I4ENERGY: Η ελληνική εταιρεία που προάγει την καινοτομία στη διαχείριση ενέργειας

 

Τα χαρακτηριστικά του ACROSS Digital Energy Ecosystem που δημιούργησε η εταιρεία περιγράφει η Αγγελική Παπαγεωργίου, Human Resources Director. Τα δεδομένα που δημιούργησε η ενεργειακή κρίση και ο πονοκέφαλος του brain drain.

Ένα ολιστικό προϊόν διαχείρισης που παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας, ελέγχου και επεξεργασίας των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και προηγμένους αλγόριθμους.

 

Πρόκειται για το ACROSS® Digital Energy Ecosystem. Δημιουργός του μια ελληνική εταιρεία, η i4 Energy SA . Σήμερα είναι το μοναδικό ελληνικό προϊόν που παρέχει μια ολιστική ενεργειακή διαχείριση σε όλες τις δραστηριότητές παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.

 

Για την πορεία, τους στόχους της i4 Energy καθώς και για το ACROSS® Digital Energy Ecosystem μιλά στο Euro2day.gr η  Human Resources Director της i4 Energy S.A κυρία Αγγελική Παπαγεωργίου.

 

Κυρία Παπαγεωργίου, ποιο είναι το αντικείμενο της i4 Energy και σε ποιο κοινό απευθύνεται;

 

Η i4 Energy S.A. κατέχει ηγετική θέση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ενέργειας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στη βιωσιμότητα και την τεχνολογική καινοτομία. Η εταιρεία παρέχει λύσεις λογισμικού αιχμής που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των παραγωγών ενέργειας, Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ), καθώς και των μεγάλων καταναλωτών και διαχειριστών ενέργειας, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την λειτουργία τους και να αξιοποιήσουν τη δυναμική της ενεργειακής αγοράς στην μετάβασή τους προς τους καθαρούς “net-zero” στόχους. Στελεχωμένη με πολύ έμπειρους επαγγελματίες του αντικειμένου και κλάδου, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η i4 Energy αναλαμβάνει σύνθετα Turn-Key έργα, προσφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα και την απαραίτητη εγκατάσταση των τοπικών υποδομών.

 

Αποφασίσατε το 2017 να αναπτύξετε πρόγραμμα R&D προκειμένου να προσφέρετε λύσεις σε ότι αφορά το λογισμικό που απευθύνεται σε εταιρείες του ενεργειακού τομέα. Γιατί έγινε η κίνηση και ποια είναι τα βασικά προϊόντα που προσφέρετε σήμερα στην αγορά;

 

Όντως, ήδη από το 2017, αφουγκραστήκαμε πολύ νωρίς την ανάγκη του ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου της Ενέργειας, την έλλειψη ενός ολιστικού προϊόντος διαχείρισης το οποίο θα παρέχει την δυνατότητα εποπτείας, ελέγχου και επεξεργασίας των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με τεχνικές AI και προηγμένους αλγόριθμους. Έτσι η i4 Energy SA δημιούργησε το ACROSS® Digital Energy Ecosystem που είναι σήμερα το μοναδικό Ελληνικό προϊόν που παρέχει μια ολιστική Ενεργειακή διαχείριση σε όλες τις δραστηριότητές παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένα, το ACROSS® προσφέρει:

 

 • Πληροφόρηση και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο καθώς και αυτοματοποιημένη διαχείριση των ενεργειακών πόρων (παραγωγή και κατανάλωση).
 • Ενεργειακή διαχείριση σύνθετων χαρτοφυλακίων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας για αποφυγή περιττής χρήσης ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων και την προώθηση της χρήσης αειφόρων και καθαρών πηγών ενέργειας.
 • Διασύνδεση με αγορές ενέργειας και αξιοποίηση προγνωστικών μοντέλων για βελτιστοποίηση των προσφορών πράσινης ενέργειας.
 • Εξειδικευμένους αλγορίθμους πρόγνωσης και βελτιστοποίησης παραγωγής και καταναλώσεων.
 • Αυτόματη λειτουργία για ένταξη στις αγορές εξισορρόπησής (πχ aFRR)

 

Η πλατφόρμα ACROSS® είναι ένα τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό που προσφέρει modules καλύπτοντας έτσι τις λειτουργικές ανάγκες πελάτη:

 

 • Generation Management Suite (GMS) για διαχείριση παραγωγικών εγκαταστάσεων παντός τύπου και τεχνολογίας (θερμικά, ΑΠΕ, υδροηλεκτρικά, υβριδικά, αποθήκευσης, κλπ) σε πραγματικό χρόνο.
 • Energy Management Suite (EMS) για την διαχείριση σύνθετων ενεργειακών χαρτοφυλακίων με ανεπτυγμένους αλγόριθμούς πρόβλεψης, προγραμματισμού καθώς aggregation και disaggregation σύνθετων πορτοφολίων.
 • Demand Management Suite (DMS) για τη διαχείριση καταναλωτών / καταναλώσεων με εξειδικευμένους αλγορίθμους εξ ορθολογισμού και βελτιστοποίησης του καταναλωτικού προφίλ αλλά και δυνατότητα αυτομάτου ελέγχου και των φορτίων.
 • Market Management Suite (MMS) για συμμετοχή στη αγορά ενέργειας τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση (απόκριση ζήτηση).

 

Το ACROSS® είναι ιδανικό και για εφαρμογές Smart City / IοT προσφέροντας ολιστική Ενεργειακή Διαχείριση συμπεριλαμβανομένου:

 

 • Αποτύπωση Ενεργειακών Οντοτήτων
 • Παρακολούθηση & Έλεγχος κατανάλωσης σε Πραγματικό Χρόνο
 • Εξορθολογισμός Καταναλώσεων για Μείωση Λειτουργικού Κόστους
 • Διαχείριση Παραγωγής & Αποθήκευσης Ενέργειας για Ενεργειακή Αυτονόμηση (prosumers)
 • Δυνατότητα για αυτόματες ενέργειες εξοικονόμησης σύμφωνα με κανόνες και εξατομικευμένους στόχους.
 • Διαχείριση Ενεργειακού Ισοζυγίου
 • Εκμετάλλευση Ενεργειακών Πλεονασμάτων (demand response)

 

Επιπλέον, το Across® είναι η μόνη πλατφόρμα που προσφέρει ειδικές λειτουργίες για:

 

 • Συμμετοχή στην αγορά εξισορρόπησης ενέργειας
 • Demand Response λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών διαχείρισης φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
 • Microgrid Energy Management
 • Prosumer Management

 

Πόσο βοηθά το ευρύτερο ελληνικό οικοσύστημα την ανάπτυξη εγχώριου λογισμικού; Αντιμετωπίζετε ιδιαίτερα προβλήματα έναντι ομοειδών εταιρειών του εξωτερικού;

 

Η Ελλάδα δεν αποτελεί παράδειγμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στον χώρο της ενεργειακής μετάβασης αλλά ούτε και είναι ένα πρότυπο πείραμα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτής. Η γεωμορφία μας με τα νησιά, το κλίμα ηλιοφάνειας και το ενεργειακό μας προφίλ μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού αποτελούν πρόκληση στην ενεργειακή διαχείριση της πράσινης μετάβασης.

 

Τα προβλήματα της Ελλάδος δεν είναι μοναδικά και σύντομα θα απασχολήσουν και άλλες χώρες όσο προχωράει η ενεργειακή τους μετάβαση. Δεδομένου όμως της τρέχουσας ενεργειακής σταθερότητας, οι περισσότερες λύσεις του εξωτερικού δεν παρέχουν ολιστική προσέγγιση στο θέμα. Επιπλέον, όλες οι λύσεις του εξωτερικού προσφέρονται ως υπηρεσία με μηναία συνδρομή ή ως revenue sharing που είναι ένα εμπορικό μοντέλο που απευθύνεται σε μικρούς οργανισμούς και δεν καλύπτει μεγάλους οργανισμούς.

 

Η I4.Energy έχει ως όραμα την ανάπτυξη και εξαγωγή Ελληνικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον χώρο της ενέργειας με καινοτόμα προϊόντα αλλά και μια πιο κλασική εμπορική πολιτική. Η πλατφόρμα ACROSS® δεν καινοτομεί μόνον στην τεχνολογική και λειτουργική προσέγγιση αλλά και στον τρόπο διάθεσης διότι προσφέρεται ως ιδιοκτησία του πελάτη και όχι ως υπηρεσία. Αυτό εξασφαλίζει τόσο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του κάθε πελάτη (που δεν μοιράζεται αλγορίθμους, λειτουργίες και διαδικασίες), αλλά και τα δεδομένα του πελάτη που είναι ιδιοκτησία του και δεν αποθηκεύονται σε τρίτα συστήματα όπου και αξιοποιούνται και για άλλους σκοπούς.

 

Πώς άλλαξε τα δεδομένα για τον κλάδο της ενέργειας η κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία;

 

Την κρίση την βιώσαμε όλοι μας με την ραγδαία αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό δεν ήταν μόνον λόγω της αύξησης των τιμών του φυσικού αεριού αλλά και λόγω της έλλειψης της δυνατότητας εκμετάλλευσης των ΑΠΕ στην ενεργειακή μας μίξη.

 

Αποτέλεσμα της κρίσης ήταν η επιτάχυνση των ΑΠΕ με στόχο την μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Αυτό όμως δεν δύναται να γίνει χωρίς τις κατάλληλες επενδύσεις τόσο σε συστήματα αποθήκευσης όσο και σε ειδικά λογισμικά για τον έλεγχο τις παραγομένης ισχύος.

 

Όσο προχωράμε στην μετάβαση σε ΑΠΕ τόσο πιο σημαντικός και πολύπλοκος θα είναι ο ρόλος του λογισμικού που θα κληθεί να παρέχει τόσο των ενεργειακό προγραμματισμό όσο και την διαχείριση ισχύος εξισορροπώντας τις καταναλώσεις με την παραγωγή σε καταστάσεις ενεργειακού πλεονάσματος και ενεργειακού ελλείματος.

 

Το brain drain έχει στερήσει από τη χώρα μας εξειδικευμένους εργαζόμενους. Αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην εύρεση προσωπικού; Ποια είναι η στρατηγική σας στο συγκεκριμένο θέμα;

 

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ, την περίοδο 2008-17 έφυγαν από την χώρα 467.765 Έλληνες πολίτες, με τις εκροές-εισροές να ανέρχονται σε 192.493 άτομα – περίπου 1,9% του μέσου πληθυσμού της περιόδου αυτής. Από το μέσο σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού που βρίσκονται στην κρίσιμη ηλικιακή κατηγορία 25-44 ετών, το 8,4% μετανάστευσε την περίοδο 2008-17 και το 4,6% παραμένει ακόμα στο εξωτερικό. Τα στοιχεία αυτά είναι μερικά από όσα καταδεικνύουν τον περιορισμό του pool διαθέσιμων και με εξειδίκευση ανθρώπινων πόρων. Είναι φυσικό, όταν η ζήτηση για συγκεκριμένες ειδικότητες αυξάνεται κατακόρυφα ενώ ταυτόχρονα η προσφορά μειώνεται λόγω του φαινομένου brain drain, οι εταιρίες με εξειδικευμένο αντικείμενο τεχνολογικού προφίλ να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στην εύρεση ικανού προσωπικού.

 

Η δική μας στρατηγική επικεντρώθηκε σε τομείς, όπως:

 

 • Στενή παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων με στόχο την άμεση και έγκαιρη προετοιμασία και δράση
 • Διεύρυνση, εμπλουτισμός και συστηματοποίηση των μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην ανεύρεση και προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού
 • Αμεσότητα και ταχύτητα στο σύνολο της διαδικασίας, ξεκινώντας από την αναζήτηση μέσω αγγελιών μέχρι και την στιγμή της αποστολής της πρότασης συνεργασίας στον υποψήφιο (μείωση του χρόνου απόκρισης)
 • Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων και πιστοποίηση της i4 ως Great Place to Work

 

*Η κυρία Αγγελική Παπαγεωργίου είναι Human Resources Director της εταιρίας i4 Energy S.A. και μέλος του Your Directors Club.

 

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ