GLOBAL SUSTAIN: ESG Unplugged: Business To Government (B2G). H Υποχρεωτικότητα στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση του Δημοσίου, Τάσεις και Ευκαιρίες στην Ψηφιακή Εποχή.

Ένα ακόμη event – μνεία στην αξία του ESG και την ηλεκτρονική τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε από την Global Sustain και την IMPACT, μέλος του ομίλου SOFTONE και μέλος του Δικτύου εταιρειών της Global Sustain. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον χώρο του CEO Clubs Greece Clubhouse, στην Μαρίνα Φλοίσβου, στις 19 Σεπτεμβρίου 2023. Το panel αποτελούνταν από τους:

  • Κ. Γεράσιμο Γεωργόπουλο, Προϊστάμενο Τμήματος Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών (Εταιρικού Δικαίου), Διεύθυνση Εταιρειών, Υπουργείο Ανάπτυξης

  • Κ. Αλέξανδρος Κατσαντώνη, Partner, Drakopoulos Law Firm

  • Κ. Γεώργιο Δουκίδη, Καθηγητή Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Κ. William Drakos, Business Development Director, IMPACT.

Το panel συντόνισε ο κ. Μιχάλης Σπανός, Managing Director της Global Sustain.

Ειδικότερα, έγινε λόγος για το νομικό πλαίσιο του “Business To Government (B2G)”, τι περιλαμβάνει, καθώς και τι σημαίνει για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εφεξής.

Η αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου είναι πλέον υποχρεωτική (Ν. 52445/2023) για τους προμηθευτές του Δημοσίου, όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2385/12/4/2023). Η υπηρεσία B2G EINVOICING καλύπτει την παραπάνω υποχρέωση και προσφέρει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης και ασφαλούς αποστολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στο Δημόσιο, με άμεσα λειτουργικά και οικονομικά οφέλη για τον προμηθευτή.

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, η τροποποίηση των άρθρων 158-160 του Νόμου 4972/2022 υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αποστέλλουν ηλεκτρονικά παραστατικά σε όλο το φάσμα των συναλλαγών τους με το Δημόσιο από 01/06/2024.  

Συγκεκριμένα, το νομικό πλαίσιο προβλέπει ότι μια εταιρεία για τις συναλλαγές της με το Δημόσιο, οφείλει, μέσω ενός εξειδικευμένου και πιστοποιημένου παρόχου, όπως η εταιρεία IMPACT, να καταθέτει ηλεκτρονικά τιμολόγια, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, της επιτάχυνσης των συναλλαγών, της ενίσχυσης της διαφάνειας (transparency) και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Κρίνεται λοιπόν καταλυτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις να ενστερνιστούν ακόμη περισσότερο την ψηφιοποίηση των διαδικασιών τους, ξεκινώντας με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και επιλέγοντας τον κατάλληλο πάροχο, ο οποίος θα αναλάβει ολιστικά, με διαφάνεια και εμπιστευτικότητα τη συμμόρφωσή τους με το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, όπως τονίστηκε, θα κρίνεται απαραίτητο στο εξής για όλες τις επιχειρήσεις να απαντούν σε ερωτηματολόγια των τραπεζών, αναφέροντας τις επιδόσεις τους σε ESG πρακτικές για την έγκριση χρηματοδοτήσεων και δανείων.  Κατά συνέπεια, είναι πλέον αναγκαία, από τις επιχειρήσεις, η ανάπτυξη των υποδομών τους με βάση τις τελευταίες εξελίξεις του κανονιστικού πλαισίου σε διεθνές, Ευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο, η μείωση του αποτυπώματος τους στο περιβάλλον και εν γένει η βελτίωση της ESG βαθμολογίας τους.

Το event παρακολούθησαν CLevel στελέχη και εκπρόσωποι εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους (εταιρείες construction, manufacturing, food processing, pharma, retail, marine, travel, printing, consulting, communication, media, τράπεζες, καθώς και εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανισμών).

Σχετικά με την IMPACT:

Η IMPACT ιδρύθηκε το 1998, με έδρα την Ελλάδα, και πρωτοστάτησε στο χώρο της πληροφορικής υλοποιώντας σημαντικά έργα τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία, αποτελεί τον κορυφαίο πιστοποιη- μένο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ενώ από το 2022 αποτελεί μέλος του Ομίλου εταιρειών SOFTONE. Το χαρ- τοφυλάκιο των προσφερόμενων λύσεων της IMPACT καλύπτει όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας: από την πρόβλεψη των αναγκών και την πρόταση παραγγελίας, την παράδοση, την τιμολόγηση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση εγγράφων, έως και τη διαχείριση και παρακολούθηση των πληρωμών. Η εταιρεία διασυνδέει πάνω από 50.000 εταιρείες παγκοσμίως διασφα- λίζοντας την ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών της, εφαρμόζοντας το διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ασφά- λειας Πληροφορίας-ISO 27001:2013. Με τις λύσεις της IMPACT, οι επιχειρήσεις αποκομίζουν σημαντικά οφέλη όπως είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η αυτοματοποίηση στη διαχείριση των παραστατικών και η βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, προσθέτοντας πραγματική προστιθέμενη αξία στο προϊόν τους. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επι- σκεφθείτε την ιστοσελίδα www.impact.gr

Σχετικά με τον Όμιλο Εταιρειών SOFTONE:

Ο Όμιλος SOFTONE αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σχήματα εταιρειών τε- χνολογίας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, περιλαμβάνοντας 6 κορυφαία brands (SoftOne, UNISOFT, PROSVASIS, Regate, IMPACT και cosmoONE) και περισσότερους από 430 εργαζόμενους. Προσφέροντας ένα πλήρες portfolio λύσεων μέσα από το διευρυμένο δίκτυο των 600+ εξειδικευμένων συνεργατών του, ο Όμιλος SOFTONE αριθμεί σήμερα ένα ισχυρό πελατολόγιο που υπερβαίνει τις 95.000 επιχειρήσεις στην ελληνική αλλά και επιλεγμένες διεθνείς αγορές (Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία). Με μακροχρόνια στρατηγική στόχευση και επένδυση στην καινοτομία και τις cloud τεχνολογίες, κατέχει σήμερα την ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά των cloud (SaaS) business software λύσεων με περισσότερες από 50.000 επιτυχημένες υλοποιήσεις. Παράλληλα, ο Όμιλος SOFTONE αποτελεί το μεγαλύτερο εταιρικό σχήμα διάθεσης λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης και supply chain στην Ελλάδα. Η υιοθέτηση της διευρυμένης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών των εταιρειών του Ομίλου, έχει δημιουργήσει το ισχυρότερο οι- κοσύστημα B2B λύσεων της ελληνικής αγοράς, διασυνδέοντας συνολικά περισσότερες από 350.000 επιχειρήσεις. Για περισσό- τερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.softone.gr

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ