NOVARTIS: Παραμένει πιστή στη δέσμευση της στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία

Η Novartis παρέχει καινοτόμες λύσεις στις αναδυόμενες ανάγκες των ασθενών και των κοινωνιών

γεία, κοινωνία, περιβάλλον και οικονομία: αυτοί είναι οι πυλώνες τους οποίους έχει δεσμευτεί να στηρίζει μέσα από τις ενέργειες και τις δράσεις της η Novartis Hellas. Πιστή στην αποστολή της να ανακαλύπτει συνεχώς νέους τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, η εταιρεία έχει ενσωματώσει πλήθος περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στην διακυβέρνηση της.

Διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία

Η διετία που περάσαμε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά στον τομέα της υγείας. Αναλογιζόμενη των συνθηκών η Novartis Hellas, στήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους ασθενείς και τους ανθρώπους της στις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία Covid-19.

Μόνο το 2021, 3,4 εκατ. Έλληνες πολίτες είχαν πρόσβαση σε 80 θεραπείες της Novartis με 31.385 Ποιοτικά Προσαρμοσμένα Έτη Ζωής (QALYs). Επιπλέον, την ίδια χρονιά, η εταιρεία πραγματοποίησε 72 κλινικές μελέτες ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ, με 718 συμμετέχοντες, καθώς και 6 προγράμματα υποστήριξης ασθενών/πρόσβασης με 2.901 ωφελούμενους.

Η κοινωνική/πολλαπλασιαστική αξία των θεραπειών αυτών – μέσω της συνεισφοράς του υγιούς πληθυσμού στο Α.Ε.Π. της χώρας – ανήλθε σε $823,5 εκ. το 2021 και $658 εκ. το 2020.

Μελετώντας κανείς τα νούμερα γίνεται κατανοητό ότι ο ασθενής βρίσκεται στο επίκεντρο για την Novartis Hellas.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Το ανθρωπινό δυναμικό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την μακροπρόθεσμη επιτυχία μίας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, η Novartis Hellas προσπαθεί συνεχώς για την εξέλιξη των ανθρώπων της.

Την περίοδο 2020-2021, οιάμεσες επενδύσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα €468 εκ. ενώ το 2021 δημιουργήθηκαν 1.726 άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα αξίας της.

Με σκοπό τη διαρκή διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως θα μπορούν να εμπνέονται και να εξελίσσονται, πραγματοποίησε  39.000 ώρες εκπαίδευσης, είτε εσωτερικά είτε  μέσω κορυφαίων παρόχων.

Παράλληλα, εναρμονισμένη με τις κοινωνικές εξελίξεις, απέδειξε έμπρακτα τη δέσμευση της στη διαφορετικότητα και στη συμπερίληψη, γεγονός που αποτυπώνεται  στο 63,73% των θέσεων αυξημένης ευθύνης που  καταλαμβάνονται από γυναίκες.

Τέλος, εφάρμοσε υβριδικό μοντέλο εργασίας με σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζομένων κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Στήριξη της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος

Η Novartis Hellas συνέχισε να δραστηριοποιείται ενεργά και στα προγράμματα υποστήριξης και ενδυνάμωσης ασθενών, φορέων και επαγγελματιών υγείας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Το πρόγραμμα για την ολιστική υποστήριξη των γυναικών με καρκίνο μαστού «Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!»
  • Το διαδραστικό Ψηφιακό Σεμινάριο Ενδυνάμωσης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, European Patient Innovation Summit.
  • Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, το πρόγραμμα Digital Skills, το θεσμό “Falling Walls Lab Greece”, για την υποστήριξη των νέων ταλέντων.
  • Το πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενίσχυσης της απασχολησιμότητας «Ready for Work» του Women On Top.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρεία έκανε σοβαρές ενέργειες για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Πιο συγκεκριμένα:

  • Απομάκρυνση όλων των πλαστικών μιας χρήσης από τις εγκαταστάσεις της Novartis Hellas,
  • Αντικατάσταση του στόλου συμβατικών οχημάτων της εταιρείας με αντίστοιχα προηγμένης τεχνολογίας.
  • Συνεργασία με τη ΜΚΟ Οργάνωση Γη για την αποκατάσταση των περιοχών του Κρυονερίου και της Δροσοπηγής στην Αττική, που είχαν πληγεί από τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2021.

Η Novartis Hellas, με την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα είναι αναγκαία συστατικά για την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική της επιτυχία, παραμένει προσηλωμένη στην εξέλιξη των ανθρώπων της, στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, των ενώσεων ασθενών και στο περιβάλλον. 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Novartis Hellas για την διετία 2020-2021. Το 2022, η εταιρεία παραμένει πιστή στις δεσμεύσεις της και συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με στόχο να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ