EY: Η EY Ελλάδος σύμβουλος του Ομίλου MotorOil σε επιχορήγηση €127 εκατ. από το Ταμείο Καινοτομίας της Ε.Ε., για την ανάπτυξη καινοτόμου πράσινης τεχνολογίας

H EY Ελλάδος ενήργησε ως σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους €127 εκατ. μέσω του Ταμείου Καινοτομίας (Innovation Fund) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανάπτυξη του έργου “IRIS”, μίας καινοτόμου μονάδας η οποία συνδυάζει την τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα με την παραγωγή υδρογόνου και μεθανόλης.

Η επιχορήγηση, η οποία θα απονεμηθεί έπειτα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (διαδικασία Προετοιμασίας Συμφωνίας Επιχορήγησης – Grant Agreement Preparation), αντιστοιχεί σχεδόν στο 60% των κεφαλαιουχικών δαπανών του έργου – το οποίο αποτελεί ένα από τα 41 επιλεγμένα έργα από τις 239 προτάσεις που υποβλήθηκαν πανευρωπαϊκά – και αποτελεί την πρώτη επιτυχημένη αίτηση της Ελλάδας στο Ταμείο Καινοτομίας.

Μέσω του IRIS, αναμένεται να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του διυλιστηρίου της Motor Oil, με τη δέσμευση 495 χιλ. τόνων CO2 ετησίως, ενώ, παράλληλα, θα επιτευχθεί ένα βιομηχανικό οικοσύστημα παραγωγής υδρογόνου και μεθανόλης με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές άνθρακα και η χρήση τους ως φορείς καθαρής ενέργειας.

Η ΕΥ Ελλάδος, μέσω του εξειδικευμένου τμήματος Υπηρεσιών Πρόσβασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης, υποστήριξε τη Motor Oil αναπτύσσοντας την κύρια πρόταση χρηματοδότησης, το σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο και οικονομικό μοντέλο για το έργο, και προέβη σε εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χρησιμοποιώντας την προδιαγεγραμμένη μεθοδολογία που παρείχε η Ε.Ε. Επιπλέον, η ΕΥ υποστήριξε τη Motor Oil στην ανάπτυξη μελέτης σκοπιμότητας για το καινοτόμο έργο, καθώς και σχεδίου δημοσιότητας και επικοινωνίας, για τη διασφάλιση της επεκτασιμότητας και της αναπαραγωγής της καινοτόμου τεχνολογίας IRIS και σε άλλες βιομηχανίες.

Το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά εργαλεία παγκοσμίως, που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών σε βιομηχανική κλίμακα. Τα εργαλεία άμεσης χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ταμείο Καινοτομίας, προσφέρουν σημαντικούς πόρους για επενδύσεις συμβατές με μία σειρά από εμβληματικούς τομείς και προτεραιότητες πολιτικής, όπως η ενίσχυση της καινοτομίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενεργειακή μετάβαση και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για την περίοδο 2021-2027, τουλάχιστον €377 δισ. θα διατεθούν από τα εργαλεία άμεσης χρηματοδότησης της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που εκπόνησε η EY Ελλάδος σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, οι ελληνικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα τείνουν να έχουν υψηλότερο κύκλο εργασιών, ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα και ταχύτερα επίπεδα ανάπτυξης, ενώ σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη προκύπτουν για το σύνολο της οικονομίας. 

Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος, Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών και Επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία άμεση πρόκληση, που απαιτεί τολμηρές πρωτοβουλίες από τις επιχειρήσεις. Είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι που συνεισφέραμε ώστε ο Όμιλος Motor Oil να εξασφαλίσει την – πρώτη για τη χώρα μας – επιχορήγηση από το Ταμείο Καινοτομίας της Ε.Ε., για ένα καινοτόμο έργο, που αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο στον πράσινο μετασχηματισμό του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος.

Στην EY Ελλάδος, έχουμε υιοθετήσει μία ολιστική προσέγγιση για την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών corporate & project finance, υποστηρίζοντας εμβληματικές επενδύσεις στην ενέργεια, τις υποδομές και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι υψηλά εξειδικευμένες ομάδες της EY ανά κατηγορία χρηματοδοτικών εργαλείων, θα συνεχίσουν να συμβουλεύουν αποτελεσματικά Έλληνες και διεθνείς επενδυτές όσον αφορά την κατάλληλη επιλογή και συνδυαστική αξιοποίηση των βέλτιστων οικονομικά, χρηματοδοτικών εργαλείων για την επένδυσή τους, είτε πρόκειται για απευθείας ευρωπαϊκές επιδοτήσεις – όπως για το IRIS – είτε επιδοτούμενα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είτε και άλλες έμμεσες ή εθνικές πηγές χρηματοδότησης, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος και οι Στρατηγικές Επενδύσεις».

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ