MAS EUROPE: Λ. Ζαΐμης (MAS): Πιο σημαντικός από ποτέ ο ρόλος του λογισμικού στον κλάδο της ενέργειαςMAS EUROPE:

Ο ρόλος του λογισμικού στον κλάδο της ενέργειας είναι πιο σημαντικός από ποτέ, αναφέρει ο κ. Λεωνίδας Ζαΐμης, CEO και Πρόεδρος της MAS Α.Ε., καθώς -όπως εξηγεί- αποτελεί τον μόνο τρόπο “να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο περιβάλλον όπου τα πράγματα εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο.” 

– Μιλήστε μας για τη MAS, ποια η δραστηριότητά της και σε ποιους απευθύνεται;

Η MAS Α.Ε. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που προσφέρει προηγμένες λύσεις για τη διαχείριση της παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  Η εταιρεία έχει 45 χρόνια εμπειρίας, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Ισραήλ, Τουρκία και Ασία).  Είμαστε 100% ελληνική εταιρία με διεθνή αναγνώριση και βραβευμένη για τις καινοτόμες λύσεις μας καθώς και για την προηγμένη τεχνολογία μας.

Ο κλάδος της ενέργειας βιώνει τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων δεκαετιών με αλλαγές τόσο στο επιχειρησιακό μοντέλο όσο και στην τεχνολογία. Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στην ενεργειακή μετάβαση με την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αναβάθμισης, βελτιστοποίησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων και υποδομών ηλεκτροπαραγωγής. Πελάτες μας είναι όλοι οι Παραγωγοί Ενέργειας, Διαχειριστές δικτύων  και ΦοΣΕ με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, παρέχοντας λύσεις εκσυγχρονισμού και ολιστικού ψηφιακού μετασχηματισμού στη διαχείριση και λειτουργία σύνθετων χαρτοφυλακίων συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, πατροπαράδοτοι πελάτες μας είναι τα διυλιστήρια και οι πάροχοι φυσικού αερίου όπου συμβάλουμε με λύσεις εκσυγχρονισμού σταθμών συμπίεσης.

Αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών συμβάλλοντας έτσι στην αποτροπή μιας καταστροφικής κλιματικής αλλαγής.  Ο στόχος αυτός επιβάλλει και τη σωστή διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας για τη βέλτιστη ενεργειακή αξιοποίηση. Η θυγατρική μας εταιρεία i4EnergyS.A., με ξεχωριστή τεχνολογία και εμπειρία, στηρίζει τον παραπάνω στόχο παρέχοντας εξελιγμένες λύσεις λογισμικού. Ο ρόλος του λογισμικού στον κλάδο της ενέργειας είναι πιο σημαντικός από ποτέ διότι είναι ο μόνος τρόπος να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο περιβάλλον όπου τα πράγματα εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο. 

– Ποια είναι η εμπειρία της εταιρείας; Μιλήστε μας για κάποια ενδεικτικά μεγάλα έργα που έχετε αναλάβει στους κύριους τομείς της δραστηριότητάς σας.

Η τεχνολογία της MAS είναι ο “αφανής ήρωας” πίσω από πολλά ενεργειακά έργα στην Ελλάδα. Έχουμε συμβάλει ουσιαστικά σε σημαντικά έργα εταιρειών όπως η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ, τα ΕΛΠΕ καθώς και σε έργα υβριδικών εγκαταστάσεων μπαταρίας και αντλιοταμίευσης. Τα έργα όμως για τα οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι αφορούν τα ελληνικά νησιά. Η εξασφάλιση της “καθαρής”, επαρκούς και ποιοτικής ενέργειας στα νησιά είναι ένα πολύπλοκο εγχείρημα που απαιτεί την επίλυση ιδιαίτερων προβλημάτων.  Η εταιρεία μας έχει υλοποιήσει έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των σταθμών παραγωγής για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την ένταξη τους σε ένα ενεργειακό ψηφιακό οικοσύστημα. Η διαχείριση των νησιώτικων δικτύων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του καινοτόμου λογισμικού της εταιρείας μας που παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ τη δυνατότητα ολιστικής διαχείρισης των ΑΠΕ και των θερμικών σταθμών για την εξασφάλιση του ενεργειακού ισοζυγίου. Η υψηλού επιπέδου τεχνολογία επιτρέπει σε πολλά από τα μικρότερα νησιά να λειτουργούν χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης και επιτήρησης. 

– Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μια εταιρεία υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης και τεχνολογίας όπως η MAS; Πώς ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;  

Εταιρείες όπως η MAS κατέχουν ενδογενώς εξειδικευμένη τεχνολογία, εμπειρία, τεχνογνωσία και συνεπώς την ικανότητα να προσφέρουν λύσεις και υπηρεσίες που δεν δύνανται να αναλάβουν απλές τεχνικές εταιρίες. Οι πελάτες μας έρχονται στη MAS διότι γνωρίζουν ότι θα παραλάβουν εγγυημένη λύση με τεχνολογία αιχμής.  

Η βασική μας πρόκληση είναι η δημιουργία  της τεχνολογίας του αύριο διατηρώντας έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη του καινοτόμου (και βραβευμένου) λογισμικού ACROSS® Digital Energy Ecosystem. Κάτι τέτοιο απαιτεί συνεχή επένδυση σε R&D, προηγμένη τεχνολογία και πολύ υψηλή τεχνογνωσία. Η πρόκληση αφορά τόσο την εταιρεία όσο και προσωπικά τα στελέχη  της Έρευνας και Ανάπτυξης(R&D), καθώς πρέπει να διατηρούν συνεχώς το επιστημονικό τους προβάδισμα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του κλάδου.

– Πέραν της ευρείας διείσδυσης της ψηφιακής τεχνολογίας, πόσο έχει αλλάξει η πανδημία την κουλτούρα, αλλά και τον ρόλο της ηγεσίας ενός οργανισμού; 

Η πανδημία έφερε μια πληθώρα αλλαγών σε όλους τους βασικούς θεσμούς της κοινωνίας. Στο εργασιακό περιβάλλον χρειάστηκε να αμφισβητηθούν, επαναξιολογηθούν και αναδιαμορφωθούν αρκετά “status quo” που μέχρι πριν την πανδημία όριζαν την εργασιακή καθημερινότητα και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Εκ των πραγμάτων περιήλθαν αλλαγές στην εταιρική κουλτούρα αυτών. Σταδιακά, βασικές επαγγελματικές αξίες που μέχρι πρότινος όριζαν το εταιρικό περιβάλλον, “κατέβηκαν θέση” στη λίστα αξιών, δίνοντας τη σειρά τους σε άλλες, περισσότερο σχετικές με το άτομο, την ιδιωτικότητα και την αναγνώριση στην ατομική δυναμική και προοπτική. 

Η ανθεκτικότητα και ικανότητα προσαρμοστικότητας φαίνεται να υπερισχύουν πλέον έναντι άλλων αξιών. Ταυτόχρονα, το αίσθημα του “ανήκειν” ανέβηκε θέση ως αξία καθώς οι εργαζόμενοι ένιωσαν την ανάγκη μετά την απομόνωση της καραντίνας να επανασυνδεθούν με άτομα με τα οποία μοιράζονται κοινά εργασιακά ενδιαφέροντα και συμπορεύονται σε κοινό επαγγελματικό αντικείμενο. 

Ταυτόχρονα ο ρόλος του ηγέτη χρειάστηκε να αναπροσαρμοστεί αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ηγεσία ενός οργανισμού έπρεπε να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων που αφορούν τόσο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους όσο και την επιβίωση της επιχείρησής τους.Ο ηγέτης πλέον χρειάζεται να είναι ένα πιο οικείο πρόσωπο, πιο προσιτό και πιο “inclusive”. Ο ρόλος του ηγέτη εξακολουθεί να είναι από τους κυρίαρχους μέσα στην εταιρεία, όχι όμως τόσο λόγω της εξουσίας που μπορεί να του παρέχει η θέση του στην οργανωτική δομή της εταιρείας αλλά λόγω της εκτίμησης που είναι σημαντικό να τρέφουν προς εκείνον οι συνεργάτες, τα μέλη της ομάδας του.  

Η πανδημία ανέδειξε κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ηγετών την ανθεκτικότητα. Οι ηγέτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες αλλαγές στις ανάγκες των πελατών τους, να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της λειτουργίας τους, ακόμα και με την απουσία μεγάλου μέρους του προσωπικού τους, και να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους για το μέλλον σε ένα πολύ αβέβαιο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η περίοδος της καραντίνας αποτέλεσε ευκαιρία ενδοσκόπησης για πολλούς. Η ενδοσκόπηση αυτή, μετά την πανδημία προσέφερε στις επιχειρήσεις περισσότερους ηγέτες με αυξημένη αυτογνωσία και άρα καλύτερη γνώση των δυνατών και των προς βελτίωση σημείων τους. 

Ο ρόλος του ηγέτη απαιτεί έντονα τα στοιχεία της ακεραιότητας, αυθεντικότητας και εντιμότητας. Οι δυσκολίες της προηγούμενης περιόδου ζητούν ηγέτες με “ανθρώπινο” πρόσωπο, που αντιλαμβάνονται την εταιρεία ως σύνολο πολλών ατόμων και όχι ως ένα όχημα μόνο με “οδηγό και συνοδηγό”. Οδηγοί στο “όχημα” είναι πλέον όλα τα μέλη της ομάδας, συνεισφέροντας μέσω των ιδεών και προτάσεών τους. Ο ηγέτης οφείλει να φροντίζει να δημιουργούνται και να διατηρούνται συνθήκες κατάλληλες για να αναδεικνύονται οι δυναμικές όλων των μελών μιας ομάδας. 

– Ποιες ικανότητες και δεξιότητες εκτιμάτε ότι στο μέλλον θα απαιτηθούν να κατέχουν τα νέα και πολλά υποσχόμενα στελέχη;

Τα νέα στελέχη – μελλοντικοί ηγέτες  θα πρέπει να εκπαιδευτούν εγκαίρως και να εξοικειωθούν με την ιδέα του “βάζω τον εαυτό μου πιο πίσω και θέτω ως προτεραιότητα τους ανθρώπους που διοικώ”. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να αναδείξουν ταλέντα και δυνάμεις από διαφορετικά σημεία μιας εταιρίας και άρα να επιτύχουν πολλά περισσότερα, καλύτερα αποτελέσματα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. 

Θα πρέπει να είναι σε θέση να επικαιροποιούν τις τεχνικές γνώσεις τους, να αναζητούν γενικευμένη αλλά και εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου τους και σε αυτό το ταξίδι της γνώσης να μη φοβούνται να συγκριθούν με τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Η φιλομάθεια, μια υποτιμημένη αξία του παρελθόντος, θα πρέπει να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, ως ο φάρος που θα δείχνει ανά πάσα στιγμή το όραμα και αποστολή του νέου ηγέτη. 

* Ο Λεωνίδας Ζαΐμης είναι μέλος του CEO Clubs Greece

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ