ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Ξεπέρασαν τα €700 εκατ. οι επενδυσεις της Mytilineos το 2022

Νέα ρεκόρ κερδοφορίας σημείωσε η Mytilineos το 2022, με βάση την ολοένα αυξανόμενη διεθνοποίηση των δραστηρι-οτήτων της. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτι-σαν, επίσης η ταχύτητα ωρίμανσης και η ολοκλήρωση ενός αριθμού νέων επενδύ-σεων, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και οι σημαντικές συνέργειες μεταξύ των Τομέων που προσφέρουν τη δυνατότητα στη Διοίκηση να αξιοποιεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν στο ευμετάβλητο περιβάλλον των αγορών, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά, καταγράφηκε 137% αύ-ξηση του Κύκλου Εργασιών, που ανήλθε σε €6.306 εκατ., σε σύγκριση με €2.664 εκατ. το 2021 και 187% αύξηση στα καθα-ρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €466 εκατ. έναντι €162 εκατ. το 2021.

Ως πλέον σημαντικό στοιχείο των οικονο-μικών αποτελεσμάτων, παρουσιάζεται η μείωση του καθαρού δανεισμού στα €716 εκατ. το 2022, από €803 εκατ. στο τέλος του 2021, αν ληφθεί μάλιστα υπόψιν ότι επετεύχθη σε μία χρόνια όπου οι επενδύ-σεις ξεπέρασαν τα €700 εκατ. καταγρά-φοντας νέο υψηλό επίπεδο.

«Για τη Mytilineos, το 2022 ήταν ένα έτος ορόσημο, όχι μόνο για τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις που πέτυχε η Εταιρεία απέναντι σε ένα αρνητικό διεθνές περιβάλλον, αλλά κυρίως γιατί αποτέλεσε το έτος μετάβα-σης σε μια νέα εποχή, μέσω του εταιρι-κού μετασχηματισμού της σε Mytilineos Energy & Metals», σχολίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο ίδιος στάθηκε στην ένταξη της εταιρείας για πρώτη φορά στον δείκτη MSCI, καθώς και την συνεχή ενίσχυση της συμμετοχής των ξένων, κυρίως, θεσμικών επενδυτών, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στην εισαγωγή της εταιρείας στους δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones, καθώς και στον δείκτη MSCI ESG Ratings, που «αποδεικνύουν ότι η Mytilineos ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ εταιρειών με υψηλές επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης».

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ