Η Global Sustain αναπτύσσει για την EBRD την Ψηφιακή Εφαρμογή Διαχείρισης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια

Η Global Sustain υποστηρίζει ενεργά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με την παροχή εφαρμογών για την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των υπηρεσιών και επιχειρηματικών διαδικασιών τους.

Η Global Sustain ολοκλήρωσε την επίβλεψη και την ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development- EBRD) για τη «Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια».

Η εφαρμογή αποτελεί την ψηφιοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ESMS) που απαιτείται από την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική της EBRD.

Η εφαρμογή είναι ένα one-stop-shop υπό τη μορφή ενός εύχρηστου και ολοκληρωμένου ψηφιακού εργαλείου για την αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων σε αιτήσεις δανειοδότησης και επενδύσεων.

Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για να υποστηρίζει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στον έλεγχο θεμάτων ESG και την ανάπτυξη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Σχεδίων Δράσης. Επιπλέον, η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να αντιστοιχίσουν μεμονωμένα δάνεια ή επενδύσεις ή τα χαρτοφυλάκια τους στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Οι χρήστες καθοδηγούνται μέσω μιας σειράς βημάτων για την εκτέλεση των βασικών απαιτήσεων ελέγχου, κατηγοριοποίησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων. Τέλος, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν μια Έκθεση “Δέουσας Επιμέλειας“ (PDF) σε συνδυασμό με ένα Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης.

Για την παροχή στοχευμένης πληροφόρησης ανάλογα με τον τύπο της συναλλαγής, η εφαρμογή προσφέρει εξειδικευμένα ερωτηματολόγια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτικές συναλλαγές για έργα και επιχειρήσεις, και επενδυόμενες εταιρείες.

Η εφαρμογή στοχεύει στην υποστήριξη και καθοδήγηση των πελάτων της EBRD (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια) στο πλαίσιο της Διαδικασίας δέουσας επιμέλειας για θέματα ESG.

Για περισσότερες πληροφορίες:

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ