ΜΗΤΕΡΑ: Εισάγει τη νέα τεχνική Ψηφιακής Μαστογραφίας με έγχυση σκιαγραφικού

Στο Τμήμα Απεικόνισης Μαστού του ΜΗΤΕΡΑ, εφαρμόζεται η νέα τεχνική μαστογραφίας εμπλουτισμού (Contrast Enhanced Mammography) με έγχυση σκιαγραφικού.

Μια νέα απεικονιστική τεχνική με μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβειασε σχέση με την ψηφιακή μαστογραφία, που παρέχει δυναμικές πληροφορίες για την αγγείωση των αλλοιώσεων στο μαστό.

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην έγχυση ιωδιούχου σκιαγραφικού από μια περιφερική φλέβα, κατά τον ίδιο τρόπο, όπως σε μια αξονική τομογραφία. Η ασθενής τοποθετείται στο μηχάνημα του μαστογράφου, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και στην εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας. Εν συνεχεία λαμβάνονται εικόνες μετά την έγχυση του σκιαγραφικού σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που μας επιτρέπουν την εκτίμηση και ανάλυση της αγγείωσης, τόσο του φυσιολογικού μαστού, όσο και τυχόν υποκείμενων αλλοιώσεων αυτού.

Έτσι, έχουμε πλέον πρόσβαση και σε δυναμικές πληροφορίες που συμπληρώνουν ιδανικά  τις μορφολογικές πληροφορίες και ενισχύουν την διαγνωστική μας ακρίβεια. Ο χρόνος διενέργειας δεν ξεπερνά τα 6-8’ και η διαδικασία είναι πολύ καλά ανεκτή από τις ασθενείς.

Στις μέχρι σήμερα πολυκεντρικές μελέτες, η ψηφιακή μαστογραφία με σκιαγραφικό αναδεικνύεται ως έχουσα μεγαλύτερη διαγνωστική ευαισθησία από την μαστογραφία και κατά περίπτωση μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια απ΄ ότι ο συνδυασμός μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος.

Η Αλεξάνδρα Αθανασίου, MD, MSc, EUSOBI Board, Διευθύντρια του Τμήματος Απεικόνισης Μαστού του ΜΗΤΕΡΑ δήλωσε: «Στο Τμήμα Απεικόνισης Μαστού του ΜΗΤΕΡΑ έχουμε ξεκινήσει και πραγματοποιούμε αυτή την τεχνική σε περιπτώσεις γυναικών με ιστορικό κακοήθειας μαστού και συνοδούς επιβαρυντικούς παράγοντες, σε περιπτώσεις διαγνωστικών διλημμάτων στην απλή μαστογραφία -όταν το υπερηχογράφημα δεν δίνει ξεκάθαρη λύση- και σε επιλεγμένες περιπτώσεις ελέγχου πριν από χειρουργείο μαστού.

Εκτιμούμε ότι αποτελεί άλλο ένα λίαν χρήσιμο εργαλείο, που έρχεται να ενισχύσει τη διαγνωστική μας φαρέτρα στον απεικονιστικό έλεγχο του μαστού».

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ