Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο, επενδυτικές ευκαιρίες και καινοτομίες στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας» διοργανώνει η ΔΕΗ

23 Οκτωβρίου 2009 @ 00:00 - 24 Οκτωβρίου 2009 @ 00:00

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο, επενδυτικές ευκαιρίες και καινοτομίες στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας» θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Holiday Inn στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2009.

Την επιστημονική διοργάνωση του Συνεδρίου έχει αναλάβει η ΔΕΗ Α.Ε. σε συνεργασία με 19μελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από πανεπιστημιακούς εξειδικευμένους σε θέματα ενέργειας και στελέχη ρυθμιστικών αρχών και εταιρειών του κλάδου. Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο Καθηγητής κ. Νίκος Χατζηαργυρίου, αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ.

Η ανωτέρω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Energy – Photovoltaic 2009.

Βασικοί στόχοι του Επιστημονικού Συνεδρίου είναι:

 • Το θεσμικό περιβάλλον και οι αλλαγές που σημειώνονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον ενέργειας.
 • Οι επενδυτικές ευκαιρίες που διανοίγονται στον τομέα της ενέργειας.
 • Η παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Οι επιπτώσεις στο Περιβάλλον από την παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την επάρκεια και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού για ομαλή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κ.λπ.
 • Η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στις ενοποιούμενες αγορές ηλεκτρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότεροι από 25 διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα πραγματοποιήσουν ομιλίες στις εξής βασικές θεματικές ενότητες του Επιστημονικού Συνεδρίου:

 • Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Θερμικοί σταθμοί.
 • Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Διεσπαρμένη παραγωγή και ευφυή δίκτυα.
 • Εξοικονόμηση και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ομιλητές θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση νέων τεχνολογιών και στην υιοθέτηση λύσεων για όλους τους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας, με κύριο σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος και την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε όφελος της Εθνικής Οικονομίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της χώρας.

 


Λεπτομέρειες

Αρχή:
23 Οκτωβρίου 2009 @ 00:00
Τέλος:
24 Οκτωβρίου 2009 @ 00:00