NOVARTIS HELLAS: Η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων υγείας δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους ασθενείς

Στην προστιθέμενη αξία των δεδομένων υγείας με στόχο καλύτερες υγειονομικές εκβάσεις και αποδοτικότερα συστήματα υγείας, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες δημογραφικές και υγειονομικές προκλήσεις αναφέρθηκε η Head Patient Access, Health Policy & Public Affairs της Novartis Hellas, Δέσποινα Νικολαΐδου στη τοποθέτησή της στο Συνέδριο 6th Healthcare Transformation με θέμα «Challenges in a constantly shifting environment”. 

Η κα Νικολαΐδου συμμετείχε στο Δορυφορικό Τραπέζι «PAVE: η αξιοποίηση των δεδομένων σε ένα σύγχρονο σύστημα υγειονομικής φροντίδας-Ανάγκες και προκλήσεις», στο οποίο παρουσιάσθηκε το έργο «PAVE – Partnering for Adding Value in the Health Ecosystem», μία πρωτοβουλία της Novartis Hellas που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από την εταιρεία HealThink υπό την διεύθυνση του κ. Πάνου Σταφυλά, Επιστημονικού Διευθυντή της HealThink. Το έργο PAVE, το οποίο είχε ως στόχο να προτείνει ένα πλαίσιο αξιοποίησης των δεδομένων υγείας στην Ελλάδα, παρουσιάσθηκε από τον κ. Δημήτρη Κατεχάκη, συντονιστή του έργου και Επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ και  Διευθυντή του Hellenic Digital Health Cluster και την κα Έλενα Σταφυλά, δικηγόρο και Διευθύντρια Νομικών & Εταιρικών Υποθέσεων της HealThink, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Πάνος Σταφυλάς.

Η κα Νικολαΐδου αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία μεγάλου όγκου δεδομένων υγείας, πεδίο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικεντρωθεί με την πρωτοβουλία για την έκδοση του Κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (European Health Data Space-EHDS) «Η Novartis Hellas, ως κοινωνικός εταίρος, αποφάσισε να συμμετάσχει στη συλλογική -ευρωπαϊκή και εθνική- προσπάθεια για την ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας της χώρας μέσα από τη συνεργασία με έγκριτους επιστήμονες προκειμένου να παραχθεί ένα πλήρως τεκμηριωμένο κείμενο, ένας οδικός χάρτης, ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει στην παραγωγική συζήτηση με τους φορείς και τις ρυθμιστικές αρχές. Το PAVE αποτελεί ένα έργο-πλαίσιο το οποίο ανταποκρίνεται στις συνθήκες και δυνατότητες της χώρας, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία του ελληνικού περιβάλλοντος και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτό.»

Ο κ. Κατεχάκης, αναφέρθηκε καταρχάς στη μεθοδολογία του έργου και τόνισε ότι η επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών και οι συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό συνέβαλαν καθοριστικά στην δημιουργία του πλαισίου PAVE. Ο ίδιος ανέφερε συνοπτικά ότι το πλαίσιο PAVE προτείνει μία σειρά από ενέργειες και δράσεις οι οποίες κατανέμονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: υποδομές, ετοιμότητα των δεδομένων, διακυβέρνηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ σε αυτά έρχονται να προστεθούν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και η εξασφάλιση ικανών πόρων. Στη συνέχεια o κ. Κατεχάκης ανάφερε ότι το πλαίσιο PAVE συνοδεύεται από αναλυτικό οδικό χάρτη υλοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις χρονικούς ορίζοντες με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους αναλυτικούς στόχους αντίστοιχα. Τέλος ο κ. Κατεχάκης δήλωσε ότι το πλαίσιο PAVE μπορεί να αξιοποιηθεί ως μία συνεκτική βάση για την ανάπτυξη ενός πλάνου δράσης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους και να υποστηρίξει τους αρμόδιους φορείς στην  περαιτέρω ωρίμανση του ελληνικού περιβάλλοντος.

Η κα Σταφυλά, που είχε την ευθύνη του νομικού σκέλους του έργου, αναφέρθηκε στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας, τονίζοντας τα προβλήματα που ανέδειξε το έργο PAVE αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τη βελτίωσή του. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε αφενός στην ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας όπως αυτή προκύπτει από την πληθώρα των σχετικών διατάξεων που επιτρέπουν τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας, και αφετέρου στα προβλήματα που ανακύπτουν αναφορικά με τον κατακερματισμό της νομοθεσίας, την ανασφάλεια δικαίου καθώς και την έλλειψη επαρκούς διαφάνειας ως προς τις διαδικασίες. Η ίδια επισήμανε ότι η πρόταση Κανονισμού EHDS, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πρόοδο των εργασιών στα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και τα παραδείγματα άλλων χωρών μπορούν να αποτελέσουν τον οδηγό και ότι είναι εφικτό να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό και κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας, λαμβάνοντας άμεσα νομοθετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο και εμπλέκοντας τις αρμόδιες αρχές και εξειδικευμένους νομικούς, όπως αυτά αναλυτικά προτείνονται από το έργο PAVE. 

Συνοψίζοντας ο κ. Σταφυλάς επισήμανε ότι στόχος του έργου ήταν μία ολοκληρωμένη, ρεαλιστική, σύγχρονη και εναρμονισμένη με το ελληνικό περιβάλλον πρόταση, με δυνατότητα να επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις και να συνδράμει στις δράσεις που ήδη υλοποιούνται στη χώρα, και γι’ αυτό το λόγο η ομάδα έργου συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να εργάζεται σε αυτό το πεδίο. Τέλος, επισήμανε την καίρια σημασία που έχει η συνεργασία και η ενεργή συμμετοχή  όλων των θεσμικών φορέων στις πρωτοβουλίες και δράσεις που υλοποιούνται για την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας στην Ελλάδα, στους οποίους και απηύθυνε δημόσια πρόσκληση να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους σχετικά με το έργο PAVE, έτσι ώστε αυτό να αξιοποιηθεί από  το ελληνικό σύστημα υγείας, προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ