Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

OTE Academy: Σεμινάριο για GDPR – PECB Certified Data Protection Officer

4 Ιουνίου 2018 @ 00:00 - 7 Ιουνίου 2018 @ 00:00

Το σεμινάριο για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 έχει ως στόχο την κατάρτιση των συμμετεχόντων όσον αφορά στην εφαρμογή και τη διαχείριση ενός πλαισίου συμμόρφωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι επιμέρους ενότητες του σεμιναρίου αναλύουν το πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού, τις Αρχές που διέπουν τον Κανονισμό, και τον ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer). Επιπλέον, το σεμινάριο εστιάζει σε τεχνικά ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των πληροφοριών, της ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου, και της διαχείρισης περιστατικών παραβίασης δεδομένων.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου ακολουθεί εξέταση πιστοποίησης, η οποία οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού «Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων» από την PECB. Με την κατοχή αυτού του πιστοποιητικού οι συμμετέχοντες μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν κατανοήσει τις αρχές του ΓΚΠΔ καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση ενός οργανισμού, ενώ είναι σε θέση να υποστηρίξουν ένα οργανισμό σε θέματα σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες προστασίας ιδιωτικότητας, τα απαιτούμενα έντυπα συγκατάθεσης και την εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων.
 • Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους εισηγητές και συμπεριλαμβάνει και την εξέταση για την πιστοποίηση
 • Προσφέρεται εκπαιδευτικό υλικό 450 σελίδων με όλες τις πληροφορίες και πρακτικά παραδείγματα
 • Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και 31 CPD (Continuing Professional Development) credits
 • Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ξαναδώσουν εντός 12 μηνών δωρεάν.
Τι θα μάθετε

1η Ενότητα

1.1 Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
 • Στόχοι και δομή του σεμιναρίου
 • Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης
 • Οι αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
 • Οι ανεξάρτητες Εποπτικές αρχές
 • Η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29
 • Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Κώδικας δεοντολογίας
 • Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες
 • Επισκόπηση κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο
1.2 Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
 • Υποχρέωση οργανισμών ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
 • Θέση – Αρμοδιότητες
2η Ενότητα

Διαχείριση κινδύνου
 • Ασφάλεια Πληροφοριών – Διαχείριση κινδύνου
 • Ανάλυση κινδύνου
 • Αποτίμηση ελλείψεωνμε εύρεση τρόπων αντιμετώπισής τους
 • Εξωτερική ανάθεση ασφάλειας πληροφοριών
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Πρόσβαση, έκθεση, κρυπτογραφία, ψηφιακή υπογραφή
 • Ασφάλεια κινητών συσκευών και Big data
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων’ και νέες προκλήσεις
3η Ενότητα

Διαχείριση περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων
 • Πλάνο συνέχισης επιχειρηματικών λειτουργιών
 • Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων
 • Κύκλος ζωής προσωπικών δεδομένων
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ εδώ

Λεπτομέρειες

Αρχή:
4 Ιουνίου 2018 @ 00:00
Τέλος:
7 Ιουνίου 2018 @ 00:00