KPMG: Έρευνα ‘The future of HR: Lessons from the Pathfinders’

Το «διπλό» disruption δρα καταλυτικά στον επαναπροσδιορισμού του ανθρώπινου δυναμικού

Οι συνέπειες της πανδημίας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας, έχουν επηρεάσει δραστικά διαφορετικούς τομείς στην εργασία. Σύμφωνα με το World Economic Forum πρόκειται για ένα «διπλό» disruption, το οποίο έχει ανατρέψει τη δομή και τη λειτουργία των οργανισμών. Πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύθηκαν με αυτή τη μετάβαση, άλλες όμως την αξιοποίησαν ως καταλύτη για τον επαναπροσδιορισμό του ανθρώπινου δυναμικού.

Κάποιες από τις λειτουργίες του Ανθρώπινου Δυναμικού των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως δημιουργούν αξία παρά το «διπλό» disruption που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της KPMG “The future of HR: Lessons from the Pathfinders”.

  • Η ένταξή, η ποικιλομορφία και η ισότητα είναι κάποιοι παράγοντες που δημιουργούν πολύ μεγάλη αξία για την επιχείρηση και την κουλτούρα
  • Η δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών για τους εργαζόμενους έχει ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
  • Η συνεχής ανατροφοδότηση (“feedback”) για το αποτέλεσμα της εργασίας είναι ουσιώδης για τη λήψη των αποφάσεων αλλά και την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και των μελών των ομάδων

Στο παραπάνω πλαίσιο, η πρόσφατη έρευνα της KPMG “The future of HR: Lessons from the Pathfinders έρχεται να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους κάποιοι από τους πιο καταξιωμένους παγκοσμίως οργανισμούς δημιουργούν αξία με το ανθρώπινο δυναμικό τους, παρά το «διπλό» disruption που αντιμετωπίζουν και πώς διαμορφώνουν το ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος.

Η έρευνα της KPMG “The future of HR: Lessons from the Pathfinders” πραγματοποίησε σε βάθος συνεντεύξεις με 18 επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού από όλον τον κόσμο, οι οποίοι εμφανίζουν χαρακτηριστικά των Pathfinders (*). Τα βασικά ευρήματα της έρευνας διακρίνονται σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες: Ο παράγοντας κοινωνία στο δείκτη ESG (Environmental – Social – Governance), η προσέγγιση του “total workforce” και ο επαναπροσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού στο νέο κόσμο της εργασίας.

Ο παράγοντας κοινωνία στο δείκτη ESG
Η συμπερίληψη, η ποικιλομορφία και η ισότητα είναι κάποιοι παράγοντες που δημιουργούν πολύ μεγάλη αξία για την επιχείρηση και την κουλτούρα της σύμφωνα με τους Pathfinders. Την ίδια στιγμή, η έρευνα έδειξε ότι η «δεξαμενή» των ταλέντων είναι πια προσβάσιμη, χωρίς αποκλεισμούς, δίνοντας τη δυνατότητα για νέα επίπεδα καινοτομίας. Οι σημαντικές αλλαγές όπως υποστηρίζουν οι ερωτηθέντες της έρευνας, συμβαίνουν μόνο όταν όλοι στην επιχείρηση αναγνωρίζουν τις δικές τους προκαταλήψεις και προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.
Η προσέγγιση του “total workforce”
H νέα φιλοσοφία “total workforce” φαίνεται να υιοθετείται από τους Pathfinders, οι οποίοι αμφισβητούν τις υπάρχουσες προσεγγίσεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και αναπτύσσουν νέες πιο σύγχρονες προοπτικές για το εργασιακό μέλλον. Έτσι, έχουν ως στόχο τη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών για τους εργαζόμενους, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά και τις επιθυμίες τους με απώτερο στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Επιπλέον, επιδιώκουν την εύρεση καινοτόμων και πιο αποτελεσματικών τρόπων και μεθόδων για να προσδιορίσουν και να καλύψουν τα όποια κενά στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.
Ο επαναπροσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού στο νέο κόσμο της εργασίας
Σύμφωνα με την έρευνα οι Pathfinders δοκιμάζουν και «πειραματίζονται» με νέους τρόπους εργασίας και σύγχρονες τεχνολογίες για να βοηθήσουν τον εργαζόμενο να προσαρμοστεί στο disruption. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία που παρουσιάζει η συνεχής ανατροφοδότηση (“feedback”) αναφορικά με το αποτέλεσμα της εργασίας για τη λήψη των αποφάσεων αλλά και την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και των μελών των ομάδων. Οι Pathfinders, όπως υποστηρίζουν βασίζονται και χρησιμοποιούν τα δεδομένα για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της απόδοσης του εργατικού δυναμικού αλλά και για να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά «Η φετινή έρευνα είναι ένα παράθυρο στο μέλλον. Αναδεικνύει τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τις περισσότερες εταιρείες στο άμεσο ή απώτερο μέλλον, είναι πλέον εμφανές ότι είναι απαραίτητο τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού να προσεγγίζονται ολιστικά. Ο πειραματισμός σε νέες προσεγγίσεις και τρόπους εργασίας θα δώσει τα επόμενα χρόνια μία νέα ώθηση στη βελτίωση της εμπειρίας του εργαζόμενου. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τα δεδομένα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση η ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού θα συμβάλει διαρκώς στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων.»
Ταυτότητα έρευνας “The future of HR: Lessons from the Pathfinders” της KPMG
Η έκθεση “The future of HR: Lessons from the Pathfinders” αποτελεί συνέχεια των ερευνών “Future of HR” του 2019 και 2020. Η KPMG πραγματοποίησε συνεντεύξεις με 18 επικεφαλής του Ανθρώπινου Δυναμικού σε πολυεθνικές, (μεταξύ τους οι Microsoft, Aviva, Telefonica, Thames Water, L’Oreal, Santander, United Overseas Bank), θέτοντας το ερώτημα πώς κάποια από τα μεγαλύτερα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού δημιουργούν αξία παρά το «διπλό» disruption (COVID-19 & Ψηφιοποίηση) και κατάρτισαν μια έκθεση με τα ευρήματά τους.

(*) Οι ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού που εστιάζουν σε ολοκληρωμένες και αλληλοενισχυόμενες δεξιότητες και χαρακτηριστικά όπως είναι η εμπειρία του εργαζόμενου, τα δεδομένα και η ανάλυσή τους (data and analytics), η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού του αύριο, το ψηφιακό ανθρώπινο δυναμικό και η εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις έρευνες του 2019 και του 2020, η ομάδα αυτή αποτελεί περίπου 10% του δείγματος και τα δύο αυτά έτη.

Mπορείτε να βρείτε την έρευνα “The future of HR: Lessons from the Pathfinders” εδώ.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ