ΕΥ: Η πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Για το οικονομικό έτος 2022
Η ΕΥ Ελλάδος δημοσίευσε την πρώτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το οικονομικό έτος 2022. Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα GRI Standards 2021 και αποτυπώνει την επίδραση της λειτουργίας της εταιρείας στην Οικονομία, το Περιβάλλον και τους Ανθρώπους, καθώς και τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζει και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει, για την αύξηση της θετικής και τη μείωση της αρνητικής επίδρασης. Βάσει των στοιχείων της έκθεσης, το οικονομικό έτος 2022, η εταιρεία κατάφερε να παράξει οικονομική αξία που αγγίζει τα 138,8 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τον πυλώνα περιβάλλον, η EY πέτυχε παγκοσμίως αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα, στηρίζοντας επιπλέον, σε τοπικό επίπεδο, τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια απεξάρτησης από τον άνθρακα και μετάβασης σε ένα πράσινο μέλλον. Τέλος, περισσότεροι από τους μισούς (52%) των 301 εργαζόμενων που προήχθησαν, το 2022, ήταν γυναίκες, ενώ μέσω του προγράμματος κοινωνικής επίδρασης «EY Ripples» κατάφερε να επηρεάσει 98.000 ζωές.

Κατεβάστε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης EY Ελλάδος 2022 | EY Greece

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ