Ο κύριος Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain συντονιστής σε πάνελ του 3ου Συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης

Ο κύριος Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain θα είναι ένας εκ των συντονιστών στα πάνελ του 3ου Συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης, που διοργανώνει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, σε συνεργασία με την @ethosEVENTS στις 22 & 23 Ιουνίου 2022, με φυσική παρουσία στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, & online μέσα από το LiveOn Expo Complex. 

To 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης, είναι το θεσμικό φόρουμ της αγοράς επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Επιδιώκει να αποτελέσει σημείο συνάντησης και αναφοράς του συνόλου των θεσμικών επενδυτών, αναδεικνύοντας περαιτέρω τον σημαντικό θεσμικό ρόλο της ΕΘΕ και αναβαθμίζοντας την παρουσία της ως Ηγέτη Σκέψης (thought leader) στην αγορά αλλά και ως θεσμικού συμβούλου κυβερνητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων και πολιτικών.

Κύριος σκοπός του είναι να αναδείξει τον ρόλο και τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής επενδυτικής διαχείρισης, να αναδείξει την αναγκαιότητα και τη συμβολή της επαγγελματικής διαχείρισης στο εκάστοτε εγχώριο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι, να επισημάνει τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις για τις εταιρείες μέλη της Ένωσης, να παρουσιάσει τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στα πεδία του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και επενδυτικής διαχείρισης και να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ένωσης ως αξιόπιστου θεσμικού συμβούλου της αγοράς.

Το 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης #famc22 διοργανώνεται στις 22 & 23 Ιουνίου 2022 από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), σε συνεργασία με την ethosEVENTS, το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και το εβδομαδιαίο newsletter ΧΡΗΜΑ Week. Η συμμετοχή στo συνέδριο θα είναι εφικτή με φυσική παρουσία στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, & online μέσα από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της Ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

Το Συνέδριο θα είναι το πρώτο zero-waste συνέδριο της Ε.Θ.Ε. και της ethosEVENTS σε συνεργασία με τηνPolygreen και τη δράση Just Go Zero.

Just-Go-Zero
 • • Το Just Go Zero στοχεύει στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του συνεδρίου, αναλαμβάνοντας την ορθή διαχείριση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ώστε να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή.

Το 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης περιλαμβάνει σημαντικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης (panels) που θα ξεδιπλωθούν σε δύο μέρες και μια διοργάνωση υψηλού προφίλ και κύρους  με την παρακάτω βασική θεματολογία: 

 • • Panel Ι: «Ο Ρόλος των εγχώριων θεσμικών επενδυτών στην ελληνική οικονομία»
 • • Panel ΙI: «Η Σημασία της Επαγγελματικής Διαχείρισης των Ασφαλιστικών Πυλώνων»
 • •Panel ΙΙΙ: «AK & ESG investing»
 • • Panel ΙV: «Η ΑΕΕΑΠ μοχλός ανάπτυξης και επενδυτική επιλογή»
 • • Panel V: «Τραπεζικά Δίκτυα και επενδύσεις σε ΑΚ και ΑΕΕΑΠ»
 • • Panel VI: «Επενδύοντας σε Private Equity Funds»
 • • Panel VIΙ: «Συμπεράσματα – Προοπτικές του κλάδου»

Ο ανοικτός B2B χαρακτήρας της διοργάνωσης προσφέρει πολλαπλές και διαρκείς δυνατότητες δικτύωσης για τους συμμετέχοντες και δημιουργεί ευκαιρίες ενημέρωσης μέσα από τις οποίες αναλύονται τα οφέλη της επαγγελματικής διαχείρισης για μικρούς και μεγάλους επενδυτές – αποταμιευτές, αλλά και για την οικονομία της χώρας γενικότερα, σε ένα ευρύτερο κοινό που σχετίζεται, παίρνει και επηρεάζει σημαντικές επενδυτικές επιλογές.

Το Συνέδριο είναι συνδεδεμένο με διεθνείς φορείς και οργανισμούς, επιδιωχθεί να ενισχύσει και να διευκολύνει το κοινό που θα συμμετέχει -και ειδικά τα μέλη της ΕΘΕ- στην ανταλλαγή και μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας αλλά και στην παρουσίαση και συζήτηση διεθνών και εγχώριων καλών επιχειρηματικών και επενδυτικών πρακτικών.

Με υπό διαχείριση κεφάλαια και ακίνητα άνω των 22 δισ. ευρώ, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών λειτουργεί προς την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ως αποτελεσματικό μέσο οικονομικής και κοινωνικής προόδου και διασφάλισης της προστασίας του επενδυτικού κοινού. Η ΕΘΕ προβάλει και προάγει τον θεσμό των συλλογικών επενδύσεων, των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και της επαγγελματικής διαχείρισης αυτών. Προάγει τον υγιή ανταγωνισμό και την εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας στον κλάδο. Ως μέλη της έχει εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικές εταιρείες κλπ. Αναλυτικές πληροφορίες, δίνονται στο site της ένωσης.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

 • στελέχη και τους επαγγελματίες  του χρηματοοικονομικού κλάδου,
 • στελέχη εταιρειών μελών της ΕΘΕ,
 • στελέχη θεσμικών φορέων
 • επενδυτές – αποταμιευτές
 • εκπροσώπους εποπτικών φορέων, 
 • διαχειριστές διεθνών και εγχώριων επενδυτικών χαρτοφυλακίων,
 • ανεξάρτητους επενδυτές και διαμορφωτές πολιτικής.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ