ΕΥ: Γεωπολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα και θέματα βιωσιμότητας επηρεάζουν τις εταιρικές αναφορές του 2022

► Η EY Ελλάδος διοργάνωσε το ένατο ετήσιο συνέδριο Corporate Reporting Insights
► Οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον με τις πληθωριστικές πιέσεις και τις αυξήσεις στα επιτόκια, δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα, η οποία επηρεάζει και την κατάρτιση οικονομικών αναφορών
► Οι επενδυτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη αναζητούν περισσότερη και πιο ποιοτική πληροφόρηση, ώστε να αντιληφθούν τις επιδράσεις των εξελίξεων αυτών και των αβεβαιοτήτων στην οικονομική κατάσταση, την επίδοση και τις ταμιακές ροές των εταιρειών αλλά και στις προοπτικές τους
► Τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών – προμηθευτών, πελατών, εργαζομένων – αλλά και της κοινωνίας, οι οποίοι επιζητούν σχετική πληροφόρηση ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον
► Η αποτελεσματική εταιρική πληροφόρηση αποτελεί κλειδί για την εμπιστοσύνη των επενδυτών ειδικά σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, και συμβάλει στην ομαλή λειτουργία των χρηματαγορών

Το ένατο ετήσιο συνέδριο της ΕΥ Ελλάδος, Corporate Reporting Insights, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών και στελεχών οικονομικών διευθύνσεων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Το συνέδριο, με θέμα “Game changed: From Financial to Corporate Reporting in Times of Great Disruption” επικεντρώθηκε στη μεγάλη στροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια με τη μετατόπιση του βάρους από τις χρηματοοικονομικές στις εταιρικές αναφορές. Όπως εξήγησαν οι ομιλητές, πρόκειται για μια φυσική εξέλιξη, καθώς οι επενδυτές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών αρχών, αντιμετωπίζουν, πλέον, την ετήσια έκθεση, που περιλαμβάνει και τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ως ενιαίο μέσο πληροφόρησης από τις εταιρείες και αναμένουν συνέπεια στα συμπεράσματα που εξάγουν από αυτήν.

Την εκδήλωση συντόνισε η κα Χριστιάνα Παναγίδου, Εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY για θέματα IFRS στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Τα θέματα καλύφθηκαν με παρουσιάσεις από στελέχη της ΕΥ Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν η κα Σοφία Καλομενίδου, Εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κεφαλαιαγορών και Δημοσίων Εγγραφών της EY στην περιοχή CESA, ο κος Βασίλης Τζίφας, Εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, η κα Κιάρα Κόντη, Εταίρος, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η κα Ναυσικά Ζευγώλη, Director, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα μέλη της ομάδας του IFRS Desk, κα Γεωργία Καλπακλή, Senior Manager, κος Στέλιος Ντούρης, Senior Manager και κα Γεωργία Βερρή, Manager.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κος Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Εταίρος και Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών, EY Ελλάδος, ο οποίος τόνισε: «Ενώ τα προηγούμενα τρία χρόνια θα τα θυμόμαστε ως χρόνια διάχυτων προκλήσεων, όλοι μας καλούμαστε να αγκαλιάσουμε τις αλλαγές και να εξετάσουμε τον επιχειρηματικό τους αντίκτυπό τους, τόσο στη χρηματοοικονομική όσο και στη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση».

Κατά την πρώτη ενότητα του συνεδρίου, αναλύθηκαν οι τρέχουσες προτεραιότητες των εποπτικών αρχών και οι γενικότερες εξελίξεις στο ρυθμιστικό τοπίο, όπως αυτές διαμορφώνονται υπό τη σκιά των εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, της οικονομικής αβεβαιότητας και της ατζέντας ESG (Environmental, Social and Governance – θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης) και ειδικότερα επί θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA) για τις οικονομικές αναφορές του 2022 σε σχέση και με αυτές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and Exchange Commission – SEC), αναδεικνύοντας ότι οι εποπτικές αρχές αντιδρούν έγκαιρα στις προκλήσεις και τα τρέχοντα αναδυόμενα θέματα. Τονίστηκε ότι, τόσο η ESMA όσο και το SEC, θα συνεχίσουν να αξιολογούν τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις που σχετίζονται με το κλίμα στην χρηματοοικονομική, αλλά και στη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις. Οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας και των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που εμφανίζονται στις οικονομικές τους αναφορές, αλλά και διαφάνεια ως προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τους δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιούνται, αλλά και τη σημασία μέτρησης της προόδου που σημειώνουν οι εταιρείες έναντι αυτών των στόχων. Επίσης, είναι απαραίτητη η διαφάνεια και η αντικειμενική αποτύπωση των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος (πληθωρισμός, αύξηση επιτοκίων) στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Έμφαση δόθηκε στους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης και έγινε αναφορά στην προτεραιότητα του SEC σχετικά με την ορθή λογιστική αποτύπωση και γνωστοποίηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (Crypto Assets).

Η ενότητα έκλεισε με τις εξελίξεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης που απορρέουν από την υιοθέτηση του ν.4706/2020, που έχει διαμορφώσει ένα αρκετά απαιτητικό πλαίσιο για τις εισηγμένες εταιρείες. Συγκεκριμένα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών, η οποία θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στη χρήση που θα λήξει στις 31/12/2022.

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, περιλάμβανε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν ο κος Ερνέστος Παναγιώτου, Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων, και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας και η κα Μαρία Θεοδουλίδου, Οικονομική Διευθύντρια (Προγραμματισμός, Έλεγχος και Εταιρική Διακυβέρνηση) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Φουρλή. Τη συζήτηση συντόνισε η κα Κόντη, εκ μέρους της ΕΥ.

Οι καλεσμένοι παρουσίασαν τις πρακτικές τους εμπειρίες και τις πρωτοβουλίες που έχουν λάβει αναφορικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στην εταιρική τους πληροφόρηση, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες, καθώς και την πρόοδο που αναμένουν, ακόμη, στον τομέα αυτό, ενόψει της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Εταιρικές Αναφορές Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), καθώς και το θέμα της πράσινης χρηματοδότησης που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των κλιματικών στόχων από πλευράς εταιρειών. Συζητήθηκε, επίσης, το πώς η στροφή προς τις αναφορές για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης επηρεάζουν την εταιρική κουλτούρα, τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων ενός οργανισμού και τις επιπτώσεις για την οικονομική διεύθυνση.

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση τόνισαν την ανάγκη ενσωμάτωσης των κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών στις οικονομικές καταστάσεις και έδωσαν έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε ότι αφορά τη διακυβέρνηση, τους ρόλους, τις διαδικασίες, τα δεδομένα και τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (European Sustainability Reporting Standard – ESRS). Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι, ταυτόχρονα, δημιουργούνται ευκαιρίες και οφέλη για τις επιχειρήσεις, και κατέληξαν ότι η έγκαιρη προετοιμασία είναι ουσιαστική, δεδομένων των πολύ ραγδαίων κανονιστικών εξελίξεων.
Η τρίτη ενότητα επικεντρώθηκε σε τεχνική ενημέρωση αναφορικά με τις νέες απαιτήσεις σε θέματα αναφορών βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έγινε και μια σύντομη αναφορά στις αντίστοιχες εξελίξεις αναφορικά με τα πρότυπα βιωσιμότητας σε διεθνές επίπεδο. Εν συνεχεία, αναλύθηκε πώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και οι τάσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς και οι χειρισμοί των εταιρειών κατά την ενεργειακή τους μετάβαση επηρεάζουν την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Επιπλέον, αναλύθηκαν οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον αλλά και στις νέες τεχνολογίες – συμβάσεις cloud computing και η υποβολή των εκθέσεων βάση της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Ηλεκτρονικής Μορφής (European Single Electronic Format – ESEF), που επηρεάζουν τις οικονομικές αναφορές του 2022.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με τεχνική ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις στα ΔΠΧΑ, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων διερμηνειών σε θέματα ΔΠΧΑ.

Κλείνοντας, η κα Παναγίδου σημείωσε: «ο ρόλος που παίζουν οι διοικήσεις, τα εποπτικά όργανα των εταιρειών και οι επιτροπές ελέγχου, αλλά και εμείς ως ελεγκτές, είναι πολύ σημαντικός ως προς την υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εταιρικών αναφορών και, ιδιαίτερα, των αναφορών βιωσιμότητας που ενσωματώνονται σε αυτές. Το νέο πλαίσιο αναφοράς για θέματα βιωσιμότητας (sustainability reporting) δημιουργεί προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για όλους. Όλοι έχουμε την ευκαιρία να επενδύσουμε σε χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό, στην ενημέρωση και εκπαίδευση των ομάδων μας, αλλά και στη συνεργασία μεταξύ αυτών των ομάδων, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων που εισάγει το CSRD. Μακροπρόθεσμα, η ουσιαστική εφαρμογή του, σίγουρα, θα δημιουργήσει αξία για τις εταιρείες».

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ