ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ: Εκπαίδευση εταίρων στο εγχειρίδιο του Ευρωπαϊκού Έργου “ReStory”

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου “Re Story (Rewrite your story)”, την τρέχουσα εβδομάδα οι εταίριοι του έργου υλοποίησαν εκπαίδευση στο εγχειρίδιο με τις εκπαιδευτικές ασκήσεις, που αποτελεί και ένα εκ των παραδοτέων του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι δοκίμασαν θεατρικές πρακτικές όπως το εφαρμοσμένο και το θέατρο ντοκιμαντέρ ως προς την αντιμετώπιση της απώλειας ή/και του άγχους.Επιπλέον, έγινε δοκιμή σε εργαλεία εικαστικών τεχνών, όπως βίντεο stop motion για την παραγωγή ενός συλλογικού ηλεκτρονικού βιβλίου Μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με την οικογένεια και τους συγγενείς.
Μείνετε συντονισμένοι για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της εκπαιδευτικής εβδομάδας!

Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στα γραφεία της AMKE Ιασης και συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:

Το “Re Story” στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα απευθύνεται σε Φροντιστές ηλικιωμένων και θα συνοδεύεται από εργαλεία και μεθοδολογίες βασισμένες στις αρχές της ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling). Μέσω αυτού, το έργο στοχεύει στη βελτίωση κι ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών των επαγγελματιών, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, καθώς και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη συμπερίληψη των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, ώστε να αποκτήσουν ενεργό ρόλο σε ομαδικές δραστηριότητες και να νιώσουν δημιουργικοί και παραγωγικοί, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: https://restorytocare.eu/

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ