωθούν σε ξένες αγορές.

Ακολούθησε η τοποθέτηση για ζητήματα διαφάνειας και αλλαγών του Κανονιστικού Πλαισίου
(όπως η ενωσιακήΟδηγία CSRD) του Director EPLO Institute for Sustainable Development, κ.
Σπύρου Κουβέλη.
Η Διευθύντρια ESG, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου Motor Oil, κα
Έλενα Αθουσάκη, μίλησε για τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, ενώ ο Partner, BigPiVenture Capital, κ. Αρίστος Δοξιάδης, αναφέρθηκε στις
προοπτικές ESG της επενδυτικής κοινότητας.
H εκδήλωση έκλεισε με θεματικό πάνελ που εστίασε σε Καλές Πρακτικές Βιωσιμότητας,στο
πλαίσιο του οποίου η Group Director of Sustainability and CSR τηςSaniResort /Ikos Resorts,
κα Ελένη Ανδρεάδη, τοποθετήθηκε σχετικά με τον τουριστικό κλάδο,ο Head CorporateAffairs&
Communications τηςKosmocar, κ. Δημήτρης Αγραφιώτης, αναφέρθηκεστην ηλεκτροκίνηση και
την μικροκινητικότητα και η Managing Partner της Grivalia ManagementCompany, κα
Δέσποινα Χαμηλάκη,στην εφαρμογή κριτηρίων ESG στη διαχείριση ακινήτων.
Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Eurobank& Επικεφαλής Τομέα GlobalTransactionBanking, κ.
Ελευθέριος Βλαχογιάννης,αναφέρθηκε στη συνέχιση και επέκταση του Προγράμματος της
Τράπεζας Digital Academy for Businessκαι στον πυλώνα του Sustainability,παρουσιάζοντας τις
δράσεις που προγραμματίζονται για το 2023. Την εκδήλωση συντόνισε ο Διευθυντής
Διεύθυνσης ESG της Eurobank, κ. Πάκης Παπαδημητρίου.
Σημειώνεται ότι ηEnterpriseGreece και η Eurobank,στο πλαίσιο της πύλης Exportgate,
υπέγραψαν τον Σεπτέμβριο του 2020 Μνημόνιο Συνεργασίας για δράσεις που υποστηρίζουν
την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.Σκοπός είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή σύγχρονων
και καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, η διευκόλυνση της πρόσβασής
τους σε εξειδικευμένη πληροφόρηση που θα είναι χρήσιμη στην προσπάθεια ανάπτυξης της
εξωστρέφειάς τους, καθώς και η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών παρέχοντάς τους
καθοδήγηση σε θέματα χρηματοδότησης.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ