ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ: Παραίνεση για έναν Ολιστικό Επιχειρηματικό Πολιτισμό

 

*Γράφει ο Ιωάννης Ρούντος

 

Οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο φορείς οικονομικών και παραγωγικών μεγεθών για προϊόντα και υπηρεσίες. Είναι οργανισμοί ανθρώπων και απευθύνονται σε ανθρώπους, στην κοινωνία.

 

Έχω γράψει κατ´ επανάληψη σε περισσότερο αναπτυγμένα άρθρα, καθώς επίσης έχω υποστηρίξει και σε συνεντεύξεις ότι “τα πάντα είναι Πολιτισμός”. Ειδικότερα για το Επιχειρείν, ο ορισμός του Πολιτισμού ανιχνεύεται σε κάθε δραστηριότητα, εκφράζοντας ευγένεια, μόρφωση και σεβασμό προς όλους τους stakeholders. Με την ευρύτερη έννοια, ο hashtagΠολιτισμός είναι ο κοινός παρονομαστής όλων των hashtagSDGs αλλά και των hashtagESG.

Αξίζει κάθε ενδιαφέρον και προσπάθεια από την επιχειρηματική κοινότητα για την προάσπιση και προβολή του Πολιτισμού, που θεωρείται δυστυχώς ως “μη ελκυστική επένδυση”. Χρειάζεται να ανοίξει δρόμος για μια εταιρική νοοτροπία δημιουργίας αποθέματος αξίας όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και σε ανθρώπινο, κοινωνικό, φυσικό, επιχειρηματικό και πνευματικό κεφάλαιο.
Χαίρομαι να βλέπω επιχειρήσεις που μπορούν να κατανοήσουν και να ασπαστούν αυτή την ιδέα. Ελπίζω αυτό να ισχύει και για τους σημαντικούς οργανισμούς από τις Κάτω Χώρες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εταίροι-μέλη του HELLENIC-DUTCH Association of Commerce & Industry – HeDA.

Ευχαριστώ την περιοδική έκδοση HeDA Business Review για τη φιλοξενία μιας σχετικής, σύντομης τοποθέτησης μου.

 

 

*Ο Γιάννης Ρούντος είναι διευθυντικό στέλεχος της ασφαλιστικής κοινότητας (Interamerican, 1994-2021) με αναγνωρισμένο έργο στους τομείς των Εταιρικών Υποθέσεων, της Επικοινωνίας, της Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, μετά της ολοκλήρωση του επαγγελματικού βίου πρεσβεύει ιδέες και πρωτοβουλίες για τον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 

 

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ