Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Σεμινάριο “Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης” από την TÜV AUSTRIA ACADEMY

1 Ιουλίου 2019 @ 00:00 - 5 Ιουλίου 2019 @ 00:00

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015 (PR315) – CQI and IRCA Certified Training” που διοργανώνεται από την TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις του IRCA/CQI για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με το ISO14001:2015.

Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Επιχειρήσεων/Οργανισμών, επαγγελματίες, συμβούλους και προσωπικό που εμπλέκεται στην καθιέρωση, τεκμηρίωση, εφαρμογή και διατήρηση ΣΠΔ, αλλά και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς επιθεωρητές.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με το πώς να επιθεωρούν ή να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός ΣΠΔ, με την κατανόηση περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων της νομοθεσίας και των κανονισμών, με το ρόλο των Επιθεωρητών ΣΠΔ και τα αποδεκτά προσόντα για πιστοποίηση 3ου μέρους.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, έχει σχεδιάσει με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με: 
  • Τη δομή και το σκοπό του Annex SL, τους νέους ορισμούς και τη σχέση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων, το Πλαίσιο Λειτουργίας, το πεδίο εφαρμογής καθώς και το Λειτουργικό Περιβάλλον που σχετίζεται με το ΣΠΔ της Επιχείρησης 
  • Πως έχουν διαφοροποιηθεί οι απαιτήσεις για την εμπλοκή της Διοίκησης (Ηγεσία) και ο σχεδιασμός των επιθεωρήσεων με την υιοθέτηση της δομής του Annex SL και πως κατανοούνται οι έννοιες «απειλές» και «ευκαιρίες» 
  • Πως επηρεάζονται οι απαιτήσεις για τις υποστηρικτικές και λειτουργικές διεργασίες, καθώς και οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση 
  • Πως οι αλλαγές επηρεάζουν την επιθεώρηση και τις απαιτούμενες ικανότητες των επιθεωρητών. 
Απαιτείται εξοικείωση με τις απαιτήσεις του προτύπου. Παρέχεται εγχειρίδιο του προτύπου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό CQI and IRCA Auditor / Lead Auditor και δίνεται σε όσους το επιθυμούν δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικές επιθεωρήσεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Σε κάθε περίπτωση δίδεται δωρεάν η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις επόμενου σεμιναρίου.

Το παραπάνω πρόγραμμα , αναμένετε να  υλοποιηθεί από 01/07/2019 έως  5/7/2019  στους χώρους της εταιρίας μας , και συγκεκριμένα στη Λ. Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή Αττική. 

Οι ώρες υλοποίησης αυτού είναι από 09:00 πμ έως 17:00 μμ. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των Εξακόσια Ογδόντα Ευρώ (680,00 €). 

Η εταιρία μας εφαρμόζει Ειδική Εκπτωτική & Τιμολογιακή Πολιτική για τους υπάρχοντες πελάτες μας  με προσφερόμενη έκπτωση 20% που διαμορφώνει την τελική αξία συμμετοχής στα 544,00 €

Συνημμένα σας αποστέλλω τη Δήλωση Συμμετοχής, την οποία μπορείτε να μας στείλετε συμπληρωμένη ηλεκτρονικά για την  εκδήλωση συμμετοχής σας στο τμήμα.(Κωδικός προγράμματος  14.5.1) 

Το κόστος συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να επιδοτηθεί (για τις συμμετοχές από εταιρείες)  πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. 

Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. 

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.


Λεπτομέρειες

Αρχή:
1 Ιουλίου 2019 @ 00:00
Τέλος:
5 Ιουλίου 2019 @ 00:00