Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη από την TÜV AUSTRIA ACADEMY σε συνεργασία με τη Global Sustain

13 Νοεμβρίου 2018 @ 00:00

H  TÜV Austria Hellas σε συνεργασία με την GLOBAL SUSTAIN παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για απαιτήσεις δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και η εισαγωγή της στην ελληνική νομοθεσία έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας από το 2017. Με τη νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση, δημιουργείται η ανάγκη δημοσιοποίησης στοιχείων εταιρικής υπευθυνότητας στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτό αναμένεται να επηρεάσει πάνω από 12.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ειδικά για εταιρείες/οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος με πάνω από 500 άτομα προσωπικό, οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Βασικός στόχος της εν λόγω οδηγίας και του σχετικού νόμου είναι η δημοσιοποίηση πληροφοριών για αρχές διοίκησης, θέματα περιβάλλοντος, εφοδιαστικής αλυσίδας, εργασιακών πρακτικών, υγείας και ασφάλειας, διαφθοράς, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο εποπτικό όργανο (Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων – ΓΕ.Μ.Η.) μια φορά το χρόνο έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναγνωρίζοντας εκείνα τα θέματα που αφορούν άμεσα στη δραστηριότητά τους και άπτονται των υποχρεώσεων δημοσιοποίησης βάσει της σχετικής Εγκυκλίου που αναλύει τις εν λόγω υποχρεώσεις, καθώς και τις εταιρείες/ομίλους που εμπίπτον στη νέα νομοθεσία. Οι εν λόγω δημοσιοποιήσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και πρέπει να υποβάλλονται εμπροθέσμως και πλήρεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα αρμόδια όργανα θα προβαίνουν σε υποβολή προστίμων.

Σκοπός

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη επιχειρήσεων αναφορικά με:

  • την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
  • την αναγνώριση της σπουδαιότητας της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για την εταιρία τους σε τοπικό και διεθνές περιβάλλον. “Trends & Megatrends”. Αναγνώριση «καλών πρακτικών». 
  • την εκπαίδευση σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στρατηγικής, αποτύπωσης και αναγνώρισης ουσιαστικότητας θεμάτων (materiality assessment)
  • την αναγνώριση και διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholder engagement)
  • την κατανόηση κατανομής πόρων, υλικών, ανθρώπινων και χρονικών 
  • την επικοινωνία στόχων και απαιτούμενων δεδομένων και δεσμεύσεων εταιρικής υπευθυνότητας στις εταιρίες τους 
  • την επικαιροποιημένη ενημέρωση και τις πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι ευκαιρίες, αλλά και οι υποχρεώσεις των εταιριών που εμπίπτουν σε αυτήν (ποιες εταιρείες αφορά, ποια είναι τα χρονικά περιθώρια, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα πρόστιμα, ποιο το κόστος προσαρμογής)

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικής Διεύθυνσης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Επίσης αφορά στελέχη που ασχολούνται με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής υπευθυνότητας, ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικών και δημοσίων σχέσεων, καθώς και στελέχη Επενδυτικών Τμημάτων και Σχέσεων (κυρίως για εισηγμένες εταιρίες). Ακόμη απευθύνεται σε στελέχη εταιριών που παρέχουν ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Κόστος: 250 ευρώ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα (διαφάνειες σε ελληνική και αγγλική γλώσσα).

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Περιλαμβάνονται φάκελος, μπλοκ, στυλό, σημειώσεις, εκδόσεις του εισηγητή, έντυπες εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων, βεβαίωση συμμετοχής. 

Σχετικά με τον Εισηγητή

Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος, Global Sustain Group

Ο Μιχάλης Σπανός διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα αειφορίας, εταιρικής υπευθυνότητας και υπεύθυνων επενδύσεων. Υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στην υλοποίηση στρατηγικών αειφορίας και στη δικτύωσή τους με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εργασθεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας) σε ομάδα εμπειρογνωμόνων (Βρυξέλλες) για τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ αναφορικά με τη συμβολή της στην υλοποίηση και χρηματοδότηση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals – SDGs). Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων και των επενδύσεων. Είναι μέλος της συντονιστικής γραμματείας του Global Compact Network των Ηνωμένων Εθνών και του Advisory Board του CEO Clubs International στην Ελλάδα, εκπαιδευτής σε θέματα αειφορίας, εταιρικής υπευθυνότητας και διαχείρισης κινδύνων και ομιλητής σε εξειδικευμένα συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι μέλος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας FMC (ΗΠΑ), Senior Associate στο AHC Group (ΗΠΑ) και επισκέπτης καθηγητής στο MBA International Program του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Cyprus International Institute of Management. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης και κάτοχος ΜΒΑ.

Κάνετε την εγγραφή σας εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κα Κατερίνα Μοσχούς ή την κα Εύα Κορδούτη, στο τμήμα πωλήσεων της TÜV AUSTRIA ACADEMY:
 
Λεωφ. Μεσογείων 429, 15343 Αγία Παρασκευή
Τ: +30 210 5220920
F: +30 210 5203990

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
13 Νοεμβρίου 2018
Ώρα:
00:00