Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

ICAP CRIFF: Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Εταιρικής Διακυβέρνησης, Κινδύνων & Συμμόρφωσης “Certified Governance, Risk, & Compliance Officer (C-GRC)”

9 Οκτωβρίου @ 08:00 - 17:00

 

Το “Certified Governance, Risk, & Compliance Officer (C-GRC)” είναι ένα επαγγελματικό “διαπιστευτήριο” που υποδεικνύει την επάρκεια ενός ατόμου στην αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων, την εφαρμογή μέτρων κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά κυρίως τη διασφάλιση ότι οι πολιτικές μιας εταιρείας επιτυγχάνουν τους στόχους της. Καλύπτοντας τομείς όπως η δεοντολογία, η νομοθεσία συμμόρφωσης, η διαχείριση κινδύνων και η εταιρική διακυβέρνηση, αυτή η πιστοποίηση έχει μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να εγγυηθούν ότι συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να μετριάσουν τους κινδύνους και να διατηρήσουν μια ισχυρή εταιρική φήμη. Οι εισηγμένες αλλά και οι μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από κανονισμούς και επηρεάζονται από χρηματοδοτικό πλαίσιο, εκτιμούν ιδιαίτερα τους επαγγελματίες με πιστοποίηση καθώς υποδηλώνει πλήρη κατανόηση και ικανότητα χειρισμού σύνθετων ζητημάτων διακυβέρνησης, κινδύνου και συμμόρφωσης.

 

Ποιοι πρέπει να το παρακολουθήσουν

 • Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Στελέχη Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Δικηγόροι / Νομικοί Σύμβουλοι
 • Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
 • Βοηθοί / Γραμματείς Διευθυνόντων Συμβούλων και GMs
 • Στελέχη στην Διαχείριση Κινδύνου
 • Επαγγελματίες Πληροφορικής που ασχολούνται με τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση
 • Επαγγελματίες Στρατηγικής & Λήψης Αποφάσεων
 • Εσωτερικοί Ελεγκτές και στελέχη Assurance
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Εκείνοι στους οποίους έχουν δοθεί πρόσφατα ή φιλοδοξούν να τους δοθούν ευθύνες στους παραπάνω τομείς

 

Θεματικές ενότητες

 1. Outlook
 • Definitions of governance, risk and compliance
 • How can technology interfere – platforms
 • Board Committees (Audit, Remuneration Committees, Risk, Suitability committee), structure, necessary skills, duties
 • Best practice for the BoD structure
 • Corporate Governance codes of practice
 • Current obligations and trendsTotal 8 hours

 

 1. Corporate Governance
 • Corporate Governance: linking corporations and society
 • Governance and accountability
 • Corporate Governance Codes (Cadbury, Greenbury, Turnbul Code, Financial Reporting Council)
 • Selection and succession planning
 • Oversight, compliance, and risk management
 • The Board’s role in strategy development
 • Performance evaluation and executive compensation
 • Responding to external pressures
 • Creating a high-performance board
 • Three pillars of “lines of defense”: Compliance-Risk-Audit
 • The meaning of Internal Audit System
 • Board Members Responsibility
 • ESG framework and trendsTotal 18 hours

 

 1. Risk and Risk Management
 • Risk Management background history
 • Risk management framework
 • Key considerations when developing a risk management framework
 • Documenting a risk management framework
 • Risk management governance
 • The Role of Chief Risk Officer
 • Necessary Chief Risk Officer Skills
 • Culture and Strategic Integration
 • Risk Appetite necessity
 • Risk management information systems
 • Implementing a risk management framework
 • Overview of the risk management process
 • Risk Avoidance versus Risk Opportunity
 • Risk identification
 • Risk assessment
 • Risk Treatment options
 • Corporate Risk Maturity
 • Risk management
 • Monitoring, Communication and reporting
 • Reviewing
 • Enhancing a risk management framework
 • Traditional Risk Management versus Enterprise Risk Management
 • Selected Areas of Risk Management:
  • Third Party Risk Management
  • Operational Risk Management
  • Information Security Risk Management
  • Business Continuity / Disaster Risk Management
  • Reputation Risk Management
  • Credit Risk Management
  • Project Risk Management
  • Compliance/Regulations Risk Management
  • Novel Risks and Risk Velocity
 • ERMS / Risk Management Frameworks
  • COSO
  • ISO31000
  • COBIT
  • NIST
  • Tailored ERM Practices

   Total 32 hours

 1. Compliance
        4.1. Compliance culture and frameworks
 • The role of risk and compliance officer
 • Internal and External Stakeholders
 • Compliance Risk Management
 • Compliance and Conduct Risk
 • Fraud risk, antifraud management
 • Culture development
 • Think like a fraudster, prevent and detect
 • Using technology in risk management and compliance
 • Compliance frameworks (NIST, GDPR, PCI DSS, HIPAA, SOX, FedRAMP)
 • Anti-money laundering and financing terrorism (FATF), policy and culture
 • Selected Compliance Areas:
  • Whistleblowing
  • AML
  • Anti-Fraud
  • GDPR
  • Labor
  • Conflict of Interest
  • Competition and Anti-Trust
  • Intellectual Property
  • Bribery-Corruption
  • Sanction screening
  • 3rd party integrity due diligence
  • Contractual clauses (exit rights, audit rights, disclosures)
  • Investigations
  • Compliance controls
  • Collective action
  • MAR

 

        4.2. Compliance cycle and practice
 • Ethics and code of conduct
 • Standards, policies and procedures
 • Communication, education and training
 • Monitoring and auditing
 • Internal reporting systems
 • Discipline for non-compliance
 • Investigation and remediation measuresTotal 30 hours

 

 1. Internal Audit
 • Internal audit within the Enterprise Risk Management (ERM) system (COSO)
 • Evaluation of the Internal Control System (ICS)
 • Audit and Compliance
 • Reporting to the BoDTotal 12 hours

 

 1. Best Practices and practical experience
 • Best practices on each thematic unit
 • Practical experience and case studies

  Total 15 hours          

 

Τι θα μάθεις

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Certified Governance, Risk, and Compliance Officer (C-GRC)” έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό ή/και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων του GRC σε έναν οργανισμό. Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα με σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές να κατανοήσετε τις υποχρεώσεις της εταιρείας σας, να μετριάσετε τον κίνδυνο και να έχετε μια σωστή δομή για την αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων :
 Την κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου
 • Τους λόγους για τους οποίους η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση είναι απαραίτητη για την κανονιστική συμμόρφωση αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων
 • Την διαδικασία προσδιορισμού των περιοχών υψηλού κινδύνου και τον εντοπισμό των κενών συμμόρφωσης
 • Την εφαρμογή προσέγγισης βάσει κινδύνου
 • Τον ρόλο του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της ομάδας του
 • Την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης
 • Την κατανόηση για τον καθορισμό και την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και τον συσχετισμό της με την απόδοση, τον κίνδυνο και τη συμμόρφωση
 • Την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης
 • Την εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών

 

Oφέλη για τις επιχειρήσεις

Σε ένα ολοένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η εταιρική διακυβέρνηση, η διαχείριση κινδύνων και η κανονιστική συμμόρφωση είναι ίσως οι πιο σημαντικοί οργανωτικοί τομείς που απειλούνται με ποικίλους τρόπους οι εταιρίες. Τα εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα στελέχη προσφέρουν σίγουρα περισσότερη αξία και ασφάλεια στην αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών αλλά και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Μπορούν να συνεισφέρουν περισσότερο στην :
 • Αποτελεσματικότερη υποστήριξη της ομάδας διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης
 • Υψηλότερη αξιοπιστία στην ανάλυση και διαχείριση των απαιτήσεων των ρυθμιστικών φορέων
 • Περισσότερη στρατηγική σκέψη και εστίαση στην απόδοση παρά απλή συμμόρφωση
 • Προετοιμασία του προσωπικού για αυξημένη ευθύνη
 • Συνεισφορά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
9 Οκτωβρίου
Ώρα:
08:00 - 17:00