ΕΥ: Πιστοποίηση ISO 45001 έλαβε η ΕΥ Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της

Πιστοποίηση ISO 45001 έλαβε η ΕΥ Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της.

Το σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στην EY Ελλάδος αξιολογήθηκε επιτυχώς και πιστοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης Bureau Veritas, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018. Πρόκειται για το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, υπερβαίνοντας αλλά και συστηματοποιώντας, παράλληλα, τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αποτελείται από ένα σύνολο αρχών που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, αλλά και όσων παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας (υπεργολάβοι, επισκέπτες, πελάτες κ.λπ.). Η πιστοποίηση καταδεικνύει ότι μια εταιρεία εφαρμόζει επιτυχώς και βελτιώνει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, βάσει των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της.

Μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε και η επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.), μέσω της οποίας καθιερώνεται η συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζόμενων στο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας. Η επιτροπή μελετά τις συνθήκες εργασίας, προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, και συμβάλλει στην εφαρμογή όλων των παραπάνω από τους εργαζόμενους.

Επιπλέον, έχει εμπλουτιστεί το πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με τους εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, καθώς και με τους κινδύνους που σχετίζονται με τον φόρτο εργασίας.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών, κατά το οποίο πιστοποιήθηκαν περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι, με έμφαση, τόσο στη θεωρητική κατανόηση, όσο και στην πρακτική εξάσκηση των εργαζόμενων σε προπλάσματα.

Σχολιάζοντας την πιστοποίηση, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, και η εμπέδωση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας από το σύνολο των εργαζομένων μας, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΕΥ Ελλάδος.  Αυτό περιλαμβάνει, τόσο τη σωματική, όσο και την ψυχική υγεία, αλλά και, γενικότερα, την ευζωία των ανθρώπων μας, καθώς είναι σαφές ότι για να μπορέσουμε να χτίσουμε έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο, θα πρέπει να αναπτυσσόμαστε και να ευημερούμε ο καθένας προσωπικά. Παρά τα πολύ σημαντικά βήματα που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε βάλει ως στόχο να γίνουν ακόμη πολλά, και είμαστε αποφασισμένοι να τα υλοποιήσουμε».  

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ