JTI: Υπερδιπλάσια παραγωγή στη μονάδα της Ξάνθης στη διετία – Στο επίκεντρο οι πράσινες επενδύσεις

Αύξηση 112% κατέγραψε την περίοδο 2020-2022 η παραγωγή στο εργοστάσιο της JTI στην Ξάνθη. Επίσης, το 2022 το 76% της παραγωγής του εργοστασίου εξήχθη σε αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 24% κατέληξε στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στην Ελλάδα εμπίπτει στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της οποίας αύξησε την παραγωγική και εξαγωγική της δράση, εκσυγχρόνισε τις υποδομές και μείωσε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα στο εργοστάσιο της Ξάνθης.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν και περαιτέρω δρομολογούνται στην παραγωγική μονάδα της Ξάνθης, συντάσσονται πλήρως με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο Όμιλος JT να επιταχύνει τις προσπάθειές του για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Για να το επιτύχει, ο Όμιλος έχει επικαιροποιήσει τους στόχους του για την «Ενέργεια και τις Εκπομπές Ρύπων» στο τρέχον «Περιβαλλοντικό Σχέδιο του Ομίλου JT 2030» και στοχεύει να είναι Ουδέτερος ως προς τον Άνθρακα για τις δικές του δραστηριότητες έως το 2030.

Την τελευταία δεκαετία ο όμιλος αξιοποιεί μεταξύ άλλων νέες τεχνολογίες ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, βιομάζας και θέρμανσης – ψύξης εδάφους. Αυτό περιλαμβάνει ενέργειες που ξεκινούν από τη μετάβαση σε ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης και την εφαρμογή διαδικασιών ανάκτησης θερμότητας, έως την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών και χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Οι συμπληρωματικές επενδυτικές δράσεις τη διετία 2020-2022 στόχευσαν και στοχεύουν πέραν άλλων και στην εξοικονόμηση Ενέργειας. Όπως σημειώνει η εταιρεία, οι δράσεις αυτές σχεδιάζονται πολύ προσεκτικά και υλοποιούνται με ακρίβεια στο εργοστάσιο προκειμένου να υπηρετηθεί αφενός η αρχή της πράσινης ανάπτυξης και αφετέρου να εξοικονομηθούν πόροι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Στο πλαίσιο αυτό, η JTI έκανε ένα σημαντικό βήμα στην Ελλάδα το 2022, περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας στο εργοστάσιο της Ξάνθης κατά 60%, τα απόβλητα κατά 7% και τις εκπομπές CO2 κατά 80% σε σχέση με το 2020. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η εγκατάσταση νέου συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας που μπορεί να περιορίσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας μέχρι 5%.

Στήριξη Ελλήνων καλλιεργητών
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συμβολή της JTI στην τοπική Οικονομία και την Απασχόληση αλλά και στην αύξηση των εξαγωγών της χώρας διευρύνεται περαιτέρω το 2023 με την έτι περαιτέρω ενίσχυση των αγορών εξαιρετικής ποιότητας ελληνικού καπνού για τα προϊόντα της ανά τον κόσμο, στηρίζοντας έμπρακτα τους Έλληνες καπνοκαλλιεργητές.

«Στόχος της JTI είναι να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζει την ηγετική της θέση στα συμβατικά προϊόντα και ενισχύοντας τον εξαγωγικό όγκο των προϊόντων της. Οι στρατηγικές προτεραιότητες της JTI στην Ελλάδα δίνουν έμφαση στην αειφόρο διαχείριση των πόρων, του Νερού, της Ενέργειας, των Αποβλήτων και στην προστασία του Περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα εστιάζουν σε στοχευμένες ενέργειες για την αποδοτικότητα της λειτουργίας και την παραγωγή οικονομιών κλίμακας. Στη JTI εργαζόμαστε σε έναν διπλό και δύσκολο δρόμο: Από τη μια αυξάνουμε την παραγωγή και τον όγκο των εξαγωγών στο εργοστάσιο και την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά της εξίσωσης, υπηρετούμε τον στρατηγικό μας στόχο για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλες μας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν συνιστά ένα αντιφατικό ευχολόγιο αλλά ένα στοίχημα που κερδίζουμε καθημερινά» σχολιάζει η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της JTI στην Ελλάδα κ. Γεωργία Καρούντζου.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ