ΠΛΑΙΣΙΟ: Ανανέωση της σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης με τη Eurobank Equities

Ανανεώθηκε για ένα ακόμη έτος και ειδικότερα έως την 6η Μαρτίου 2023.

Η «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»,
ανακοίνωσε ότι η διάρκεια της -από 16 Φεβρουαρίου 2015- σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει συνάψει με την Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 6η Μαρτίου 2023.

Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδοτρίας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της ΠΛΑΣΙΟ, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Πηγή άρθρου και εικόνας: businessnews.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ