KPMG: Εγκαινιάζει πολυετές πρόγραμμα για να επιταχύνει την εύρεση των παγκόσμιων λύσεων στα θέματα ESG

 • – Δημιουργία Περιφερειακών Hubs ESG της ΚPMG σε Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικό και Αμερική για την στήριξη των πελατών στην διαδρομή τους στους παράγοντες Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση (ESG)
 • – Δημιουργία KPMG Emerging Markets Accelerators (Επιτυχυντές Αναδυόμενων Αγορών της KPMG) για την παροχή στήριξης προσαρμοσμένης  στις ανάγκες της περιοχής και χρηματοδοτικής εμπειρίας για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών
 • – Συνεργασία με το Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge και το Stern School of Business Executive Education του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) για την παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στο ESG για όλο το δυναμικό της KPMG
 • – Οι εταιρείες της KPMG θα δημιουργήσουν από κοινού και θα παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα ESG, μέσω ενός οικοσυστήματος παγκόσμιων ηγετικών συνεργασιών

Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου επενδυτικού προγράμματος ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η KPMG σχεδιάζει να δαπανήσει περισσότερα από US$ 1,5 δισ. τα επόμενα τρία χρόνια εστιάζοντας στην ατζέντα των αλλαγών στους παράγοντες ESG. Η στρατηγική ESG έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους πελάτες των εταιρειών της KPMG ώστε να έχουν θετική επίδραση στους παράγοντες αυτούς. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στρατηγική αυτή βασίζεται στην αναγνώριση από την KPMG της ευθύνης της για τη βελτίωση του αντικτύπου της στον κόσμο και τις δεσμεύσεις σε σχέση με  το ESG που περιγράφονται στο “KPMG: Our Impact Plan”.

Η συλλογική επένδυση θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση και τη διεύρυνση του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού της KPMG, στην αξιοποίηση των δεδομένων, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και στην προώθηση της δράσης μέσω συνεργασιών, συμμαχιών και υποστήριξης. Το κλειδί για τον μετασχηματισμό θα είναι η ενσωμάτωση του ESG στον οργανισμό  και τις λύσεις των πελατών για την επίτευξη μετρήσιμων αλλαγών.

Η νέα παγκόσμια στρατηγική ESG δίνει προτεραιότητα σε πέντε τομείς:

 1. Λύσεις

Πέντε νέα εξειδικευμένα Hubs θα δημιουργηθούν για την παροχή εμπειρίας και λύσεων παγκοσμίου επιπέδου σε βασικά θέματα που αφορούν το ESG, τα οποίοι επικεντρώνονται στα παρακάτω:

 • Παγκόσμια απεξάρτηση από τον άνθρακα, βοηθώντας τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για μηδενικό ισοζύγιο και να σχεδιάσουν τα βήματα που θα ακολουθήσουν για την απεξάρτησή τους από τον άνθρακα.
 • Παγκόσμιο Advisory στο ESG, με τη στήριξη των ομάδων του Advisory από τις εταιρείες της KPMG, προσφέροντας κορυφαία εμπειρία στο ESG, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας σε κοινωνικά θέματα και λύσεις.
 • – Επίσης, θα δημιουργηθούν τρία Περιφερειακά Hubs ESG της KPMG, στην Ευρώπη, την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και την Αμερικανική ήπειρο, παρέχοντας στους πελάτες εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμα ευρήματα και εξειδίκευση παγκοσμίου επιπέδου στην ατζέντα του ESG.

Η KPMG θα επενδύσει στις κορυφαίες λύσεις και τεχνολογίες της για την κλιματική αλλαγή και τις λύσεις ESG, συμπεριλαμβανομένου του Climate IQ, ενός ψηφιακού εργαλείου που βοηθά τους πελάτες να εντοπίσουν ευκαιρίες και κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Για να συμπληρώσει τις τεχνολογικές επενδύσεις, ο παγκόσμιος οργανισμός θα διευρύνει επίσης το  ανθρώπινο δυναμικό του, τόσο για συμβουλευτικές υπηρεσίες ESG, όσο και για να παρέχει διασφάλιση σχετικά με τις γνωστοποιήσεις ESG. Επιπλέον, η KPMG θα αναπτύξει την ιδιόκτητη τεχνολογία της στις εργασίες ελέγχου για να επιτρέψει την παροχή διασφάλισης ESG με την ίδια ποιότητα και αυστηρότητα που εφαρμόζουν οι εταιρείες KPMG στις εργασίες οικονομικού ελέγχου.

 • Ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό

Η εκπαίδευση στο ESG θα  προσφερθεί σε 227.000 εργαζόμενους της KPMG για να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν ως παράγοντες θετικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης, η KPMG συνεργάζεται με δύο κορυφαία παγκόσμια ακαδημαϊκά ιδρύματα, το University of Cambridge Judge Business School και το NYU Stern Executive Education:

 • – Η συνεργασία του Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge θα δημιουργήσει δεξιότητες στο ESG, και θα συμπεριλάβει την ανάπτυξη ενός πλαισίου και λύσεων μάθησης που θα εφαρμοστούν στον παγκόσμιο οργανισμό της KPMG, με τη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων και άλλους ειδικούς που σχετίζονται με το πανεπιστήμιο στα ηνία, ξεκινώντας από εκατοντάδες επικεφαλής επιχειρήσεων και με τη φιλοδοξία να απευθυνθεί σε όλους τους ανθρώπους της KPMG παγκοσμίως. 
 • – Η συνεργασία με το Stern Executive Education του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης θα οδηγήσει στην από κοινού δημιουργία ενός προγράμματος βιωσιμότητας για την KPMG με τη μορφή εκπαίδευσης στελεχών.
 • Υποστήριξη αναπτυσσόμενων χωρών

Η KPMG θα εγκαινιάσει το πρόγραμμα KPMG Emerging Markets Accelerators (Επιταχυντές Αναδυόμενων Αγορών KPMG) για αναπτυσσόμενες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, την Αφρική, την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και τη Λατινική Αμερική. Ο στόχος αυτών των Επιταχυντών Αναδυόμενων Αγορών είναι να διασφαλίσουν ότι οι περιοχές του κόσμου που στερούνται εξειδίκευσης και πόρων θα έχουν έναν αξιόπιστο σύμβουλο για να υποστηρίξει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

 • Συνεργασίες και Συμμαχίες

Η KPMG αναγνωρίζει ότι τα παγκόσμια ζητήματα δεν θα επιλυθούν μόνο από έναν οργανισμό, και αυτός είναι ο λόγος που ο παγκόσμιος οργανισμός βασίζεται στη συνεργασία του με εξωτερικούς οργανισμούς, όπως η UNESCO, η Enactus και το Global Reporting Initiative.

Μέσω συνεργασιών με Google Cloud, Microsoft Salesforce και ServiceNow, η KPMG δημιουργεί από κοινού νέα εργαλεία και λύσεις που θα παρέχουν κρίσιμα συμπεράσματα με βάση δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πελάτες για να χαρτογραφήσουν την διαδρομή τους στο ESG και να υλοποιήσουν ζωτικές αλλαγές ώστε να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους.

 • Αφουγκραζόμαστε και πράττουμε

Με στόχο τη στήριξη του πυλώνα της παγκόσμιας στρατηγικής της για το ESG, η KPMG εγκαινιάζει επίσης μια νέα καμπάνια με τίτλο  “Voices for a Sustainable Future“ («Φωνές για ένα Βιώσιμο Μέλλον»), παρέχοντας μια πλατφόρμα για την έκφραση των απόψεων εδραιωμένων και νέων στοχαστών, δίνοντας φωνή σε κρίσιμα ζητήματα – από την κλιματική αλλαγή έως το φύλο και την φυλετική ισότητα. Το πρόγραμμα θα οδηγήσει σε αξιοποιήσιμα συμπεράσματα ώστε να επιταχυνθεί η πορεία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ο Bill Thomas, Global Chairman και CEO της KPMG, αναφέρει «Ο τρόπος ανάπτυξής μας έχει σημασία, και αυτό που λειτούργησε για εμάς και άλλες επιχειρήσεις στο παρελθόν, δεν θα λειτουργήσει στο μέλλον. Ο κόσμος βρίσκεται ενώπιον κρίσεων σε πολλαπλά μέτωπα, και είναι ο λόγος για τον οποίο θέτουμε την ατζέντα Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση στον πυρήνα όλων όσων κάνουμε. To ESG θα είναι σημείο αναφοράς που θα διατρέξει ολόκληρο των παγκόσμιο οργανισμό μας, από την ενδυνάμωση των ανθρώπων μας ώστε να γίνουν παράγοντες θετικών αλλαγών, έως τις υπηρεσίες για τους πελάτες μας και τις συμμαχίες μας με κρίσιμα ενδιαφερόμενα μέρη. Η KPMG διαθέτει την παγκόσμια κλίμακα, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία και τις σχέσεις που μας δίνουν τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να χρησιμοποιήσουμε τη θέση μας για να παρέχουμε υπηρεσίες και λύσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και η κοινωνία μας».

Ο Richard Threlfall, Global Head του ESG και του KPMG IMPACT, σχολίασε «Είναι υποχρέωση όλων μας – ως επιχειρήσεις και άτομα – να παίξουμε το ρόλο μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απειλούν το μέλλον του πλανήτη μας και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η παγκόσμια στρατηγική μας ESG θα βοηθήσει προκειμένου να δώσουμε τα εφόδια στους ανθρώπους μας ώστε να κάνουν τη διαφορά, καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνολογίας προς όφελός μας. Αναγνωρίζουμε όμως επίσης ότι οι αλλαγές που απαιτεί η κοινωνία θα πραγματοποιηθούν πιο αποτελεσματικά μέσω της ανοιχτής συνεργασίας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε ευκαιρίες συνεργασίας με άλλους οργανισμούς που μοιράζονται τον σκοπό μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους και παντού».

Η παγκόσμια στρατηγική ESG της KPMG έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο μετά την έναρξη της δράσης  “KPMG: Our Impact Plan”, που παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του παγκόσμιου οργανισμού σε θέματα ESG, με απώτερο στόχο να έχει ακόμη μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Η KPMG ήταν η πρώτη επιχείρηση επαγγελματικών υπηρεσιών που κατάρτισε εκθέσεις σύμφωνα με τα  Stakeholder Capitalism Metrics του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Το σχέδιο ορίζει μια σειρά από στόχους, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να καταστεί επιχείρηση με μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030. Η υλοποίηση και η επιτάχυνση της δράσης  “KPMG: Our Impact Plan” αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον παγκόσμιο οργανισμό καθώς υλοποιεί τις δεσμεύσεις μας για την αντιμετώπιση θεμάτων – από την κλιματική κρίση έως την κοινωνική κινητικότητα και την συμμετοχή της κοινότητας.

Η Jane Lawrie, Global Head of Corporate Affairs, σχολιάζει «Γνωρίζουμε ότι η KPMG και το επάγγελμά μας έχουν μια σημαντική αλλά και επείγουσα ευκαιρία να επιταχύνουν την αλλαγή που απαιτείται για ένα βιώσιμο μέλλον. Η αλλαγή αυτή ξεκινά από εμάς τους ίδιους. Το “Our Impact Plan”, που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο, περιγράφει τις αλλαγές που σκοπεύουμε να κάνουμε στους τρόπους δράσης μας και δεσμεύεται για την αναφορά της προόδου μας, ώστε να είμαστε υπεύθυνοι για την αναφορά τους. Η ατζέντα του ESG είναι εξίσου σημαντική για τους ανθρώπους μας όσο και για τους πελάτες μας, οι σημαντικές αυτές αλλαγές που παρουσιάστηκαν σήμερα, ενισχύουν περαιτέρω τον σκοπό της KPMG να Εμφυσήσει την Εμπιστοσύνη και να Ενισχύσει τις Αλλαγές, λειτουργώντας ως πυξίδα για την ανάπτυξη της εταιρείας».

Όπως ανέφερε σχετικά η Έφη Κατσούλη, Partner, KPMG στην Ελλάδα «Το τρίπτυχο Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση ήρθε για να μείνει. Δεν είναι πια θέμα «γιατί χρειάζεται» αλλά «πώς θα το κάνουμε». Οι επιχειρήσεις που δεν θα αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα το ESG αργά ή γρήγορα θα χάσουν πελάτες, εργαζόμενους και χρηματοδότηση. Είναι ευθύνη όλων να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και η KPMG το κάνει πράξη με τη στρατηγική και τις επενδύσεις της τόσο για την ίδια ως ένας παγκόσμιος οργανισμός όσο και για τους πελάτες της.»

Σχολιάζοντας αυτήν την επένδυση, ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον υπόθεση όλων μας. Με τη σειρά πρωτοβουλιών που λαμβάνει η KPMG αναδεικνύει ξεκάθαρα το ρόλο και την αξία της στρατηγικής ESG την οποία εφαρμόζουμε πρώτα, αλλά και προσφέρουμε συμβουλευτικά στους πελάτες μας. Το επιχειρείν στην Ελλάδα έχει αποδείξει ότι ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και πιστεύω πως στη χώρα μας θα υιοθετηθούν άμεσα οι πρακτικές βιωσιμότητας.»

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ