GLOBAL SUSTAIN CLUB: Ειδική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ‘‘Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας’’

 

Η Global Sustain Club, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική εκδήλωση για τα μέλη της με θέμα: «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», η οποία έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της Global Sustain (Λεωφόρος Αμφιθέας 11, Νέα Σμύρνη) στις 25 Ιουνίου 2024.

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν:

  • Η κα. Κάτια Γεωργουλάκη, Chief Supply Chain Officer, Kotsovolos.
  • Η κα. Αλεξία Μαχαίρα, Corporate Communication & Sustainability Manager, ΑΒ Βασιλόπουλος.
  • Ο κ. Γιώργος Γαλάνης, Sustainable Development Director, Metlen Energy & Metals.

 

 

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Μιχάλης Σπανός, Managing Director της Global Sustain.

 

Ο κ. Σπανός καλωσόρισε τους καλεσμένους κάνοντας μια σύντομη εισαγωγή για τη σημασία της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των νέων κανονιστικών οδηγιών που αποσκοπούν στην επίτευξη υψηλών οικονομικών επιδόσεων, ενώ παράλληλα προωθούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Κλείνοντας, ανέφερε ότι εταιρείες διαφόρων κλάδων έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Εταιρικής Δέουσας Επιμέλειας όσον αφορά τη βιωσιμότητα (Corporate Sustainability Due Diligence DirectiveCSDDD).

 

 

Η κα. Γεωργουλάκη παρουσίασε την εμπειρία της Κωτσόβολος, η οποία συνεργάζεται με πάνω από 3.500 προμηθευτές στον χώρο του λιανεμπορίου. Τόνισε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, και υπογράμμισε τη σημασία της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας με τους προμηθευτές. Επιπλέον, ανέφερε ότι η Κωτσόβολος επενδύει ενεργά στην καινοτομία και στις νέες εξελιγμένες πράσινες τεχνολογίες. Τέλος, τόνισε πως η Κωτσόβολος πραγματοποιεί αξιολόγηση των προμηθευτών της μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων.

 

 

Η κα. Μαχαίρα από την ΑΒ Βασιλόπουλος ανέφερε τη σημαντικότητα του Due Diligence στις διαδικασίες του τμήματος προμηθειών, σημειώνοντας ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργάζεται με πάνω από 1.600 προμηθευτές και εφαρμόζει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τόνισε ότι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και ότι η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών από τους προμηθευτές είναι κρίσιμη για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Επιπλέον επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου δημόσιου φορέα που θα ενημερώνει τις επιχειρήσεις για το κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά πρώτες ύλες στις οποίες οφείλει η εταιρεία να πραγματοποιεί Due Diligence για την αποφυγή αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων και επιπτώσεων στην εικόνα των επιχειρήσεων.

 

 

Παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Γαλάνης ανέφερε πως η Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα έχει σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Η ομαλή της λειτουργία διασφαλίζει τις εισροές των πρώτων υλών αλλά και ότι τα τελικά προϊόντα/υπηρεσίες φτάνουν στην αγορά έγκαιρα και με τη σωστή ποιότητα. Έτσι, εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των πελατών και η αύξηση της εμπιστοσύνης προς την επιχείρηση. Παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές της ζήτησης, στις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών και στις αναταράξεις της αγοράς. Μια καλά σχεδιασμένη και διαχειριζόμενη εφοδιαστική αλυσίδα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε αυτές τις προκλήσεις.

 

Επίσης, αποτελεί βασικό συστατικό της βιώσιμης αξίας που μπορεί να δημιουργήσει μια εταιρεία μέσω της δραστηριότητας της. Σε έναν κόσμο όπου οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση καθίσταται κρίσιμος παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Στόχος της Metlen δεν είναι μόνο να μεγιστοποιήσει τα κέρδη, αλλά και να διασφαλίσει ότι οι πρακτικές της είναι ηθικές, περιβαλλοντικά βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες. Η ανάπτυξη μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Απαιτεί καινοτομία, συνεργασία και δέσμευση. Ωστόσο, τα οφέλη είναι πολλαπλά. Εκτός από την προστασία του πλανήτη και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε υπεύθυνες πρακτικές κερδίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, βελτιώνουν την εταιρική τους φήμη και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά.
Καθώς προχωράμε σε μια εποχή συνεχούς αλλαγής και αβεβαιότητας, η ενδυνάμωση και ο εκσυγχρονισμός των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι απαραίτητοι παράγοντες για την ευημερία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

 

 

Κλείνοντας την εκδήλωση, η κα. Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου , Business Unit Manager και Digital ESG Services & Products της Global Sustain Group, παρουσίασε την πλατφόρμα της εταιρείας στην οποία μπορεί ο εκάστοτε πελάτης να υποβάλλει ερωτήσεις προς τους προμηθευτές της. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η  συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων (ESG assessment application) και αφορά στη δυνατότητα καταχώρησης, διαχείρισης και αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και Διακυβέρνησης (ESG). Η κάθε εταιρεία μπορεί να διαμορφώσει το ερωτηματολόγιο με δικό της τρόπο ώστε να προσεγγίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους προμηθευτές της.

 

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εργαζόμενοι και υψηλόβαθμα στελέχη από διάφορους κλάδους, όπως τράπεζες, κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες, Food Processing, Health & Safety, Retail, Consulting, Communication, Media, καθώς και εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανισμών.

 

Το Global Sustain Club συνεχίζει να υποστηρίζει την ενσωμάτωση των αρχών ESG στις επιχειρηματικές πρακτικές, προάγοντας τις καλές πρακτικές και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Global Sustain Club
Λεωφόρος Αμφιθέας 11, Νέα Σμύρνη
Τηλ: +30 2109271110
Email: info@globalsustain.org
Website: www.globalsustain.org

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ